172 resultaten
Filteren
van 18
Ds. K. Boersma

Ds. K. Boersma

Ds. K. Boersma te Rotterdam-Zuid ontving een benoeming als geestelijk verzorger in het verpleeghuis „De Egmontshof" te Oud- Beijerland, ingaande 1 februari 1991. ...

23 november 1990
De Wekker
23 woorden
De Here is Koning (I)

De Here is Koning (I)

Betekenis
Het hele Oude Testament door wordt met zekere nadruk gezegd, dat de HERE Koning is. Er is wel gezegd dat het geloof in het koningschap Gods behoort tot het wezen van Israëls Godsgeloof. Je kunt er trouwens wel meteen aan toevoegen, dat het ook hoort t ...

23 november 1990
De Wekker
Drs. J. van Mulligen
1590 woorden
Reformatorisch Beroepsonderwijs Rotterdam en omgeving

Reformatorisch Beroepsonderwijs Rotterdam en omgeving

Met ingang van het komende schooljaar wordt het Plancius College te Rotterdam uitgebreid met MDGO-opleiding (Middelbaar Dienstverlenings- en Gezondheidszorgonderwijs).
Aanmelding en/of informatie: Plancius College, Postbus 55094, 3008 EB Rotterdam, tel. 010-4 80 14 22. ...

23 november 1990
De Wekker
34 woorden
Aanvaard(t)!

Aanvaard(t)!

Het geheim van een christen
Dit Woord van onze God legt het levensgeheim van ons, christenen bloot. Want dat is immers het fundament van ons leven: de machtige beleving van het wonder door Jezus Christus aanvaard te worden.
„Aanvaard", dat is dat heel positi ...

23 november 1990
De Wekker
Ds. A. Dingemanse
1348 woorden
Diaconaal Bureau

Diaconaal Bureau

De secretaresse, Ina van der Schaaf-Wubs, heeft het bureau op 1 oktober j.l. verlaten. Zij heeft er zeven jaar gewerkt en heeft een andere baan aangenomen. Per 1 november 1990 is zij opgevolgd door Inge Verhoef, die 20 jaar oud is en lid van de kerk te Bennekom. ...

23 november 1990
De Wekker
48 woorden
Niet te arm, niet te rijk

Niet te arm, niet te rijk

Geef mij armoede noch rijkdom,
voed mij met het brood, mij toebedeeld;
opdat ik, verzadigd zijnde, U niet verloochene
en zegge: Wie is de HERE?
noch ook, verarmd zijnde, stele
en mij aan de naam van mijn God vergrijpe.
(een wijsheid van Agur, Spreuken 30:8-9) ...

23 november 1990
De Wekker
Ds. J.M. Aarnoudse
1033 woorden
Marginaal?

Marginaal?

De barmhartigheden der goddelozen
Saddam Hoessein speelt met de hele wereld een spel waarbij gijzelaars de inzet vormen. Van Oost en West en Noord en Zuid komen premiers, presidenten, ministers en hooggeplaatsten hun opwachting maken in Bagdad. De tijd werkt i ...

23 november 1990
De Wekker
Prof. dr. W. van 't Spijker
479 woorden
Van der Schuit en Schilder (III)

Van der Schuit en Schilder (III)

Hulp van de psychologie
Prof. Van der Schuit riep de psychologie te hulp in zijn bestrijding van het Neo-Calvinisme. Hij wilde het als winst beschouwen, die de nieuwere psychologie ook voor de gereformeerde theologie betekende, wanneer zij aandacht vroeg voor he ...

23 november 1990
De Wekker
Prof. dr. W. van 't Spijker
1057 woorden
Agogische medewerkers en Bureaufunctionaris

Agogische medewerkers en Bureaufunctionaris

Het bestuur van de Christelijke Gereformeerde Jongeren Organisatie (CGJO) zoekt in verband met bestaande en komende vakatures voor het landelijk bureau in Apeldoorn enkele AGOGISCHE MEDEWERKERS m/v die mede vorm willen geven aan de ondersteunende functie van ...

23 november 1990
De Wekker
344 woorden
Jozefs verhoging

Jozefs verhoging

, , En Jozef noemde de naam van de eerstgeborene Manasse; want zei hij, God heeft mij doen vergeten al mijn moeite, en het ganse huis van mijn vader. En de naam van de tweede noemde hij Efraïm; want zei hij, God heeft mij doen toenemen in het land van mijn verdrukking. " Genesis 41 vs 51 en 52 ...

23 november 1990
Gereformeerd Weekblad
K.
W.
2249 woorden
van 18