81 resultaten
Filteren
van 9
Spreken Gods niet te gemakkelijk als onweerlegbaar argument gebruiken

Spreken Gods niet te gemakkelijk als onweerlegbaar argument gebruiken

Dat zei de Nederlands gereformeerde predikant H. de Jong gisteren tijdens de themaweek "God spreekt" voor de zestig studenten van de Reformatorische Bijbelschool (RBS) in Zeist. De themaweek heeft de bedoeling de studenten te leren omgaan met verschillende invalshoeken van een thema en „inte ...

8 januari 1991
Reformatorisch Dagblad
onze kerknieuwsredactie
611 woorden
Op Schiphol dit jaar gematigde groei verwacht

Op Schiphol dit jaar gematigde groei verwacht

Het aantal passagiers en het aantal vliegtuigbewegingen op Schiphol groeide het afgelopen jaar met 5,5 procent, terwijl het vrachtvervoer door de lucht steeg met 3.5 procent, aldus Den Besten. Volgens deze voorlopige cijfers maakten vorig jaar meer dan 16,5 miljoen mensen gebruik van de lu ...

8 januari 1991
Reformatorisch Dagblad
129 woorden
„Irak bereidt geen aanslagen voor in Nederland"

„Irak bereidt geen aanslagen voor in Nederland"

In Nederland, maar ook in landen als de Verenigde Staten en GrootBrittannië, wordt rekening gehouden met de mogelijkheid van acties van terreurgroepen die handelen in opdracht van Irak, mocht l(et tot een gewapend conflict in de Golf komen. Havens, luchthavens en industrieën worden als potentiële ...

8 januari 1991
Reformatorisch Dagblad
143 woorden
Noorse bisschop van laster vrijgesproken

Noorse bisschop van laster vrijgesproken

De bisschop had een functionaris, Olaf Dahl, ervan beschuldigd niet loyaal aan de kerk te zijn, nadat deze als kandidaat voor een politieke partij had gepleit voor beperking van de toelating van buitenlanders tot Noorwegen. Dahl klaagde daarop zijn bisschop wegens laster aan.Het gerec ...

8 januari 1991
Reformatorisch Dagblad
87 woorden
Zeist gaat gft-afval gescheiden ophalen

Zeist gaat gft-afval gescheiden ophalen

De gemeente gaat bij de laagbouwwoningen twee minicontainers uitreiken: een van 140 liter voor het gftafval en een 240-litercontainer voor het overige afval. Bij de gestapelde woningen komen vaste gft-verzamelcontainers van 240 liter op bepaalde plaatsen bij de woningcomplexen eh voor de restafva ...

8 januari 1991
Reformatorisch Dagblad
onze correspondent
268 woorden
BEURS VAN NEW YORK

BEURS VAN NEW YORK

Sallie Mae, het Amerikaanse instituut voor studiefinanciering dat als intermediair fungeert tussen studenten en banken, was een van de grootste dalers. Beleggers reageerden daarmee op een publikatie in de New York Times, die beweerde dat president Bush het systeem van studiefinanciering grondig ...

8 januari 1991
Reformatorisch Dagblad
46 woorden
Dollar weer hoger

Dollar weer hoger

Oorzaak van de koersstijging is het oplopen van de spanningen in het Golfgebied. De handelaren durven geen risico's te nemen en wachten liever op de uitkomst van het overleg van woensdag tussen de Amerikaanse minister Baker en zijn Iraakse ambtgenoot Aziz. In Tokio werd gezegd dat de koersstijgin ...

8 januari 1991
Reformatorisch Dagblad
175 woorden
KIJKDUIN

KIJKDUIN

Door de storm gedraaid lag het wrak van de Maersk Yare gisteren met het dek richting Kijkduinse kust. Het schip werd vorige week total-loss verklaard en zal binnenkort worden gesloopt. (Foto RD) ...

8 januari 1991
Reformatorisch Dagblad
32 woorden
Christen-Iranees leeft als vijand in eigen land

Christen-Iranees leeft als vijand in eigen land

De ontmoeting met ds. Mikaëlian is de eerste in een serie van twaalf zendingsbijeenkomsten. Deze hebben een regionaal karakter en zijn bedoeld als platform van gesprek voor staf- en bestuursleden met kerkeraden, zendings- en evangelisatiecommissies en andere geïnteresseerden. Vanavond wordt ...

8 januari 1991
Reformatorisch Dagblad
onze kerknieuwsredactie
523 woorden
IRA-leden wegens wapensmokkel in Frankrijk berecht

IRA-leden wegens wapensmokkel in Frankrijk berecht

De wapens werden in oktober 1987 voor de Bretonse kust door de Franse' douane ontdekt aan boord van de' kustvaarder Eksund. Van de vijf verdachten wordt er een, de 52-jarige kapitein Adrian Hopkins, bij verstek berecht. Hij werd vorig jaar aan Ierland uitgeleverd waar hij voor een andere zaak moe ...

8 januari 1991
Reformatorisch Dagblad
115 woorden
van 9