161 resultaten
Filteren
van 17
boeken

boeken

J. F. van der Poel: Terug naar Siberië. Uitg. De Banier te Utrecht. 168 blz. Prijs ƒ 24.95.Ds. Japova wordt tijdens een geheime samenkomst van de christenen opnieuw gevangen genomen. Een strafkamp in Siberië is het gevolg. Op bijzondere wijze komt hij in kontakt met medegevangenen tij ...

19 juli 1991
Daniel
A. Kareis
169 woorden
Vijf vingers die naar boven wijzen

Vijf vingers die naar boven wijzen

Een woord voorafZiedaar de aanhef van de Dordtse Leerregels, ook wel genoemd: de vijf artikelen tegen de Remonstranten. In de komende tijd willen we met elkaar gaan nadenken over dit belijdenisgeschrift. We doen dat aan de hand van een aantal studies, waarvan er iedere maand éé ...

19 juli 1991
Daniel
1091 woorden
Hartverwarmend en indrukwekkend

Hartverwarmend en indrukwekkend

Wie moet je nu eigenlijk bedanken na zó'n aktie? Het bestuur van onze Jeugdbond? Dc werkers van het Bondscentrum? De vele vrijwilligers? Alle jongens en meisjes, jongeren en ouderen die binnen onze gemeenten zoveel inzet toonden? Namens de mensen met een handicap en hun ouders geldt onze dan ...

19 juli 1991
Daniel
ds. J. S. van der Net. voorzitter
A. J. van der Bijl. direktcur
378 woorden
Gedoofde lantarens!

Gedoofde lantarens!

..Hens preekte er bij ons in Makinsk een gastpredikant uit het norden van Rusland", zo schrijft Eduard Evert. die deze kerkdienst bezocht. „Uit zijn preek is het volgende mij bij gebleven: In de woonplaats van de predikant worden alle straten door lantarens verlicht en de verlichting zorgvul ...

19 juli 1991
Daniel
L. F. Moree-Kranenburg
415 woorden
De Schepper werkt

De Schepper werkt

God schiep de polders, 't lage land De zeeën, stranden, luchten Hij stuwt de vogelvluchten en niets ontglipt er aan Zijn hand.'t Is of de klanken van dit lied het zomerland doorruisen de windzang uit wil bruisen Gods wonderwerk op elk gebied.Nu vol beloften alles groeit De lent ...

19 juli 1991
Daniel
LANERTA
82 woorden
Beproeft alle dingen

Beproeft alle dingen

Dit is een bekende tekst, maar hij wordt vaak onjuist aangehaald cn toegepast. Het is belangrijk dat de juiste bedoeling van Gods Woord verstaan wordt. Dat geldt zelfs onze woorden. Wat kan het ons boos maken als onze woorden verkeerd worden weergegeven. Als er een heel andere betekenis aan ...

19 juli 1991
Daniel
ds. H. Paul
1102 woorden
Een dagje Amsterdam

Een dagje Amsterdam

Een Bijbels Museum in hartje AmsterdamEr is al van alles tc zien. als je Amsterdam met dc trein binnenkomt. Je passeert de Bijlmermeer èn de Bijlmerbajes, de IJhaven, en tenslotte de binnenstad. Op Amsterdam Centraal Station is het een drukte van belang. Het publiek dat je hier ...

19 juli 1991
Daniel
J. J. de Jong
943 woorden
25 jaar vrouwenvereniging ‘Wees een zegen’ te Kortgene

25 jaar vrouwenvereniging ‘Wees een zegen’ te Kortgene

Op vrijdag 7 december 1990 mocht de vrouwenvereniging 'Wees een zegen' te Kortgene door Gods goedheid haar 25-jarig jubileum herdenken, 's Middags werden al de leden verwelkomd door de presidente, mevrouw Bouwense. Ook onze oud-presidente, mevrouw Van de Ree. mocht nog in ons midden zijn. Na ...

19 juli 1991
Daniel
P. J. Boot-Verweij
250 woorden
Restauratiegeschiedenis Geertruidskerk te boek

Restauratiegeschiedenis Geertruidskerk te boek

Het boek is een juweeltje. In 1948 verscheen de uitgave "Drie eeuwen Protestantisme ten Zuiden van de Moerdijk". Ds. W. M. Kalmijn L. Mzn. schreef -zo staat in hoofdstuk 1 van het nu verschenen "De Geertruidskerk in Geertruidenberg"- het volgende over de bouwkundige staat van de kerk: „Geert ...

19 juli 1991
Reformatorisch Dagblad
S. C. Bax
311 woorden
^Infobank' wil verzelfstandigen

^Infobank' wil verzelfstandigen

De directie van de Informatiseringsbank denkt aan een nieuwe vorm van samenwerking met het ministerie van onderwijs en wetenschappen en voelt voor de positie van ..zelfstandig bestuursorgaan", een vergelijkbare constructie als die van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds of de Sociale Verzekerin ...

19 juli 1991
Reformatorisch Dagblad
57 woorden
van 17