148 resultaten
Filteren
van 15
Staat de Woordbediening nog centraal?

Staat de Woordbediening nog centraal?

Vóór mij ligt een krantenknipsel, mij ter beoordeling toegezonden. Het betreft een interview met een predikant die op het punt stond intrede - te doen. Hoe vat hij zijn taak op? Hoe kijkt hij tegen de gemeente aan? Deze en dergelijke vragen kwamen aan de orde.Nu is het altijd een hach ...

5 oktober 1990
Gereformeerd Weekblad
W.v.G.
1871 woorden
KOLONNETJE

KOLONNETJE

Belofte maakt schuld, is een uitdrukking met vleugels. Het vliegt je dan ook wel eens aan. In het eerste stukje met de nieuwe naam stelde ik in uitzicht, dat ik op de betiteling en inhoud terug zou komen. Wat mij betreft gaat het om een rijtje, een kleine stoet. Een paar kanttekeningen op wa ...

5 oktober 1990
Gereformeerd Weekblad
Aa.
692 woorden
„Gij zijt Mijn Zoon, Gij zijt Mijn Eengeboren"

„Gij zijt Mijn Zoon, Gij zijt Mijn Eengeboren"

, , Want tot wien van de engelen heeft Hij oo gezegd: ij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U ge genereerd? En wederom: k zal Hem lot een V der zijn en Hij zal Mij tol een Zoon zijn? " (Hebreeën 1 : 5)De Zoon - in de weg van Z'n kruis en opstanding en hemelvaart - voortreffelijker geworden ...

5 oktober 1990
Gereformeerd Weekblad
M.
L.W.Ch.R.
2056 woorden
Kleine Kroniek

Kleine Kroniek

De terugkeer-optieEnkele weken geleden schreef ds. Van Gorsei in ons blad over „Herenigen of terugkomen? " (421-422). Dit artikel ging in op een nogal geruchtmakende uitspraak - of beter gezegd - een vraag gesteld door ds. mr. J. Haeck, secretaris algemene zaken van de Nederlan ...

5 oktober 1990
Gereformeerd Weekblad
J.H.
1478 woorden
Van Zondag tot Zondag (5)

Van Zondag tot Zondag (5)

Gods heilige Wet1 De kennis der ellendeHet „stuk" der ellende begint met de vraag: „Waaruit kent gij uw ellende"? (vr. 3). Een vraag van persoonlijke strekking, met name toegespitst op hen, die in het geloof belijdenis doen van de enige troost in leven en in sterv ...

5 oktober 1990
Gereformeerd Weekblad
K.a.Z.
H.V.
2479 woorden
NG-Sendingkerk breekt definitief met GOR

NG-Sendingkerk breekt definitief met GOR

De voorzitter van de GOR, de Amerikaan ds. Clarence Boomsma, had de indruk dat de beslissing „er doorgedrukt" werd. Hij toonde zich „diep geschokt" door het besluit. Boomsma had eerder deze week een dringende oproep gedaan om de GOR niet te verlaten. Het vertrek van de Sendingkerk zou wel ee ...

5 oktober 1990
Reformatorisch Dagblad
210 woorden
Busstation Amsterdam

Busstation Amsterdam

Een van de grootste knooppunten van openbaar vervoer in Nederland — Amsterdam— kan in 1995 beschikken over het grootste ondergrondse busstation ter wereld. Mogelijk ook het duurste, maar aan het plan hangt nog geen prijskaartje. De oplossing voor alle knelpunten blijkt onder water te liggen. Bove ...

5 oktober 1990
Reformatorisch Dagblad
79 woorden
„Dubbele pet past kinderrechter niet"

„Dubbele pet past kinderrechter niet"

De subcommissie Kinderbescherming van de Tweede Kamer deed gisteren een aanval op de functie-inhoud. In mei deed de commissie-Gijsbers een zelfde voorstel. Beide commissies waren ingesteld na de vele klachten over het functioneren van met name de raden voor de kinderbescherming: Gijsbers door sta ...

5 oktober 1990
Reformatorisch Dagblad
Bea Versteeg
529 woorden
PVS waarschuwt voor zwart circuit chemische middelen

PVS waarschuwt voor zwart circuit chemische middelen

Dit blijkt uit het voorlopig commentaar van het PVS op het Meerjarenplan gewasbescherming. Volgende week vergadert het PVS over het plan. ...

5 oktober 1990
Reformatorisch Dagblad
21 woorden
Herder

Herder

Afscheid en intrede zondag 7 oktober.NED. HERV. KERK
Afscheid: van Barchem, mevr. A. Yntema; van Honselersdijk, H. de Boer; van Langezwaag (part-time), R. J. Immink; van Hillegersberg, T. D. van Soest.
Intrede: te Barneveld ...

5 oktober 1990
Reformatorisch Dagblad
145 woorden
van 15