188 resultaten
Filteren
van 19
De stamboom van Jezus Christus

De stamboom van Jezus Christus

Heel misschien hebt u er wel eens een gezien. Een ouden Statenbijbel, waar voorin een geslachtsregister was opgenomen. Zeg maar, een stamboom van de betrokken familie. Onder de vrome voorvaderen waren er, die dit deden. Niet uit ij delheid om er mee te pronken of te doen zien van wat hoge af ...

6 december 1991
Gereformeerd Weekblad
H.H.
B.
2862 woorden
Avondmaal vieren

Avondmaal vieren

Zondag 28Avondmaal te vieren: wat het inhoudtHet Heilig Avondmaal komt breed ter sprake. Trouwens breedsprakig betekent niet overbodig. Geen morsen met woorden, maar opening van zaken wordt ons gegeven. Ik denk aan wat David zegt: , Ik ga rondom Uw altaar, o Heere" (Ps. ...

6 december 1991
Gereformeerd Weekblad
H.V.
K.a.Z.
2398 woorden
Zie Mijn Knecht!

Zie Mijn Knecht!

, , Ziet, Mijn Knecht, Dien Ik ondersteun. Mijn Uitverkorene, in Denwelke ziel een welbehagen heeft! Ik heb Mijn geest op Hem gegeven; Hij zal he heidenen voortbrengen. Hij zal niet schreeuwen, noch Zijn stem verheffen, noch Zijn stem op d ren laten. Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken ...

6 december 1991
Gereformeerd Weekblad
J.H.
V.
2499 woorden
Kleine Kroniek

Kleine Kroniek

Zegenen van kinderen - Waarom? Waartoe? Ja of neen? Onder deze titel geeft ds. T. Poot in , , Woord en Dienst" van 30 nov. een getrouw verslag van de in de laatst gehouden najaarssynode-vergadering gevoerde discussie over het zegenen van kinderen. Reeds voor de vergadering was er in d ...

6 december 1991
Gereformeerd Weekblad
J.H.
1547 woorden
En daarvan spreken

En daarvan spreken

referaat ds. A. MoerkerkenMij is gevraagd deze middag iets te willen zeggen over dc woorden die wij vinden in Deuteronomium 6:7. Daar spreekt een honderdtwinligjarige! Mozes spreekt zijn afscheidswoord tot het volk. waarmee hij veertig jaar is opgetrokken door de woestijn. Isra ...

6 december 1991
Daniel
1720 woorden
Uw trouw is groot

Uw trouw is groot

We mogen terugzien op 60 jaar jeugdwerk. De Heere heeft in het verleden grote dingen gedaan. Hij is gisteren en heden Dezelfde en blijft dit tot in der eeuwigheid. Hij is het waard om deze weken eens stil te staan bij Zijn trouw.8/12 De HEERE is goed. Lezen Psalm 100.9/12 Boven ...

6 december 1991
Daniel
207 woorden
Geef Mij uw hart!

Geef Mij uw hart!

Wij zoeken ons geluk zoveel op d' aarde in geld. in goed. in studie of in eer. Toch heeft dit alles niet de hoogste waarde; al kregen w' alles waar ons oog op staarde, toch blijft er altijd nog een zucht naar méér.Ons hort kan nimmermeer vervulling vinden in alles wat het aardse leven ...

6 december 1991
Daniel
Christien de Priester
237 woorden
Dankbaarheid en zorgen

Dankbaarheid en zorgen

Zes tig jaar oud en nog steeds jong. Dat is ori/v Jeugdbond, lijdetis dc herdenking van dit jubileum "ertl dit ttvcr havstigd. 1 oor de bijeenkomst in de Grote Kerk knamen maar liefst 2MUI mensen, waarvan het overgrote deel jongeren, naar Dordrecht. Ook 's middags bevonden zich onder de ruim ...

6 december 1991
Daniel
Arjen van Trigt
2014 woorden
‘Zijn Naam zal eeuwig eer ontvangen’

‘Zijn Naam zal eeuwig eer ontvangen’

„Kijk. dat moet je ook in het verslag zetten." Terwijl we ons door de menigte van bezoekers naar de kleine zij-uitgang van de Grote Kerk laten stuwen, tovert J. H. Mauritz een map tevoorschijn. ..Een felicitatie van distri kt Utrecht." In het mapje zitten een aantal vellen, waarvan één is ge ...

6 december 1991
Daniel
Arjen van Trigt
973 woorden
Zijn Naam zal zijn tot in eeuwigheid

Zijn Naam zal zijn tot in eeuwigheid

openingstoespraak ds. B. van der HeidenWe hebben zojuist samen gelezen uit Psalm 72. één van de bekendste psalmen uit het psalmboek. Hoeveel keer wordt er niet gezongen: ..Nooddruftigen zal Hij verschonen; aan armen uit gena". of bijvoorbeeld bij een zendingsbijccnkomst: ..Al ' ...

6 december 1991
Daniel
1607 woorden
van 19