145 resultaten
Filteren
van 15
INHOUD:

INHOUD:

blz.Ds. H. G. Abma - DIT TERWILLE 229 Ds. W. van Gorsel - Simon Hendrik Buytendijk, een markante dominee uit de 19de eeuw (VI) 230 Ds. H. G. Abma - Kolonnetje 232 Ds. L. W. Ch. Ruijgrok - Een barmhartig en getrouw Hogepriester 232 Dr. J. Hoek - Kleine Kroniek 233 Ds. M. van Campen - C ...

17 mei 1991
Gereformeerd Weekblad
70 woorden
Een barmhartig en getrouw Hogepriester

Een barmhartig en getrouw Hogepriester

„ Want waarlijk, Hij neemt de engelen niet aan, maar Hij neemt het zaad van Abraham aan.Waarom Hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en getrouw Hogepriester zou zijn, in de dingen, die bij God te doen waren om de zonden des volks te verzoenen.W ...

17 mei 1991
Gereformeerd Weekblad
M.
L.W.Ch.R.
2261 woorden
Kleine Kroniek

Kleine Kroniek

Hemelvaart en predikingIn , , De Reformatie" van 4 mei j.l. schrijft dr. P. H. R. van Houwelingen over 1 Petrus 3 : 19, een zeer moeilijke tekst. Hij geeft in kort bestek een helder overzicht van de voornaamste uitleggingen en maakt ook zelf een keus. In die keus, die mij zeer ...

17 mei 1991
Gereformeerd Weekblad
2323 woorden
Simon Hendrik Buytendijk, een markante dominee uit de 19de eeuw

Simon Hendrik Buytendijk, een markante dominee uit de 19de eeuw

(VI)Vrienden der WaarheidNadat we in het voorgaande vrij uitvoerig hebben stilgestaan bij het leven van Buytendijk, daarbij voornamelijk puttend uit zijn autobiografie (, , Bladen uit mijn levenboek"), willen we tenslotte een poging doen de plaats te bepalen die h ...

17 mei 1991
Gereformeerd Weekblad
W.v.G.
1900 woorden
Calvijn over het gebed

Calvijn over het gebed

(3)Calvijn heeft niet alleen over het gebed geschreven maar het ook zelf intens beoefend. Evenals vele andere „groten" uit de kerkgeschiedenis is hij een man des gebeds geweest. Toch zijn ons weinig bijzonderheden bekend over Calvijns persoonlijke omgang met God. Over zijn eige ...

17 mei 1991
Gereformeerd Weekblad
W.
M. van Campen
1593 woorden
Auto's vervuilen lucht iets minder

Auto's vervuilen lucht iets minder

Circa 95 procent van de auto's die in 1990 zijn verkocht, waren uitgerust met een katalysator. Het aandeel van auto's met een katalysator in het totale wagenpark steeg daardoor naar 15 procent. De uitstoot door het wegverkeer van koolmonoxyde, vluchtige organische stoffen en stikstofoxyden ...

17 mei 1991
Reformatorisch Dagblad
144 woorden
Angst

Angst

Uit het onderzoek dat Oud deed in een middelgroot psychiatrisch ziekenhuis in het westen van het land, bleek dat 20 procent van degenen die het enquêteformulier invulden, één keer per week betrokken zijn bij een „ernstige situatie • van agressief gewelddadig gedrag", soms met wapens. Uit de gegev ...

17 mei 1991
Reformatorisch Dagblad
130 woorden
Bij zwartrijden straks wellicht direct betalen

Bij zwartrijden straks wellicht direct betalen

Een woordvoerder van Maij heeft dat gisteren meegedeeld. De WetMulder is nu alleen van kracht in het arrondissement Utrecht, maar zal over ruim een jaar landelijk worden ingevoerd. Eén van de bedoelingen van de wet is boetes op snelheidsovertredingen sneller te innen. Maij en Hirsch Ballin ...

17 mei 1991
Reformatorisch Dagblad
148 woorden
ANWB wil eigen personeel minder laten rijden

ANWB wil eigen personeel minder laten rijden

Het voorstel is gisteren door de hoofddirecteur van de ANWB, mr. P. A. Nouwen, aan het ministerie van verlceer en waterstaat aangeboden. De ANWB wil allerlei mogelijkheden gaan onderzoeken om het aantal autokilometers van het personeel te beperken. Dat kan bij voorbeeld door thuiswerken. B ...

17 mei 1991
Reformatorisch Dagblad
85 woorden
GealKeerde kampen in Noord-Irak overbevolkt

GealKeerde kampen in Noord-Irak overbevolkt

De opzet van de kampen in Zakho Woensdagavond werd in alle haast was dat deze zouden fungeren als doorgangskampen, maar de meeste vluchtelingen blijven er hangen omdat zij niet durven terugkeren naar hun huizen. Het merendeel van de vluchtelingen in Zakho is afkomstig uit Dohoek, dat net buiten d ...

17 mei 1991
Reformatorisch Dagblad
299 woorden
van 15