184 resultaten
Filteren
van 19
Prestatie? Neen!... Genade? Ja!

Prestatie? Neen!... Genade? Ja!

Zondag 24Zonder onze goede werkenHet geloof der gemeente Gods toeft bij de Kruispaal, tevens mijlpaal op de weg van de verborgen omgang met God. Waar de hand des geloofs de HEERE onze gerechtigheid aangrijpt, het oog des geloofs op het Lam Gods ziet, de voet des g ...

30 augustus 1991
Gereformeerd Weekblad
K.a.Z.
H.V.
2267 woorden
Verstaan wij elkaar onderweg?

Verstaan wij elkaar onderweg?

(2 Enkele hoofdstukken in het boek „Elkaar verstaan" gaan in op de situatie waarin de kerken zich vandaag bevinden. We leven in een tijd van secularisatie, een tijd van , , Godsverduistering" of nog beter gezegd een tijd van verborgenheid Gods. In hervormd-gereformeerde kring heeft prof. dr. ...

30 augustus 1991
Gereformeerd Weekblad
V.
J.H.
1921 woorden
Kleine Kroniek

Kleine Kroniek

Geloven op schoolWe staan weer aan het begin van ee nieuw schoolseizoen. In het blad Op We (contactblad van de Hervormd Gerefor meerde Jeugd Bond) schrijft drs. N. v.d. Voet, docent godsdienst aan het Ichthus-college te Veenendaal, over Ge ven op school., , In dit artike ...

30 augustus 1991
Gereformeerd Weekblad
J.H.
1902 woorden
Jeruzalem

Jeruzalem

Jeruzalem! O Hemelstad! Uw schoonheid is volkomen; Gij, die des Heeren troon bevat En 't lustoord aller vromen!Uw grondslag is der eeuwen rots. Die wijken kan noch vallen; Ook gordelde u de liefde Gods Met diamanten wallen.Daar binnen gloeit de Levensvrucht Ons onverderfelijk t ...

30 augustus 1991
Daniel
Robert Murray MacCheyne
119 woorden
Zending in een wereld in nood

Zending in een wereld in nood

Onlangs kreeg Ik een herdenkingsboekje in handen over '60 jaar zending in de Chr. Geref. Kerken.' Het heette 'Uw Koninkrijk Kome'. Tussen de beschrijving van de zendingsgeschiedenis door. had de samensteller een aantal uitspraken van zendelingen in een kader gezet. Twee ervan trokken mijn aa ...

30 augustus 1991
Daniel
G.Janse
1510 woorden
Het onvergank’lijk leven

Het onvergank’lijk leven

Nadat ik ccn tijdlang ccn pauze heb gehouden in de behandeling van enkele psalmen gaan we nu de draad weer opnemen. Een pauze is in de psalmen een zeer bekend verschijnsel. We vinden dat in de berijmde psalmen terug. Alleen het opslaan van Psalm 119 laat ons zien dat er met vaste regelmaat, ...

30 augustus 1991
Daniel
ds. D. Rietdijk
1048 woorden
boeken

boeken

I. I ricmsira. Koukje Jongema. l il)-. Den Hertog BV, 195 pag., ƒ 19, 50.Een roman, bestaande uit twee delen, die het wel en wee van de liefde in drie generaties beschri jft. ten tijde van de kruisgemeentes.Hoe moeilijk het kan zijn om 'nee' le zeggen als degene die je l ...

30 augustus 1991
Daniel
Krimpen a/d IJssel
206 woorden
Bid jij nog...?

Bid jij nog...?

Eén van dc meest aansprekende Bijbelteksten is voor mij altijd geweest: en. 4:26: .Toen begon men de Naam des HEEREN aan te roepen." Het staat als iets bijzonders in Gods Woord dat men in de dagen van Scth begon met het openlijk aanroepen van Gods Naam. Dat was ccn bijzondere daad. En het is ...

30 augustus 1991
Daniel
J. W. N. van Dooijeweert
1183 woorden
En ’t leven tot in eeuwigheid...

En ’t leven tot in eeuwigheid...

Met verslagenheid en ontroering hebben velen op zaterdag 10 augustus j.l. kennisgenomen van het plotselinge overlijden van ds. A. ELSHOUT predikant van de gemeente Scheveningen. Op verzoek van de zendingsdeputaten zou hij voor een periode van vier weken de jonge kerk in Izi (Nigeria) dienen. ...

30 augustus 1991
Daniel
J. H. Mauritz.
904 woorden
BONDSNIEUWS

BONDSNIEUWS

Regionale vergadering te GoesIn Goes zal op D.V. woensdagavond 25 september een regionale vergadering worden gehouden. Leiding van de vergadering berust bij ds. N. W. Schreuder.De heer B. Stolk uit Ridderkerk zal spreken over 'Dina'.Ook belangstellenden zijn harte ...

30 augustus 1991
Daniel
299 woorden
van 19