184 resultaten
Filteren
van 19
Kerk en overheid tijdens de republiek (III)

Kerk en overheid tijdens de republiek (III)

Andere gezindtenDe meeste conflicten tussen kerk en overheid deden zich voor, zoals we gezien hebben, op het terrein van het beroepingswerk. Wanneer een bepaalde predikant, die door een kerkeraad werd begeerd, de overheid niet aanstond, dan kon zij, zelfs zonder opgaaf van rede ...

30 augustus 1991
Gereformeerd Weekblad
W.v.G.
1387 woorden
ROEM

ROEM

Zo lang ik leef - zal ik van U gewagen Gij zijt het waard - dat Gij geprezen wordt! Die immer mij met liefde hebt gedragen Een toevlucht zijt bij al hetgeen mij schort Wat waart Ge steeds voor mij een zorgend Vader Ook vaak als ik daarbij aan U niet dacht. Waar ik dan nu aanbiddend tot U nad ...

30 augustus 1991
Gereformeerd Weekblad
72 woorden
Woorden èn daden

Woorden èn daden

„Nu dan, doet voor de Heere, uwer vaderen God, belijdenis, en doet Zijn welgevallen e van de volken van het land en van de vreemde vrouwen." Ezra 10:11„Geen woorden, maar daden!" Er is een tijd geweest dat half Nederland dat zong. En op het eerste gehoor klinkt het nog bijbels ook. Kl ...

30 augustus 1991
Gereformeerd Weekblad
W.v.G.
2068 woorden
INHOUD:

INHOUD:

blz.Ds. W. van Gorsel - Woorden èn daden 383Ds. W. van Gorsel - Kerk en overheid tijdens de republiek (III) 384Ds. H. G. Abma - Kolonnetje 386Dr. J. Hoek - Ambtsjubileum ds. H. G. Abma 386Ds. H. Visser - Prestatie? Neen! ... Genade? Ja! 387Dr. J. Hoe ...

30 augustus 1991
Gereformeerd Weekblad
88 woorden
Ambtsjubileum ds. H* G. Abma

Ambtsjubileum ds. H* G. Abma

Onze medewerker ds. H. G. Abma hoopt D.V. 31 augustus te gedenken dat hij 50 jaar geleden bevestigd werd in het ambt van dienaar des Woords. Zijn eerste gemeente was het friese Driesum, waar hij bleef van 1941 tot 1944. Daarna volgden IJsselstein (1944 - 1948), Delfshaven 1948 - 1955), Monst ...

30 augustus 1991
Gereformeerd Weekblad
J.H.
203 woorden
KOLONNETJE

KOLONNETJE

Alweer een weekouder en zowel een - zeg maar gerust - angstige ervaring rijker en een hele coup achter de rug. Die is buitengewoon snel in zijn werk gegaan. Het lukte het Russische Noodcomité beter de media' s schoon te wissen voor wat zij aan nieuws te leveren hadden dan dat d ...

30 augustus 1991
Gereformeerd Weekblad
Aa.
843 woorden
Iets over de opvattingen in het leven van Blaise Pascal (in de jaren 1623—1662)

Iets over de opvattingen in het leven van Blaise Pascal (in de jaren 1623—1662)

(2)De moeilijkheden op natuur-wetenschappelijk gebied in de 17e eeuw bleven voor de nu 18-jarige Blaise Pascal in zijn leven niet gespaard. Hij moest bij al zijn werkzaamheden (uitvindingen) werken met zeer ongeschoolde werkheden, en dit knakte op de duur zijn gezondheid geheel ...

30 augustus 1991
Gereformeerd Weekblad
J. H. de Boer
983 woorden
(On)geluk gehad

(On)geluk gehad

VakantieAls je dit leest, is de vakantie (vrijwel) voorbij.De vakantie: voor velen van ons een tijd van 'eruit gaan', allerlei aktiviteiten ondernemen waar we op andere momenten niet aan toekomen. reizen maken naar gebieden waar we misschien nog nooit geweest zijn. Hoe h ...

30 augustus 1991
Daniel
Jannie Verloop-Hasselaar
440 woorden
Jezus de enige weg tot behoud voor christenen èn Joden

Jezus de enige weg tot behoud voor christenen èn Joden

Bent u in Israël geboren? Nee. ik ben in de Verenigde Staten geboren en in 1953 met mijn ouders geëmigreerd naar Israël.Hoe bent u tot het geloof in de Messias gekomen? Mijn ouders waren geen christen. Integendeel, ze waren overtuigde Joden. Mijn vader was zelfs voorzanger in d ...

30 augustus 1991
Daniel
J. J. de Jong
1903 woorden
Een vraaggesprek met de klubjufs

Een vraaggesprek met de klubjufs

In iedere Daniël slaat de 'Daniël-klub-krant'. Drie pagina's gevuld met een opdracht en van allerlei andere gezellige dingen voor jongens en meisjes van 6 tot 12 jaar. De jufs die de klubknint samenstellen en de opdrachten nakijken vergaderen een keer in de drie maanden. Op zo'n vergadering ...

30 augustus 1991
Daniel
Jannie Verloop-Hasselaar
1190 woorden
van 19