174 resultaten
Filteren
van 18
Maar God,... (1)

Maar God,... (1)

InleidingIn een aantal eerdere artikelen heb ik . met u nagedacht over , , De volharding der heihgen". In dit en het volgende artikel wil ik met u nagaan hoe dat concreet in onze belijdenis is uitgewerkt in hoofdstuk 5 par. 11 van de Dordtse Leerregels.Onderscheiden t ...

12 oktober 1990
Gereformeerd Weekblad
H.
G.D.K.
1384 woorden
KOLONNETJE

KOLONNETJE

Een ongeluk komtzelden alleen. Dat ervoeren de laatste weken het C.D.A. met Lubbers voorop. Menigeen vreesde dat minister Braks niet in het zadel kon blijven, ook al verdedigde hij zich vol vuur. Er waren te veel vissers door de mazen gezwommen van de toegestane quota. Wel is w ...

12 oktober 1990
Gereformeerd Weekblad
Aa.
827 woorden
Kerk en wereld

Kerk en wereld

„En Dina, de dochter van Lea, die zij Jakob gebaard had, ging uit om de dochters van het land te bezien. " Genesis 34 vs 1BelijdenisKerk en wereld, dat is een thema, dat even aktueel als oud is. Al van oude tijden af heeft de kerk zich bezonnen op haar plaats in de werel ...

12 oktober 1990
Gereformeerd Weekblad
K.
W.
2199 woorden
INHOUD:

INHOUD:

blz.Ds. Jac. Westland - Kerk en wereld 465Drs. W. Chr. Hovius - De plaats van de droefheid naar God in het geloofsleven* (2) 466Ds. H. G. Abma - Kolonnetje 468Dr. J. Hoek - Gereformeerden op zoek naar God (3) 468Dr. J. Hoek - Kleine kroniek 469Ds. K. ...

12 oktober 1990
Gereformeerd Weekblad
71 woorden
Ik wou dat ik rijk was....

Ik wou dat ik rijk was....

„Ik heb vannacht zo leuk gedroomd. Ik droomde dat ik rijk was en....”„Daar heb je haar weer hoor. met d'r dromen. Dromen zijn bedrog, kind. Als je voor een dubbeltje geboren bent. word je nooit en te nimmer een kwartje." Met een sikkeneurig gezicht schept Jos zijn bord vol. Dat gezeur ...

12 oktober 1990
Daniel
H.I. Ambacht
M. R. de Braal-Prins
717 woorden
Het leven van Jozef

Het leven van Jozef

9 bijbelstudies over het leven van Jozef.1. Jozefs geboorte2. Jozef verkocht3. Jozef in het huis van Potifar4. Jozef in dc gevangenis5. Jozefs verhoging6. Jozefs broers naar Egypte7. Ik ben Jozeil8. De zonen van Jozef gezegend9. ...

12 oktober 1990
Daniel
51 woorden
Jeugdwerk in Izi

Jeugdwerk in Izi

Om half elf' beginnen we. Voor de aanvang van de bijeenkomst is er door de jongeren al veel gezongen, met begeleiding van hun inlandse muziekinstrumenten.De voorzitter, de heer Rijneveld, opent de bijeenkomst met gebed. Hij vertelt dat dc weg om vanuit Abakaliki naar Onyenyim te komen ...

12 oktober 1990
Daniel
935 woorden
Herfst

Herfst

Vreemd, dat boom en tak zo stil In hel gouden licht vandaag. Dat de bladertjes zo stil gaan, 't Een na 't ander, naar omlaag, staanDat het zonlicht zo voorzichtig Door de ijlheid straalt van 't lof. En het groene blad doorzichtig En veel eed'ler maakt van stof, Dat het windje i ...

12 oktober 1990
Daniel
Jacqueline E.
131 woorden
lees je bijbel

lees je bijbel

Dit hijhe}li*> SMi!> -.li-X is samengesteld (loot onze /«jKlingsprt'dikant ds .1 Driessen èH-Sirschijnt gelijktijdig in de Tswana-kerkbode in Bophuthatswana.14/10 Soms moet lang gewacht worden voor we duidelijkheid over Gods wil ontvangen. Lezen Hand. 16:1-10.15/10 Door h ...

12 oktober 1990
Daniel
204 woorden
Ik heb het geld of het geld heeft mij

Ik heb het geld of het geld heeft mij

Ben ik gierig? Een bezinningsartikel over geld. Toen jc de titel las. dacht je misschien: „Dat is niks voor mij. Zoveel geld bezit ik nog niet op mijn spaarrekening, laat staan dat ik bezeten ben van geld. Mooi iets voor rijke zakenlui en verwoede aandeelhouders." Maar wacht even, wee ...

12 oktober 1990
Daniel
M.H. Eckhardt
1098 woorden
van 18