145 resultaten
Filteren
van 15
Waar is Christus gekruisigd?

Waar is Christus gekruisigd?

Wellicht zijn er lezers die bij het zien van deze vraag de wenkbrauwen fronsen. Die vraag hoeft toch nauwelijks te worden gesteld? De Heere Jezus is toch gekruisigd op Golgotha? Dat weet zelfs ieder kind.Nu is me echter een probleem voorgelegd. In Openbaring 11:8 lezen we: , En hun do ...

22 maart 1991
Gereformeerd Weekblad
W.v.G.
1149 woorden
INHOUD:

INHOUD:

blz.Dr. J. Hoek - Geloofsbelijdenis op de tweesprong 133Ds. W. v. Gorsel - Waar is Christus gekruisigd? 135Ds. H. G. Abma - Kolonnetje 136Ds. M. van Campen - Calvijn over de rechtvaardigheid (1) 136Dr. J. Hoek - Kleine Kroniek 137Ds. L. W. Ch. Ruijgr ...

22 maart 1991
Gereformeerd Weekblad
56 woorden
Zalig worden op hechte rechtsgrond

Zalig worden op hechte rechtsgrond

„ Want het betaamde Hem, om Welke alle dingen zijn en door Welke alle dingen zijn, dat Hij, vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, de overste Leidsman hunner zaligheid door lijden zou heiligen"! (Hebreeën 2:10)Het vers, dat we de vorige maal overdachten, bepaalde ons bij het mach ...

22 maart 1991
Gereformeerd Weekblad
L.W.Ch.R.
2090 woorden
KOLONNETJE

KOLONNETJE

Biddag A.D. 1991is het weer nu ik deze zwarte letters neerzet op het nog zo blanke papier. Hoe vaak al was het bidstond. Zo'n halve eeuw ten naaste bij, dat ik ervoor was God te laten werken die dag. Hoeveel teksten werden gekozen om gedachten en gebeden te bepalen. Ook soms vo ...

22 maart 1991
Gereformeerd Weekblad
Aa.
852 woorden
Kleine partijen in Gelderland „diep teleurgesteld"

Kleine partijen in Gelderland „diep teleurgesteld"

De drie kleine fracties benadrukken dat hun reactie zich niet richt tegen het besluit om een college van Gedeputeerde Staten te vormen dat bestaat uit leden van de grote fracties. „Wij zijn voorstander van een afspiegelingscollege, gebaseerd op een zo duidelijk mogelijk globaal programma". Wel zi ...

22 maart 1991
Reformatorisch Dagblad
onze regioredactie
141 woorden
Do w-Jones -index lager

Do w-Jones -index lager

De Dow-Jones-index kwam al snel op een maximale winst te staan van 21 punten. Vooral aandelen in de sectoren olie, farmacie en levensmiddelen waren gevraagd. In de loop van de dag ging het bergafwaarts. Er waren verkopen op basis van computerprogramma's en de stemming werd ook gedrukt door nieuw ...

22 maart 1991
Reformatorisch Dagblad
300 woorden
'Sharpeville' herdacht door thuis te blijven

'Sharpeville' herdacht door thuis te blijven

In afwijking van voorgaande jaren liadden het ANC en het Panafrikaans Congres ditmaal overigens niet opgeroepen tot een landelijke werkonderbreking. Wel hebben zij hun individuele afdelingen de vrijheid gegeven dergelijke actie te ondernemen. In Soweto, de grote zwarte township bij Johannesburg, ...

22 maart 1991
Reformatorisch Dagblad
358 woorden
Genezen door Jezus' striemen

Genezen door Jezus' striemen

Een ontwikkeld man zei tot een predikant, dat hij veel zaken van de christelijke boodschap kon waarderen, behalve het nut van de dood van Christus aan het kruis. „Ik kan niet bevatten hoe een mens rechtvaardig gemaakt kan worden door de rechtvaardigheid van een ander". De predikant vr ...

22 maart 1991
Reformatorisch Dagblad
Ds. C. Harinck
733 woorden
Artsen: Comapatiënt sneller laten sterven

Artsen: Comapatiënt sneller laten sterven

De commissie schrijft dit in een discussienota "Aanvaardbaarheid levensbeëindigend handelen", gewijd aan levensbeëindigend handelen bij langdurig comateuze patiënten. Een eerste discussienota kwam vorig jaar april uit en was gewijd aan de problematiek van wat de KNMG aanduidt als „zwaar defe ...

22 maart 1991
Reformatorisch Dagblad
onze binnenlandredactie
468 woorden
Gemeente Ede koopt schoolpand De Vijverberg

Gemeente Ede koopt schoolpand De Vijverberg

EDE De gemeente Ede koopt voor 1,1 miljoen gulden het gebouw aan de Beukenlaan in Ede van de gereformeerde hogeschool De Vijverberg. De gemeenteraad heeft dit gisteravond besloten. Bovendien wil de raad maximaal 500.000 gulden besteden aan de verbouwing en (sobere) inrichting van hef gebouw, dat ...

22 maart 1991
Reformatorisch Dagblad
een medewerker
213 woorden
van 15