129 resultaten
Filteren
van 13
„L^ndbouwministerie moet communiceren''

„L^ndbouwministerie moet communiceren''

Gisteren gaven C. van Woerkum en R. Janmaat van de Valigroep Voorlichtingskunde van de Landbouwuniversiteit Wageningen een toelichting op hun onderzoek, waarvan de resultaten eerder deze week al bekend werden. Bij de boeren en tuinders staat het ministerie niet bepaald in een goed blaadje. De mee ...

14 december 1991
Reformatorisch Dagblad
799 woorden
Geef ze een 'lamp voor hun voet en een licht op hun pad.'

Geef ze een 'lamp voor hun voet en een licht op hun pad.'

Stort uw kerstgave op postgiro 8887. T.n.v. Hulp OostEuropa te Bameveld (met omschrijving 'Grote Blildschap") ...

14 december 1991
Reformatorisch Dagblad
16 woorden
„Bij pril leven is geen sprake van een mens

„Bij pril leven is geen sprake van een mens

Prof. Schroten discussieerde gisteren in Kampen met twee andere commissieleden, de Amsterdamse medicus prof. dr. C. van der Meer en dr. A. Dekker, die als docent ethiek afscheid nam van de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken.Uitbreiding
V ...

14 december 1991
Reformatorisch Dagblad
een onzer redacteuren
315 woorden
Verwonderd

Verwonderd

Zijt verwonderd over de goedheid des Heeren, omdat Hij in genade op uw arme ziel heeft nedergezien en zich over u ontfermd heeft. Diezelfde God, zegt de apostel, Die eenmaal gezegd heeft, dat het licht uit de duisternis zou schijnen, Die heeft ook in onze duistere harten geschenen. O, dat di ...

14 december 1991
Reformatorisch Dagblad
205 woorden
Kans Lubbers op ^

Kans Lubbers op ^

Lubbers maakte gisteren tijdens de wekelijkse persconferentie het besluit van de Europese leiders bekend. Het besluit houdt in dat het mandaat van de Europese Commissie —het dagelijkse bestuur van de EG- gelijk moet gaan lopen met de zittingsduur van het Europees Parlement. Het mandaat van de hui ...

14 december 1991
Reformatorisch Dagblad
onze politieke redactie
175 woorden
„Slavernij in de allerergste vorm"

„Slavernij in de allerergste vorm"

Een inspectieteam van het departement kwam eind vorige week terug uit het junglegebied en trok aan de alarmbel. ..Wij zagen uitgemergelde minderjarigen het zwaarste werk verrichten in houtzagerijen, op rivierboten en op plantages. Zweepslagen zijn vaak hun enige beloning. Geld zien zij zelden of ...

14 december 1991
Reformatorisch Dagblad
onze correspondent
840 woorden
Belastingvrij Sparen

Belastingvrij Sparen

Per 1 januari a.s. is deze constructie niet meer fiscaal toegestaaa Contracten die nu ingaan worden volledig gerespecteerd. Haast is daarom geboden. VOORBEELD I Man 48 jaar, betaalt ƒ 10.000— gedurende 12 jaar. Belastingvrij gegarandeerde uitkering ƒ 186.314,—. Besparingen aan vermogensbelast ...

14 december 1991
Reformatorisch Dagblad
200 woorden
HYPOTHEEK AFSLUITEN?

HYPOTHEEK AFSLUITEN?

Wij zoeken de hypotheekvorm die bij ü past en helpen u door de papierwinkel heen. Onze bemiddeling is voor u geheel gratis! FISCAAL ADVIES FINANCIEEL ADVIES VERZORGING ADMINISTRATIE Herenweg 247 w.s. - 3615 DM Vinkeveen Tel.: 02972-2983/1078, fax 02972-1078 ...

14 december 1991
Reformatorisch Dagblad
38 woorden
Weduwe Maxwell stemt in met autopsie-resultaat

Weduwe Maxwell stemt in met autopsie-resultaat

Maxwell is op 5 november in de buurt van Tenerife overboord geslagen van zijn jacht. Vooral in de Britse pers is druk gespeculeerd dat hij zelfmoord heeft gepleegd, omdat hij in grote zakelijke en persoonlijke moeilijkheden verkeerde. Na zijn dood is zijn zaken imperium in een snel tempo afgebrok ...

14 december 1991
Reformatorisch Dagblad
278 woorden
„Open Huis"

„Open Huis"

Tijdens dit „Open Huis"' liopen wij een verl ...

14 december 1991
Reformatorisch Dagblad
98 woorden
van 13