111 resultaten
Filteren
van 12
PvdA verdeeld over extra wao-partijraad

PvdA verdeeld over extra wao-partijraad

Of het nodig zal zijn dat er een extra partijraad afgedwongen wordt, zal vanavond blijken. Het partijbestuur bespreekt dan een verzoek van het gewest Noord-HolIand-zuid om een extra partijraad te houden over de wao-plannen van het kabinet. Het is overigens nog niet zeker dat er een beslissing wor ...

7 augustus 1991
Reformatorisch Dagblad
onze politieke redactie
388 woorden
AFK in het RD

AFK in het RD

4. De wind blaast waar God wil. De wind gaat en komt. God maakt het en doet het. Hij geeft de zon en de wind. Hij zorgt voor de mens. Voor groot en voor klein. Voor jou en voor mij. De wind doet wat hij moet doen. Maar jij kunt niet wat de wind kan. Ron weet het best. God schiep alles. Maar het m ...

7 augustus 1991
Reformatorisch Dagblad
840 woorden
Atmosfeer van slag

Atmosfeer van slag

fe
gtftpj^NA^ '' Vt75. Met tranen van spijt en woede in de ogen beginnen de geuzen de terugtocht. In de verte kunnen ze de torens van Leiden zien, maar toch lijken al hun inspanningen vruchteloos. Er zijn vrij veel doden en gewonden onder hen gevallen en sommige scheepjes zijn door he ...

7 augustus 1991
Reformatorisch Dagblad
711 woorden
Waterhoogten

Waterhoogten

Konstanz 392 min 3, Rheinfelden 274 plus 1, Maxau 487 min 8, PlochJngen 163 min 2, Mannheim 294 min 1, Steinbach 115 min 6, Mainz 276 min 7, Bingen 157 min 7, Kaub 189 min 7, Trier 231 plus 3, Cochem 223 onv., Koblenz 177 min 8, Keulen 248 min 9, Ruhrort 330 min 6, Lobith 896 min 4, Pannerdense K ...

7 augustus 1991
Reformatorisch Dagblad
171 woorden
Zwitsers in actie om Alpen te redden

Zwitsers in actie om Alpen te redden

Aanstaande zaterdag zullen op honderd plekken in de bergen grote vuren ontstoken worden om de Alpen op die manier een signaal naar de langsdenderende en wandelende buitenwereld te laten geven dat de ecologische ineenstorting van 1200 km bergrug bijna een feit is. Vier milieubeschermings-organisat ...

7 augustus 1991
Reformatorisch Dagblad
248 woorden
Meer dan miljoen werklozen in voormalige DDR

Meer dan miljoen werklozen in voormalige DDR

Massale ontslagen aan het einde van het tweede kwartaal hebben tot gevolg gehad dat nu 12,1 procent van de beroepsbevolking zonder werk zit, tegen 9,5 procent eind juni. Het aantal mensen in OostDuitsland voor wie werktijdverkorting geldt, door economen beschouwd als verborgen werklozen, v ...

7 augustus 1991
Reformatorisch Dagblad
110 woorden
Overgangsregering in Ethiopiƫ lijkt godsdienstvrijheid te eerbiedigen

Overgangsregering in Ethiopiƫ lijkt godsdienstvrijheid te eerbiedigen

Ook het aantal kerkleden stijgt opvallend. Zo werden afgelopen zondag in de Kale Heywet ("weg des levens") Kerk in Koeriftoe, ten zuidwesten van Addis Abeba, 76 voornamelijk jonge mensen gedoopt. Aanvankelijk hadden 91 mensen zich opgegeven, maar vijftien van hen stopten voortijdig met het o ...

7 augustus 1991
Reformatorisch Dagblad
een onzer verslaggeefsters
797 woorden
Droefheid

Droefheid

Word los van de droefheid dezer wereld. Zij die treuren, zouden zijn als niet treurende. Deze wereld is een tranendal. Altijd is er droefheid. Pas is een traan opgedroogd, of er komen weer andere. Pas legt een weduwe haar rouwklederen af, of een andere trekt dezelve aan.Degenen die in ...

7 augustus 1991
Reformatorisch Dagblad
228 woorden
Flinke koersstijgingen

Flinke koersstijgingen

De handel ging aarzelend en in mineur van start. Toen echter bleek dat de centrale banken de geldmarkt dusdanig verruimden dat de federal fund rate, het tarief dat de banken elkaar onderling voor leningen berekenen, met een kwart procent daalde tot 5,5 procent, begonnen de computers hun aankooppr ...

7 augustus 1991
Reformatorisch Dagblad
234 woorden
Charismatici openen buitengewone leerstoel

Charismatici openen buitengewone leerstoel

De nieuwe hoogleraar zal deel gaan uitmaken van de vakgroep systematische theologie van de VU. In het curatorium van deze universiteit zijn ook de twee initiatiefnemers van de leerstoel vertegenwoordigd. Dat zijn de Charismatische Werkgemeenschap Nederland en de stichting "Bouwen aan de nieu ...

7 augustus 1991
Reformatorisch Dagblad
onze kerknieuwsredactie
277 woorden
van 12