160 resultaten
Filteren
van 16
INHOUD:

INHOUD:

blz.Ds. W. van Gorsel - EZRA, de schriftgeleerde. 347Ds. W. van Gorsel - Schuldbelijdenis en genadeverkondiging 349Ds. H. G. Abma - Kolonnetje 350Ds. L. W. Ch. Ruijgrok - Weest niet ongelovig, maar gelovig 350Dr. J. Hoek - Kleine Kroniek 351Ds. Jac. ...

9 augustus 1991
Gereformeerd Weekblad
71 woorden
Weest niet ongelovig, maar gelovig...

Weest niet ongelovig, maar gelovig...

„ Want wij zijn Christus deelachtig g worden, zo wij anders het beginsel v deze vast grond tot het einde toe va behouden; Terwijl er gezegd wordt: Heden, ind gij Zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet, gelijk in de verbittering g schied is.Want sommigen, als zij die gehoor ...

9 augustus 1991
Gereformeerd Weekblad
M.
L.W.Ch.R.
1926 woorden
KOLONNETJE

KOLONNETJE

Om te lerenben je nooit te oud. Dat niet, merk ik. Of je daar evenwel wijzer, in de zin van beter of gelukkiger van wordt, is een heel andere vraag. De oude Prediker onderzocht en speurde na al wat onder de hemel zo al geschiedt. Wat hij ontdekte was dat vermeerdering van weten ...

9 augustus 1991
Gereformeerd Weekblad
Aa.
737 woorden
EZRA, de schriftgeleerde

EZRA, de schriftgeleerde

En op de eerste dag der vijfde maand kwam hij te Jeruzalem, naar de goede hand van zijn God ov hem. Want Ezra had zijn hart gericht om de Wet des Heeren te zoeken, en te doen, en om in Israël te lere de inzettingen en de rechten. Ezra 7 : 9b—10Leren. Dat woord is niet zo populair bij ...

9 augustus 1991
Gereformeerd Weekblad
W.v.G.
2051 woorden
Op eigen benen in een vreemde stad

Op eigen benen in een vreemde stad

Een eigen kamer zoekenHet is vaak niet eenvoudig om een geschikte kamer te vinden. Hoewel er teveel nieuwsgierige hospita's en op winst beluste huisbazen zijn. zijn er toch nog wel mogelijkheden voor een geschikte kamer. Het plaatsen van een advertentie in een kerkblad, een pla ...

9 augustus 1991
Daniel
Gert-Jan Segers
1125 woorden
Konferentie voor militairen te Beukbergen

Konferentie voor militairen te Beukbergen

Op woensdag 12 juni om 6 uur 's avonds druppelen de eerste vaderlandsstrijders het Koetshuis binnen. De meesten kijken een beetje verdwaasd vanwege het feit dat de bewegwijzering (op het terrein zelf) wel wat te wensen overlaat, sterker nog: er staat niet één bord. Dc heer De Kruif cn de hee ...

9 augustus 1991
Daniel
Cecs van Driel
866 woorden
boeken

boeken

'Langs de rand van de afgrond' door Pauline Hamilton. Paperback. 207 blz. Uitgegeven door de Vereeniging tot Verspreiding der Heilige Schrift te Amsterdam.Pauline Hamilton is voor de meesten van ons onbekend. Zij probeerde in haar jeugd een einde te maken aan haar mislukte leven door ...

9 augustus 1991
Daniel
A. Kareis
300 woorden
Zeeuwse studentenkring

Zeeuwse studentenkring

Laat de betiteling 'kring' een hogere verwachting wekken dan waaraan ons gemiddelde bezoekersaantal van 5 a 7 kan beantwoorden, het bestaan van de Zeeuwse Studentenkring is met een hecht en regelmatig vergaderend gezelschap zeker. We hebben ook in het afgelopen seizoen weer elke vier weken k ...

9 augustus 1991
Daniel
Martin Murre
433 woorden
„De Heere is uw Bewaarder”

„De Heere is uw Bewaarder”

Welgelukzalig is de mens die door genade weten mag een God voor het hart en een Borg voor de ziel te hebben. Immers, zo iemand is getrokken uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht en uit de dood overgegaan in het leven. Daar komt nog dit grote voorrecht bij dat de dichter mag getuigen vo ...

9 augustus 1991
Daniel
ds. A. W. Verhoef
674 woorden
Jubileum vrouwenvereniging 'Bid en werk' te Naaldwijk

Jubileum vrouwenvereniging 'Bid en werk' te Naaldwijk

Op 4 februari 1991 mochten wij ons 35-jarig jubileum herdenken. Om half zes hebben we eerst foto's genomen. Daarna hadden we een broodmaalti jd, die door een lid van dc gemeente ons was aangeboden. 'F.en lid van het eerste uur' hebben we niet meer. maar onze oudste dame is tevens ook het lan ...

9 augustus 1991
Daniel
L. C. Braal-Eckhardt
211 woorden
van 16