80 resultaten
Filteren
van 8
Kok wil 14 miljard gaan bezuinigen

Kok wil 14 miljard gaan bezuinigen

In dat advies neemt Financiën een minderheidsstandpunt in. De vertegenwoordigers van de andere departementen stellen voor om een bedrag van tussen de zeventien en negentien miljard gulden om te buigen, waarbij volkshuisvesting en sociale zekerheid het fors zouden moeten ontgelden. De meerderheid ...

22 december 1990
Reformatorisch Dagblad
533 woorden
Justitie mag niet berispen

Justitie mag niet berispen

De Ombudsman heeft minister Hirsch Ballin aanbevolen de officieren van Justitie erop te wijzen dat zij alleen informatieve waarschuwingen mogen geven („bij herhaling wordt u wel vervolgd").Een berisping of een bestraffende waarschuwing is volgens de Ombudsman een straf, „een vorm van leedt ...

22 december 1990
Reformatorisch Dagblad
172 woorden
Nieuwe gastarbeiders?

Nieuwe gastarbeiders?

Nederlandse bedrijven mogen 350 metaalarbeiders aantrekken uit Joegoslavië. Na veel aarzeling kreeg minister De Vries deze week de beide regeringsfracties daarin mee. Die lieten wel heel uitdrukkelijk in een motie weten dat dit een uitzondering moet blijven en hieraan geen precedentwerking mag wo ...

22 december 1990
Reformatorisch Dagblad
453 woorden
„Rol Sjewardnadze niet uitgespeeld in regering SU"

„Rol Sjewardnadze niet uitgespeeld in regering SU"

„Je kunt niet à la minute ontslag nemen en de deur van het kabinet achter je dichttrekken", zei Ignatenko. Eerder maakte een assistent van Gorbatsjov, Georgy Sjachnazarov, bekend dat Sjewardnadze in het team van de president blijft. Het was nog niet bekend welke post Sjevardnadze in de toekomst z ...

22 december 1990
Reformatorisch Dagblad
166 woorden
Zonde en deugd in domineesland krijgen aandacht van wetenschap

Zonde en deugd in domineesland krijgen aandacht van wetenschap

„Eigenlijk een VU-onderwerp", vond de promovendus zelf. Hij bekende op veertienjarige leeftijd „van het geloof te zijn afgevallen". Een gereformeerd synodale opvoeding stond garant voor zijn blijvende interesse voor Nadere Reformatie, Afscheiding en Réveil. „Als onderzoeksobject dan".Kruit ...

22 december 1990
Reformatorisch Dagblad
onze kerknieuwsredactie
573 woorden
Uit de kerkelijke pers

Uit de kerkelijke pers

In de "Hervormde kerkbode" (weekblad voor de Nederlandse Hervormde Kerk op de Veluwe) is een artikel opgenomen van wijlen ds. A. Vroegindeweij over "Adventstijd en wederkomst". „In de adventsweken, de vier zondagen die aan het kerstfeest voorafgaan, wordt inderdaa ...

22 december 1990
Reformatorisch Dagblad
1077 woorden
Herv. kerkeraad in Delft wil geen kermis voor kerk

Herv. kerkeraad in Delft wil geen kermis voor kerk

Sinds 1988 wordt pal voor de Nieuwe Kerk in Delft een keer per jaar kermis gehouden. Omdat deze ook op zondag open is, tekende de centrale kerkeraad direct in 1988 protest aan. Via een kort geding werd besloten tot een proefperiode. De kermis zou een half uur voor het begin van de middagkerkdiens ...

22 december 1990
Reformatorisch Dagblad
onze kerknieuwsredactie
156 woorden
Kabinet komt met aanpak ziekteverzuim

Kabinet komt met aanpak ziekteverzuim

Het kabinet heeft gisteren ingestemd met een concept-wetsvoorètel van staatssecretaris Ter Veld (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over terugdringing van de omvang van de arbeidsongeschiktheid, dat gisteren voor advies aan verschillende instanties is gezonden. Het kabinet wil het wetsvoorstel nog ...

22 december 1990
Reformatorisch Dagblad
onze politieke redactie
583 woorden
Ritzen adviseert TU Eindhoven na affaire-Buck

Ritzen adviseert TU Eindhoven na affaire-Buck

Een commissie van goede diensten moet de deze week onstane „kritieke bestuurlijke situatie" aan de Technische Universiteit Eindhoven helpen oplossen. Dat schrijft minister Ritzen (Onderwijs) in een gisteren verzonden brief aan het college van bestuur van de universiteit.Afgelopen maandag b ...

22 december 1990
Reformatorisch Dagblad
215 woorden
Kabinet wil meer contact met Zuid-Afrika

Kabinet wil meer contact met Zuid-Afrika

Dit staat in de door minister Van den Broek van buitenlandse zaken geschreven evaluatienotitie over Zuid-Afrika, die gisteren door het kabinet is goedgekeurd. Van den Broek heeft de notitie inmiddels aan de Tweede Kamer gezonden.Het kabinet wil de opheffing van economische sancties laten a ...

22 december 1990
Reformatorisch Dagblad
onze politieke redactie
228 woorden
van 8