133 resultaten
Filteren
van 14
De toeleiding tot de vrede met God

De toeleiding tot de vrede met God

MEDITATIEDoor Welken wij ook de toeleiding '" hebben door het geloof tot deze ge-'• ' nade, in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Rom. 5 : 2.De drie stukken die tot zaligheid gekend moeten worden n.l. ellende, verlossing en dankbaarheid zijn in de Romeinenbr ...

23 mei 1991
De Saambinder
ds. A.F. Honkoop
1577 woorden
Verzet tegen het werk van de Heilige Geest

Verzet tegen het werk van de Heilige Geest

(2)Het weerstaan van de GeestHet weerstaan van de Heilige Geest wordt door Stefanus genoemd in zijn rede voor het Sanhedrin. Stefanus, die vol van de Heilige Geest was heeft een lange rede uitgesproken tot zijn verdediging voor de Joodse Raad. Deze mannen van de Hoge Raad worden doo ...

23 mei 1991
De Saambinder
ds. D. Rietdijk
2181 woorden
BERICHTEN

BERICHTEN

TE HOUDEN AMBTSDRAGERSCON­ FERENTIE IN DE CLASSIS UTRECHTD.V. maandag 27 mei 1991 zal een ambtsdragersconferentie gehouden worden van de Classis Utrecht. De bijeenkomst zal gehouden worden in één van de vergaderlokaliteiten van het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Zeist en vangt ...

23 mei 1991
De Saambinder
1058 woorden
Antwoord per brief

Antwoord per brief

Geachte Mevr. N.N. te N., Uw vraag heb ik ook al meer dan eenjaar liggen, zonder die nog beantwoord te hebben. Maar uw vraag is de enige vraag niet, die al een lange tijd op antwoord wacht. Er zijn meer vragen die nog onbeantwoord zijn. Als ik dit schrijf, wil ik echter wel even gelijk de ...

23 mei 1991
De Wachter Sions
N.N. te N.
3015 woorden
DE KRANT OP ZONDAG

DE KRANT OP ZONDAG

Bij de meeste lezers van ons blad zal het opschrift boven dit artikel gedachten opwekken aan hetgeen in de krantenwereld heeft plaatsgevonden. In ons land verschijnen van maandag tot en met zaterdag verschillende kranten, maar gelukkig was dat nog niet zo op de dag des Heeren. Men zegt, dat daarv ...

23 mei 1991
De Wachter Sions
B. te E.
1258 woorden
KERKNIEUWS:

KERKNIEUWS:

Beroepen te Gouda:ds. J. Roos te Chilliwack. Bedankt voor Veenendaal:ds. J. Roos te Chilliwack. ...

23 mei 1991
De Wachter Sions
14 woorden
Jaarvergadering van de Gereformeerde Bond 1991

Jaarvergadering van de Gereformeerde Bond 1991

De jaarvergadering van de Gereformeerde Bond wordt gehouden op D.V. woensdag 29 mei a.s. in het gebouw 'De Schakel', Oranjelaan 10 te Nijkerk. Aanvang: 09.45 uur. AGENDA 1. Opening door de voorzitter ds. C. v.d. Bergh.
2 Jaarverslagen: a. van de secret ...

23 mei 1991
De Waarheidsvriend
154 woorden
Zuchten van verlangen

Zuchten van verlangen

Onze zekerheid hier beneden draagt altijd het kleed van het verlangen om zich heen. Een door de Geest verwekt verlangen. U kent Psalm 42 wel. Over het hijgende hert en de frisse waterstromen. Die gebogen hals. Ver uitgestoken. Door de wind ruikt hij het water al. Maar hij ziet het nog niet. Waar ...

23 mei 1991
De Waarheidsvriend
W. Markus
Broek op Langedijk
1270 woorden
Aankondigingen

Aankondigingen

Martien E. Brinkman en H. Noordegraaf (red.), Het Evangelie in het Westen, uitgave Kok, Kampen, 127 pag., ƒ 22,50.'Nederlandse reacties op Newbigin', de Britse zendingstheoloog. Medewerking verleenden prof. dr. S. Griffioen, prof. dr. H.W. de Knijff, drs. T. Brattinga ...

23 mei 1991
De Waarheidsvriend
J. van der Graaf
639 woorden
Kleine kerk in de grote stad

Kleine kerk in de grote stad

'Graag uw reaktie', vroeg de redactie, en stuurde mij de lezing van collega C.A. van der Sluijs, die ik al gehoord had in de Maranathakerk van Rotterdam-Zuid. Ik miste het eerste deel van zijn lezing over de geschiedenis van deze kerk: hoe – na een diepe impasse – de Heere hier weer een open deur ...

23 mei 1991
De Waarheidsvriend
C. Blenk
Amsterdam
1685 woorden
van 14