124 resultaten
Filteren
van 13
Noord-Korea werkt aan kernwapens

Noord-Korea werkt aan kernwapens

Op een persconferentie in Seoel bevestigde de 38-jarige Ko Young Hwan het vermoeden dat Noord-Korea niet ver af is van de bouw van een eigen kernbom. Ko, die eerste secretaris op de Noordkoreaanse ambassade in Kongo was, zei dat het onder zijn collega's „algemeen bekend" was dat de regering in Py ...

14 september 1991
Reformatorisch Dagblad
264 woorden
Tankstations boos over stop alcoholverkoop

Tankstations boos over stop alcoholverkoop

De onafhankelijke belangenorganisatie stichting BETA noemt bij monde van secretaris mr. E. Schuitema het voornemen een kwestie van „onbehoorlijk bestuur". De verkoop van alcoholhoudende dranken maakt een wezenlijk deel van de omzet van de tankstations uit. Die drank is niet bedoeld voor consumpti ...

14 september 1991
Reformatorisch Dagblad
163 woorden
Kritiek op optie van twee snelheden

Kritiek op optie van twee snelheden

Ook in de Europese arena, als voorzitter bij de onderhandelingen over de EMU, heeft minister Kok het niet gemakkelijk. Het jongste voorstel in dit kader zou afkomstig kunnen zijn van ex-bankpresident Pöhl: twee snelheden en pas een centrale bank in de eindfase. Eerstgenoemd element, dat de zuidel ...

14 september 1991
Reformatorisch Dagblad
drs. A. A. C. de Rooij
980 woorden
IZB benoemt evangelist in Oude Pekela

IZB benoemt evangelist in Oude Pekela

Evangelist Gielen was eerder van 1981-1987 in dienst van de IZB. Momenteel is hij als pastoraal medewerker verbonden aan de wijk Cillaarshoek van de hervormde gemeente Maasdam/Cillaarshoek, alsmede aan de hervormde gemeente Kinderdijk. Hij behaalde het diploma MO-A theologie en het testimoni ...

14 september 1991
Reformatorisch Dagblad
onze kerkredactie
72 woorden
21 e jaargang no- 14f

21 e jaargang no- 14f

Sinds kort zien de Zweden zich met een probleem geconfronteerd waarvan ze het bestaan alleen van horen zeggen kenden. Met 2.1 procent zit men nog altijd onder het EG-percentage, maar de werkloosheid neemt snel toe. Als men de verborgen werkloosheid meetelt, komt men volgens deskundigen op 5,5 pro ...

14 september 1991
Reformatorisch Dagblad
75 woorden
BERLIJN

BERLIJN

Afgelopen woensdag werd in Berlijn een expositie geopend rond de schilder Rembrandt van Rijn. Bij de opening waren aanwezig, v.l.n.r.: Eberhard Diepgen (burgemeester van Berlijn), minister D' Ancona, Richard von Weizsacker (president van Duitsland) en de Duitse hoogleraar Werner Knopp. Foto EPA. ...

14 september 1991
Reformatorisch Dagblad
670 woorden
Wallage verdeelt geld opvang minderheden

Wallage verdeelt geld opvang minderheden

Staatssecretaris Wallage van onderwijs heeft gisteren de 26 betrokken gemeenten laten weten op welke bedragen zij de komende jaren kunnen rekenen. Voor de opvang en onderwijs aan de zogenoemde "leerplichtige nieuwkomers" is dit jaar in totaal acht miljoen gulden beschikbaar, en volgend jaa ...

14 september 1991
Reformatorisch Dagblad
197 woorden
Sollicitatieclubs helpen 10.000 zoekenden aan baan

Sollicitatieclubs helpen 10.000 zoekenden aan baan

Veel werklozen hebben moeite met • solliciteren. Dit geldt vooral voor mensen die na maanden vruchteloos solliciteren de motivatie en het zelfvertrouwen verliezen. Voor deze groep hebben de arbeidsbureaus sollicitatieclubs opgezet. Op dit moment zijn dat er vijftig. Ze zijn bedoeld voor we ...

14 september 1991
Reformatorisch Dagblad
231 woorden
„Gijzelaarskwestie spoedig opgelost''

„Gijzelaarskwestie spoedig opgelost''

„Als Israël zijn belofte houdt om meer gevangenen vrij te laten, is het proces om de (westerse) gijzelaars te ruilen tegen de gevangenen goed op gang", zei Moesawi. Israël liet woensdag 51 gevangenen vrij en droeg de lichamen van negen guerrillastrijders over aan groeperingen in Libanon. D ...

14 september 1991
Reformatorisch Dagblad
462 woorden
Kaasnoteringen onveranderd

Kaasnoteringen onveranderd

Voorlopige cijfers geven aan dat bij een geschatte produktie de uitvoer 8600 ton bedroeg. In de overeenkomstige week van vorig jaar bedroeg de produktie 11.255 ton en de uitvoer 8050 ton. De botermarkt blijft vrij krap voorzien, wat incidenteel tot wat hogere prijzen leidt. Overigens ligge ...

14 september 1991
Reformatorisch Dagblad
een medewerker
189 woorden
van 13