92 resultaten
Filteren
van 10
Klanttekeningen

Klanttekeningen

Afdragertjes (I)Menig moeder knijpt haar handen dicht als er een neefje ter beschikking is dat naar lengte en breedte net iets voor loopt op zoonlief. Het is immers geen sinecure om er dag in, dag uit voor te zorgen dat je kroost zonder vlekken en scheuren door het le ...

20 april 1991
Reformatorisch Dagblad
1187 woorden
„Argentinië zonder een eigenzinnig leger lijkt Argentinië helemaal niet"

„Argentinië zonder een eigenzinnig leger lijkt Argentinië helemaal niet"

Het opzienbarende proces loopt in dezelfde zaal waar zeven jaar geleden de kopstukken van de dictatuur terechtstonden. De leden van de sinistere junta's die Argentinië gedurende zeven jaar in een ijzeren greep hielden, verdwenen luid protesterend achter de tralies.President Raul Alfon ...

20 april 1991
Reformatorisch Dagblad
L. S. Goudriaan
907 woorden
Poeders en pillen...

Poeders en pillen...

Prof. dr. A. J. Porsius (farmacotherapie, Utrecht) stelt dit in het Pharmaceutisch Weekblad. Aanleiding is het geval van een 38-jarige vrouw voor wie in 1990 in totaal 323 recepten zijn uitgeschreven voor 46 verschillende geneesmiddelen. De vrouw bezocht in dat jaar 55 keer de huisarts, 52 keer d ...

20 april 1991
Reformatorisch Dagblad
306 woorden
Eerst kerndoelen, dan methode

Eerst kerndoelen, dan methode

„Een historisch moment", aldus mr. A. A. Egas van de stichting Dienstverlening Gereformeerd Schoolonderwijs (DGS). Hij kan worden getypeerd als de motor van de reformatorische 'basisvormingsbus' die nu op weg is. Docenten en directieleden van alle scholen hebben een plaatsje in de bus gevonden. W ...

20 april 1991
Reformatorisch Dagblad
R. Pasterkamp
286 woorden
[slecht ter been? ! De Arola brengt u; overal heen.

[slecht ter been? ! De Arola brengt u; overal heen.

Door weeren wind, binnen en | buiten de bebouwde kom. Op volle tank 120 km! Max. » {snelheid 40 km/uur. Ook lever-; { baar als rolstoel-inrij wagen. { S Vraag documentatie over j { deze fantastische twee-zitter { (Uitsluitend voor gehandicapten.) { ...

20 april 1991
Reformatorisch Dagblad
42 woorden
„Burger die afval niet scheidt, moet betalen"

„Burger die afval niet scheidt, moet betalen"

Het advies is gisteren verstuurd aan minister Alders van milieubeheer en staatssecretaris Van Rooy van economische zaken. De kosten van afvalverwerking moeten in de prijs van produkten tot uitdrukking komen, zo meent de SER. Cijfers worden daarbij niet genoemd, omdat de raad niet vooruit w ...

20 april 1991
Reformatorisch Dagblad
70 woorden
NRV voorziet tekort

NRV voorziet tekort

Volgens de commissie die het heeft voorbereid, wordt 2,4 miljard gulden van het tekort veroorzaakt door de 'kosten van de huidige zorgaanspraken van verzekerden en de nu voorzienbare ontwikkelingen op medisch gebied. Ongeveer 1,5 miljard is nodig voor het oplossen van knelpunten op jde arbeidsmar ...

20 april 1991
Reformatorisch Dagblad
219 woorden
Croydon Bethesda Home dicht door strengere eisen

Croydon Bethesda Home dicht door strengere eisen

Al sinds 1985 heeft het bestuur naar een geschikter onderkomen voor het tehuis in Croydon gezocht. Een huis dat aan alle vereiste voorzieningen voldeed, werd echter niet gevonden. Wel blijken er enkele bejaardentehuizen in de omgeving te koop te zijn, maar dan moet het bestuur de huidige bew ...

20 april 1991
Reformatorisch Dagblad
een medewerkster
362 woorden
Comapatiënten zullen steeds meer uithongeren

Comapatiënten zullen steeds meer uithongeren

Dit „afschuwelijke toekomstbeeld", namelijk dat patiënten eenvoudig door honger en dorst omkomen, is heel dichtbij, aldus Gunning. Er zijn volgens hem al berichten dat demente patiënten op deze wijze zijn overleden. Met een verwijzing naar een artikel in Californian Medicine, zei Gunning dat ...

20 april 1991
Reformatorisch Dagblad
onze kerknieuwsredactie
578 woorden
Andriessen wil twee soorten EG-leden

Andriessen wil twee soorten EG-leden

Andriessen pleit hiermee voor een EG met A- en B-leden. De B-leden zouden alleen maar voor bepaalde terreinen lid zijn van de EG. Als voorbeelden noemt hij transport, energie, milieuzaken, onderzoek en ontwikkeling. Op de andere terreinen zouden ze dan lid kunnen worden als ze daar (na een overga ...

20 april 1991
Reformatorisch Dagblad
452 woorden
van 10