160 resultaten
Filteren
van 16
Door gesloten deuren

Door gesloten deuren

ds. P. Beekhuis„als de deuren gesloten waren”. Joh. 20: 19 m.Pasen, zegt u? De discipelen zitten in een zaal achter gesloten deuren. Vanwege de vreze der joden! Zij leven geestelijk in het duister. Dor en mat. Droog en dor. Daar zijn ook aanvechtingen. Er is moedeloosheid en vertwij ...

18 april 1991
De Banier
ds. P. Beekhuis
784 woorden
Kort en bondig

Kort en bondig

BIJBEL EN RECHTSSTAAT„De weg naar die oorsprong (van de rechtsstaat, vdV) voert dit keer niet naar Rome. Het is een weg, die nimmer gegaan is door het antieke Recht en die evenmin ooit gezocht is door moderne rechtsgeleerden. De weg erheen is een tekst, die slechts gering juridisch karakte ...

18 april 1991
De Banier
Van der Vlies
848 woorden
Provincies waarlieen?

Provincies waarlieen?

Elders in dit Baniemummer doet de fractievoorzitter van de SGP in de Staten van Zeeland, de heer W. Kolijn, verslag van zijn ervaringen bij de vorming van het college van Gedeputeerde Staten in Zeeland. In zijn relaas speelt het begrip afspiegelingscollege een cruciale rol.Zo vlak na de op ...

18 april 1991
De Banier
1179 woorden
Uit het Europees Parlement

Uit het Europees Parlement

Op de agenda van de maartzitting kwamen onder meer de volgende onderwerpen voor waaraan door ons aandacht werd besteed: de EMU, de situatie in de Golfregio, een wijziging van het reglement van het EP en de melkquota.EMUDe Economische en Monetaire Unie (EMU) is onderwerp van intensie ...

18 april 1991
De Banier
SGP/GPV/RPF
717 woorden
Collegevorming in Zeeland

Collegevorming in Zeeland

De uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten was voor onze partij ook in Zeeland verblijdend. Het aantal zetels werd uitgebreid van vijf naar zes en op grond daarvan was de verwachting niet ongegrond dat ook de SGP zitting zou krijgen in het nieuw te vormen College van Gedeputeerde S ...

18 april 1991
De Banier
W. Kolijn
701 woorden
Verslag van de Algemene Vergadering van de Staatkundig Gereformeerde Partij, gehouden op 23 februari 1991 te Utrecht In de Jaarbeurs-Congreszaal

Verslag van de Algemene Vergadering van de Staatkundig Gereformeerde Partij, gehouden op 23 februari 1991 te Utrecht In de Jaarbeurs-Congreszaal

OPENINGDs. D. Slagboom opent als voorzitter om 10.00 uur de vergadering. Hij verzoekt te zingen Psalm 46 de verzen 1 en 5, gaat voor in gebed en leest Lucas 21 de verzen 25 tot en met 36, handelend over de wederkomst van de Zoon des mensen.In zijn openingswoord staat de voorzi ...

18 april 1991
De Banier
D. Nieuwenhuis
4014 woorden
Tijdredes

Tijdredes

BOSKOOPD.V. woensdag 1 mei ds. W. Chr. Hovius uit Katwijk in het kerkgebouw van de Geref. Gemeente, Mendelweg 20; aanvang 19.30 uur.DE BILTD.V. woensdag 1 mei ds. D. Heemskerk uit Ouddorp in het gebouw , , De Voorhof" (naast de Ned. Herv. Kerk), Burg. Withstraat, aanvang 19.3 ...

18 april 1991
De Banier
127 woorden
De heerlijkheid des Heeren

De heerlijkheid des Heeren

(5)In het eerste artikel zagen wij reeds, dat de mens door de zondeval zijn oorspronkelijke heerlijkheid uit de staat der rechtheid is kwijtgeraakt. Nu moet het van ons gelden, dat wij allen gezondigd hebben en de heerlijkheid Gods derven (Rom. 3 : 23). Maar in en door Christus wordt de ge ...

18 april 1991
De Saambinder
ds. J.J. van Eckeveld
1305 woorden
Johannes Coccejus: De Leer van het verbond en het testament van God. Vertaling van Dr. W.J. van Asselt en Drs. H.G. Renger, Kampen 1990. De Groot Goudriaan-Kampen, 430 blz. f. 97,50.

Johannes Coccejus: De Leer van het verbond en het testament van God. Vertaling van Dr. W.J. van Asselt en Drs. H.G. Renger, Kampen 1990. De Groot Goudriaan-Kampen, 430 blz. f. 97,50.

Uitgeverij De Groot Goudriaan-Kampen gaf een nieuwe vertaling uit van het beroemde en beruchte boek van de omstreden hoogleraar te Leiden Coccejus. Het is een lijvig, prachtig verzorgd boek van 430 pagina's. De vertaling van Coccejus' belangrijkste werk wordt voorafgegaan door een bondige inleidi ...

18 april 1991
De Saambinder
ds. P. van Ruitenburg
570 woorden
Uit de literatuur

Uit de literatuur

Godsdienst is een zaak van het Iiart hartGeleerden! 't is vergeefs, 's, met klemmend taalvoldingen i ') Het vrede-en zoenverbond )ond de wijsgeer op te dringen, 't Is de overreding niet van 't wikkend onverstand, . Waaraan de Vredegod Zijn heilkracht heeft verpand.Wat is 't, of Leer ...

18 april 1991
De Saambinder
Willem Bilderdijk
J. Koppejan
337 woorden
van 16