173 resultaten
Filteren
van 18
LIEFDE

LIEFDE

iefde wil zich voortdurend uiten en zichelf wegschenken; ze is vindingrijk waar et gaat om weldaden te bewijzen. De iefde wil één zijn met hen die zij liefheeft. en kan een gelovig mens zijn, maar als ns leven geen liefde naar alle zijden uittraalt, naar onze huisgenoten en allen et wie wij ...

6 september 1991
Gereformeerd Weekblad
65 woorden
Godsvreze in praktijk

Godsvreze in praktijk

„En het geschiedde dan, als de dagen der maaltijden omgegaan waren, dat Job henenzond, en hen heiligde, en des morgens vroeg opstond en brandoffer offerde naar hun aller getal; Want Job ze misschien hebben mijn kinderen gezondigd, en God in hun hart gezegend. Alzo deed Job alle dagen Job 1 : ...

6 september 1991
Gereformeerd Weekblad
K.a.Z.
H.V.
2278 woorden
David Brainerd (5)

David Brainerd (5)

EEN ZENDELING ONDER DE INDIANENHet pad van de evangeliedienst gaat bepaald niet altijd over rozen. Dat is trouwens ook nergens in de Schrift beloofd. Zijn de tegenspoeden van de rechtvaardige veel, daarvan zijn zij die gesteld zijn de banier van het Evangelie te dragen niet uit ...

6 september 1991
Gereformeerd Weekblad
M.
K.t.K.
1583 woorden
Ingaan in de rust

Ingaan in de rust

, , Want wij die geloofd hebben gaan in de rust, gelijk Hij gezegd heeft: o heb Ik dan gezwor toorn: ndien zij zullen ingaan in Mijn rust! hoewel Zijn werken van de grondlegging der we volbracht waren. Want Hij heeft ergens van de zevende dag aldus gesproken: n God heeft op de zevende da wer ...

6 september 1991
Gereformeerd Weekblad
M.
L.W.Ch.R.
2040 woorden
Vrachtauto schept meisjes: twee doden

Vrachtauto schept meisjes: twee doden

De twee meisjes staken om 07.55 uur op hun fiets de met verkeerslichten beveiligde oversteekplaats van de provinciale weg Kesteren-Veenendaal over en werden geschept door een vrachtwagen, bestuurd door een 26-jarige man uit Leende.De twee fietsters werden afgevoerd naar het streekziek ...

6 september 1991
Reformatorisch Dagblad
een medewerker
49 woorden
Sowjet-Unie erkent Baltische staten

Sowjet-Unie erkent Baltische staten

Het besluit over de onafhankelijkheid werd genomen tijdens de eerste zitting van de Staatsraad, het nieuwe uitvoerende orgaan bestaande uit president Michail Gorbatsjov en de leiders van de Sowjetrepublieken. Presidentieel woordvoerder Igor Malasjenko verklaarde dat tijdens de besloten zitti ...

6 september 1991
Reformatorisch Dagblad
349 woorden
Vijverberg werkt samen met Evang. hogeschool Berlijn

Vijverberg werkt samen met Evang. hogeschool Berlijn

De samenwerking betreft de studierichtingen maatschappelijk werk en dienstverlening, culturele- en maatschappelijke vorming, sociaalpedagogische hulpverlening en personeel en arbeid. In het najaar werkt een aantal Vijverberg-studenten al mee aan een conferentie van de Evangelische Fachhochsc ...

6 september 1991
Reformatorisch Dagblad
onze kerknieuwsredactie
92 woorden
Basisdocument Christelijk Sociaal Congres abstract

Basisdocument Christelijk Sociaal Congres abstract

Zo vindt deze ouderenbond dat er te veel onduidelijkheid blijft bestaan over de verhouding tussen verantwoordelijkheid en schuld. Enerzijds wordt in het basisdocument de verantwoordelijkheid van de mens sterk benadrukt, terwijl anderzijds gesteld wordt dat de mens machteloos staat tegenover ...

6 september 1991
Reformatorisch Dagblad
een medewerker
291 woorden
Achttien jaar cel wegens moord

Achttien jaar cel wegens moord

De procureur-generaal, mr. J. Al, liad levenslag tegen L. geëist. De rechtbank veroordeelde de Amerikaan tot twaalf jaar cel. Het openbaar ministerie kon zich niet vinden in deze strafmaat en tekende hoger beroep aan. L. werd eerder in zijn vaderland veroordeeld voor moord. Volgens het hof ...

6 september 1991
Reformatorisch Dagblad
366 woorden
„Opheldering over Surinaamse cocaïnehandel"

„Opheldering over Surinaamse cocaïnehandel"

De Kamer wil eerst per brief op de hoogte worden gesteld over de al dan niet bewezen betrokkenheid van de Surinaamse legerleiding bij cocaïnehandel en de infiltratie van Surinaamse drugshandelaren in het Nederlandse overheidsapparaat. Daarna, op donderdag 12 september, willen de twee genoe ...

6 september 1991
Reformatorisch Dagblad
100 woorden
van 18