175 resultaten
Filteren
van 18
INHOUD:

INHOUD:

Ds. Jac. Westland - Drieërlei weg 511Ds. W. van Gorsel - Ruzie in de kerk 513Ds. H. G. Abma - Kol-ommetje 514Dr. J. Hoek - Hemel en hel kan dat nog wel* 514Dr. J. Hoek - Kleine kroniek 515Ds. K. ten Klooster - Baxter over de leer 517Dhr. H. Hartman - ...

9 november 1990
Gereformeerd Weekblad
60 woorden
Kleine Kroniek

Kleine Kroniek

Overgang van Rome naar ReformatieDe Stichting „In de Rechte Straat" zond ons ondermeer enkele getuigenissen van de expriester A. Bailly toe. In deze tijd rond 31 oktober, de herdenking van de kerkhervorming, is het goed nog eens te luisteren naar iemand die in de kerk van Rome ...

9 november 1990
Gereformeerd Weekblad
V.
J.H.
2200 woorden
Ruzie in de kerk

Ruzie in de kerk

De nieuwe, nog jonge dominee was met gejuich binnengehaald. Kerkeraad en gemeente hadden hooggespannen verwachtingen. Maar na enkele maanden was het al fout. De kerkeraad vond hem te autoritair in zijn optreden. Over en weer vielen harde woorden. In de gemeente ontstonden twee groepen: een d ...

9 november 1990
Gereformeerd Weekblad
W.v.G.
1564 woorden
Dient elkaar door de liefde

Dient elkaar door de liefde

De kerkdienst is bijna afgelopen. De slotzang wordt opgegeven. ..Maar vooraf wordt u namens de kerkeraad nog bekendgemaakt dat...". Iedereen spitst nog even de oren. Wat zou er komen? Een huwelijksaankondiging, of iels over de verenigingen? Nee. er is van de week een vergadering van de kerke ...

9 november 1990
Daniel
C. J. van der Maas
2462 woorden
Dank en bede

Dank en bede

O lankmoedig God, vol trouwe Hebt Gij ons tot hier gespaard En behoed voor zware rouwe In het leven nog bewaard God van goedertierenheden Rijk in barmhartigheid Wij genieten nog de vrede En zoveel weldadigheidEn wij mogen nog beleven Zo een schone vindenstijd Laat ons prijs en ere gev ...

9 november 1990
Daniel
Johannes Groenewegen
196 woorden
pasthoekje

pasthoekje

Ellen Haan Russen Nog nooit in het posthoekje gestaan, en nu sta je ineens twee keer in de klubkrant. Eén keer hier. en de andere moet je maar gaan zoeken. Een speciaal zoekplaatje voor jou. Hoe gaat het met Anka? Ga jij ze ook weieens uitlaten? Ilct lijkt me zo spannend om dan een andere ho ...

9 november 1990
Daniel
645 woorden
Redeneer niet, maar bid!

Redeneer niet, maar bid!

Bekruipt jou nooit eens de twijfel? De grote vraag of wij het wel bij het rechte eind hebben? Of wc (alleen) in het christendom dé waarheid vinden? Wc horen van zoveel vragen. Vele religies dienen zich aan. We zien miljoenen mensen vol overgave een andere (wereld)godsdienst belijden. ...

9 november 1990
Daniel
Piet Jansen
222 woorden
Waarom naar catechisatie?

Waarom naar catechisatie?

Het nieuwe catechisatieseizoen is weer begonnen. Ik denk dat als je veel jongelui in het hart zou kunnen kijken, je zou zien: „Eigenlijk kan ik dit er net niet meer bij hebben. Ik heb mijn tijd toch al hard genoeg nodig voor studie en ontspanning. Maar het hoort er nu eenmaal bij. Ik hoop al ...

9 november 1990
Daniel
Iz. den Dekker
701 woorden
Jubileum vrouwenvereniging „Bidt en werkt”

Jubileum vrouwenvereniging „Bidt en werkt”

Het was 25 april voor de vrouwenvereniging „Bidt en Werkt" te Terneuzen een blijde dag. Door "s Heeren goedheid mochten we op die dag ons 25-jarig jubileum herdenken. Om half vier werden de leden en ds. en mevrouw Huisman getrakteerd op koffie met gebak. Vooraf kregen we een korsage opgespel ...

9 november 1990
Daniel
P. J. Klaassen-Donze
293 woorden
boeken

boeken

Dr. II. Vreekamp: Me/ diep ontzag; over de vreze des Heeren als bron van wijsheid. Uitg. De Groot Goudriaan, Kampen. Pasmuntserie. 67 pag., prijs ƒ 10.75.De schrijver van dit mooie boekje is tevens de auteur van het bock Eerbied, een publikatie over de „vreze des Heere" die in de Gere ...

9 november 1990
Daniel
A. Karels
Arjen van Trigt
876 woorden
van 18