288 resultaten
Filteren
van 29
BIBLE QUIZ

BIBLE QUIZ

Dear Boys and Girls, At this time of the year we especially think of the many blessings which the Lord has given to us. Sometimes these are spoken of as the mercies of the Lord. As we read our Bibles, we quite often see the word “mercy.” It is a word with much meaning. In the parab ...

1 november 1990
The Banner of Truth
2435 woorden
UNSATISFIED!

UNSATISFIED!

Consider NERO as he sits in all his pomp and glory, the conqueror of the world! The porticoes of his palace are a mile long, the walls are mother-of-pearl and ivory, the ceilings are arranged to shower lovely perfumes upon his guests. His crown is worth millions, his mules are shod with silver; ...

1 november 1990
The Banner of Truth
104 woorden
The First NRC of Grand Rapids, Michigan (6)

The First NRC of Grand Rapids, Michigan (6)

1906–1909: Rev. Cornelis Pieneman (1863–1912) After three years in The Hague, Rev. Pieneman accepted a call to the Free Church Under the Cross at Rotterdam. He was installed by Rev. Roelofson and preached his inaugural on 1 Corinthians 3:11–13.1 As in The Hague, G ...

1 november 1990
The Banner of Truth
DR. JR. BEEKE/REV. J. DEN HOED
1917 woorden
27 november - 'Belevingswereld van jongeren' en catechese

27 november - 'Belevingswereld van jongeren' en catechese

Hoe sluiten we in catechese zoveel mogelijk aan bij de leef- en belevingswereld van jongeren? Deze vraag staat centraal op de studiedag van het Catechetisch Centrum.

Een praktijk gerichte werkdag. Plaats: De Drieburg te Driebergen. De begeleiding van deze dag is in handen van drs. ...

1 november 1990
Kerkinformatie
77 woorden
Liedboek '2000' belooft wat

Liedboek '2000' belooft wat

Het liedboek brengt elke week, waarschijnlijk zelfs elke dag, van alles in beweging. Dat is de bedoeling ervan. Maar wat er nu is losgebarsten.....! Het valt mijns inziens niet onder de categorie 'kleine oorzaken, grote gevolgen'.
Wat is er gebeurd? Begin september was in de ver ...

1 november 1990
Kerkinformatie
Ds. Pieter Boomsma
805 woorden
Aanmelding kerken

Aanmelding kerken

AIs er plaatselijk een nieuwe kerk wordt geïnstitueerd kan een kerk voortaan volstaan hiervan mededeling te doen aan het Algemeen Secretariaat van de Gereformeerde Kerken in Nederland, t.a.v. administratie Jaarboek, postbus 202, 3830 AE Leusden.
Voorheen moest dit nog aan de Hoge Overhe ...

1 november 1990
Kerkinformatie
107 woorden
Preekconsent voor studenten niet verlengd

Preekconsent voor studenten niet verlengd

Verlenging van het studentenconsent tot twee maanden na het doctoraal examen zou studenten goed uitkomen. Zij willen namelijk graag tijdig in contact komen met een gemeente die hen zal kunnen beroepen. Daar staat tegenover dat verlenging van het studentenconsent in de hand werkt dat men prop ...

1 november 1990
Kerkinformatie
288 woorden
17 november - Pastoraal beleid

17 november - Pastoraal beleid

Veel onzekerheid en verlegenheid in het pastorale werk wordt veroorzaakt door het feit, dat we dikwijls niet meer weten waar het in het pastorale werk om gaat. Vragen over het pastorale beleid komen aan de orde op een studiedag van het Toerustingscentrum in Leusden, voor ouderlingen en pasto ...

1 november 1990
Kerkinformatie
76 woorden
Kirsten Hogerbrug: steeds in beweging

Kirsten Hogerbrug: steeds in beweging

Jij werkt hier samen met Jeanette van der Ent Braat op het bureausecretariaat. Wat is je taak?
Ik coördineer het bureauwerk. Jeanette is hier pas sinds 1987. Daarvoor zat ik hier alleen. In het begin van de jaren tachtig waren er nog drie secretaresses. Vorig jaar is de automat ...

1 november 1990
Kerkinformatie
Hanneke P. Engel
897 woorden
Loyaal lid van de GOR

Loyaal lid van de GOR

De Gereformeerde Kerken in Nederland blijven loyaal aan de Gereformeerde Oecumenische Raad (GOR). Dit ondanks de wat moeizame relatie die er is met deze Raad. De kritische vragen die de GKN oproept bij andere lidkerken moeten we serieus nemen, aldus deputaten Oecumene, die van mening zijn da ...

1 november 1990
Kerkinformatie
252 woorden
van 29