95 resultaten
Filteren
van 10
„Iraakse opstand nu ook in Bagdad''

„Iraakse opstand nu ook in Bagdad''

De sanctiecommissie van de Veiligheidsraad heeft gisteren het tegen Irak uitgevaardigde handelsembargo verlicht, om de levering van voedsel en andere dringend noodzakelijke goederen aan Irak mogelijk te maken. Aanleiding is een rapport van de Verenigde Naties dat in het door de oorlog getrof ...

23 maart 1991
Reformatorisch Dagblad
379 woorden
Lubbers wil ombuigingen vervroegen

Lubbers wil ombuigingen vervroegen

Dat zei premier Lubbers gisteren op de NOS-televisie in een reactie op de CPB-berekeningen. Die wijzen uit dat het kabinet volgend jaar zes miljard gulden te kort komt om de voorgenomen vermindering van het financieringstekort te realiseren.De nieuwste CPB-cijfers wijzen volgens Lubbe ...

23 maart 1991
Reformatorisch Dagblad
59 woorden
Wie meent te staan...

Wie meent te staan...

Reeds jarenlang draait in Rolduc een door de (in vele rooms-katholieke ogen) uiterst behoudende bisschop Gijsen van Roermond gesticht priesterseminarie. Na onregelmatigheden op dit seminarie zag bisschop Gijsen „wegens een psychische blokkade" af van de wijding van geestelijken. Bovendien de ...

23 maart 1991
Reformatorisch Dagblad
603 woorden
Beroepingswerk

Beroepingswerk

GEREF. GEMEENTEN Beroepen: te Hoogeveen, G. J. van Aalst te Benthuizen. ...

23 maart 1991
Reformatorisch Dagblad
13 woorden
Werelddiakonaat 'kort' 15 procent op noodhulp

Werelddiakonaat 'kort' 15 procent op noodhulp

De brief geeft verder informatie over gemeentecontacten met Hongarije, de Romero-herdenking, een toerustingsdag en een nieuwe diaserie.Doordat er geld gegeven werd voor noodhulp aan Roemenië en Ethiopië kwamen de overige projecten onder druk te staan. Geplaatst voor dit dilemma, beslo ...

23 maart 1991
Reformatorisch Dagblad
onze kerknieuwsredactie
292 woorden
Uit de kerkelijke pers

Uit de kerkelijke pers

Ds. T. Poot stelt in "Woord en Dienst" (veertiendaags orgaan voor het hervormde gemeenteleven) een gevoelige zaak aan de orde. Hij schrijft over het "Overschot".„Het is een gevoelig punt dat ik in deze column aanroer, maar het zit al een hele tijd in mijn pen en ik da ...

23 maart 1991
Reformatorisch Dagblad
731 woorden
„Faillisement Rainbow om erger te voorkomen"

„Faillisement Rainbow om erger te voorkomen"

Volgens Dorenbos is de schuldenlast van acht ton het afgelopen jaar met drie ton ingelopen en hij verwacht dat binnen vier jaar de schuld geheel is gedelgd. De Jong heeft hier zijn twijfels over. „De ongeveer veertig crediteuren worden niet of nauwelijks uitbetaald, en dat ondanks een jaarin ...

23 maart 1991
Reformatorisch Dagblad
onze kerknieuwsredactie
292 woorden
"De Hoop" nu erkend als instelling gezondheidszorg

"De Hoop" nu erkend als instelling gezondheidszorg

Dat bleek uit een brief van staatssecretaris Simons van WVC eerder deze week.De staatssecretaris schreef dat hij bereid was om de 54 bedden van De Hoop te beschouwen als een voorziening met een landelijk karakter. Simons schreef dat hem gebleken was dat er duidelijk behoefte bestaat a ...

23 maart 1991
Reformatorisch Dagblad
onze kerknieuwsredactie
151 woorden
Grootschalige compostfabriek in Wieringermeer

Grootschalige compostfabriek in Wieringermeer

Het via rolemmers gescheiden ingezamelde organische afval wordt voor een betere beluchting vermengd met houtsnippers. Door een nauwkeurige dosering van lucht en water en gemechaniseerde omkering van het materiaal zetten micro-organismen het afval in elf weken om in compost van hoge kwaliteit. Elk ...

23 maart 1991
Reformatorisch Dagblad
115 woorden
Economisch plan wekt hoop voor Joegoslaven

Economisch plan wekt hoop voor Joegoslaven

Het plan werd donderdag besproken in het presidium, het collectieve presidentschap van Joegoslavië, waarin de vertegenwoordigers van Servië en zijn bondgenoten weer hun zetel hadden ingenomen. Aan het beraad, waar de crisis werd besproken die het land uiteen dreigt te doen vallen, namen ook premi ...

23 maart 1991
Reformatorisch Dagblad
298 woorden
van 10