154 resultaten
Filteren
van 16
David Brainerd (2)

David Brainerd (2)

EEN ZENDELING ONDER DE INDIANENHet was voor David Brainerd de ontdekking van zijn leven, zoals dat is voor allen die tot geloof en bekering komen, dat het heil des Heeren is. Dat het in het Evangelie gaat om genade alleen. Dat het gaat om de geschonken, toegerekende gerechtighe ...

26 juli 1991
Gereformeerd Weekblad
M.
K.t.K.
1437 woorden
KOLONNETJE

KOLONNETJE

Een trieste zaakOnlangs wist een overdrukje van een krantebericht ons te bereiken. „Kerk van Pilgrim Fathers onbetaalbaar geworden". Uit de kerk aan de Kolk vertrokken in 1620, na een verblijf van twaalf jaar in ons land, uit Engeland uitgeweken Puriteinen naar de Verenigde Sta ...

26 juli 1991
Gereformeerd Weekblad
Aa.
683 woorden
Gedwongen werkonderbreking

Gedwongen werkonderbreking

„Het betaamt niet dat gijlieden en wij voor onze God een huis bouwen, maar wij alléén zu voor de Heere, de God Israëls bouwen... Toen hield het werk op van het huis Gods, Die te Jeruzalem woont." Ezra 4 : 3m, 24aWerkonderbreking. Dat woord kennen we. Stakingen, werkonderbrekingen zijn ...

26 juli 1991
Gereformeerd Weekblad
W.v.G.
1820 woorden
Geloof in de toekomst

Geloof in de toekomst

Zondag 22Wat troost u? Twee dingen zijn er die de gemeente van Jezus Christus troosten: de opstanding der doden en het eeuwige leven. Wie Jezus Christus niet kent, komt niet verder dan: laat mij niet schrikken. Het woord troost houdt strikt verband met Zondag l.Wa ...

26 juli 1991
Gereformeerd Weekblad
K.a.Z.
H.V.
2064 woorden
Kleine Kroniek

Kleine Kroniek

Normen vanuit de SchriftIn het Centraal Weekblad is de Kampense hoogleraar prof dr. K. Runia bezig met een serie over synodale rapporten en de ethiek.In het nummer van 28 juni schrijft hij: „Al in 1980 schreef prof. dr. G. Th. Rothuizen in zijn boekje , , Een bezi ...

26 juli 1991
Gereformeerd Weekblad
J. H.
1737 woorden
Punten in de preelc? (2)

Punten in de preelc? (2)

Een andere predikant ds. J. E. Steenbakker Morilyon Loysen, herv. predikant in Overschie, had aan 4 punten niet genoeg.Sprekend over Efeze 2 vers 8a: , , Want uit genade zijt gij zalig geworden", verdeelt hij de stof als volgt: 1. Ziedaar vooreerst de eenige weg, om zalig te wo ...

26 juli 1991
Gereformeerd Weekblad
H.H.
773 woorden
Personeel Begemann legt werk uur neer

Personeel Begemann legt werk uur neer

Het college van B en W sommeerde Begemann deze week Staalbouw BV in Helmond te sluiten, omdat al jarenlang wordt gewerkt zonder geldende hinderwetvergunningen. De gemeente is tot die actie overgegaan omdat onderhandelingen over verkoop van het complex (nabij het Helmondse centrum) zijn stukgelope ...

26 juli 1991
Reformatorisch Dagblad
288 woorden
Kamervragen over prijs pil

Kamervragen over prijs pil

Dat stelt het D66-kamerlid Kohnstamm in schriftelijke vragen aan de staatssecretarissen Simons (Volksgezondheid) en Van Rooij (Economische Zaken) naar aanleiding van de gezamenlijke prijsopdrijving door de farmaceutische industrie van bijna alle soorten anticonceptiepillen. Deze prijsstijg ...

26 juli 1991
Reformatorisch Dagblad
156 woorden
„Zeehonden en vogels verdrinken in vistuig"

„Zeehonden en vogels verdrinken in vistuig"

Dat stellen Zeeuwse en Zuidhollandse natuurbeschermingsorganisaties in een brief aan minister Bukman (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij). De organisaties vragen de minister de uitgifte van vergunningen voor de gewraakte vorm van visserij zo snel mogelijk stop te zetten. Het aantal vergunningen i ...

26 juli 1991
Reformatorisch Dagblad
127 woorden
Armenië ontkent ondertekening Unieverdrag SU

Armenië ontkent ondertekening Unieverdrag SU

Ter Petrossian zei dit gisteren in een vraaggesprek met het Franse dagblad Le Monde. Gorbatsjov beschouwde de aanwezigheid van Ter Petrossian dinsdag bij een ontmoeting met de presidenten van de republieken als een teken dat Armenië, in navolging van negen van de vijftien republieken, bere ...

26 juli 1991
Reformatorisch Dagblad
94 woorden
van 16