189 resultaten
Filteren
van 19
OUDEJAARSAVOND

OUDEJAARSAVOND

Alle kindren uitgezworven, soms heel ver bij je vandaan. Op een avond, zoals deze, grijpt de weemoed je dan aan en je vouwt je handen samen, noemt aan God heel zacht hun namen.O, zij zullen het best voelen, dat gebed hen nog omgeeft, ook als zij Gods Naam niet noemen, Die geen inhoud ...

20 december 1991
Gereformeerd Weekblad
134 woorden
Kerstfeest in het gezin

Kerstfeest in het gezin

Wat hebben wij ervan gemaakt? Een feest van witte kaarsen, dennenbomen, verloren zonen, die juist dié dag komen naar huis - want Kerstfeest heeft hun hart geraakt.Wat hebben wij ervan gemaakt? Een feest van lekker eten, van geschenken, waarop we en passant Uw komst gedenken. Maar onze ...

20 december 1991
Gereformeerd Weekblad
M. van Campen
2096 woorden
Tot het eeuwige leven Zondag 29,

Tot het eeuwige leven Zondag 29,

Wat heeft het Avondmaal ons te zeggen? Dit: dat wij een God, hebben. Die niet onberoerd is gebleven bij onze diepe val.Dit: dat wij aan het Avondmaal, bij brood en beker, smaken dat de Heere goed is.En die wonderbare goedheid van de Heere is dat Hij op een beslissende wi ...

20 december 1991
Gereformeerd Weekblad
K.a.Z.
H.V.
1862 woorden
CHRISTUS’ GEBOORTE TE BETHLEHEM

CHRISTUS’ GEBOORTE TE BETHLEHEM

Het gansche lot van Zijn lief en heilig Kind Jezus heeft God als het ware van een toeval laten afhangen, opdat Zijn gansche gemeente tot haar eeuwigen troost het zal weten en leeren, dat Gods heerlijkheid door alles heen moet, en dat het Koninkrijk der genade nooit en nimmer met uiterlijk ge ...

20 december 1991
Gereformeerd Weekblad
„Gedachten uit het werk van Dr. H. F. Kohlbrügge”
105 woorden
KEIZER AUGUSTUS

KEIZER AUGUSTUS

„En het geschiedde in dezelfde dagen, dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden". (Lukas 2:1)De geschiedenis van Jezus' geboorte begint met een keizer. Toch gaat het niet om hem... het gaat om het Kind!De keizer komt in Lukas 2 ...

20 december 1991
Gereformeerd Weekblad
B.
H. H.
1235 woorden
Uit een Kerstpreek van Calvijn

Uit een Kerstpreek van Calvijn

Wie een preek van Calvijn leest, wordt wellicht in eerste instantie teleurgesteld. Zijn preekmethode is een andere dan die van vandaag, een andere ook dan die uit de tijd van de Nadere Reformatie. De prediking van Calvijn is allereerst een flink stuk Schriftuitleg, met tussen de regels door ...

20 december 1991
Gereformeerd Weekblad
W.v.G.
1659 woorden
Wat betekent Christus' geboorte voor mij?

Wat betekent Christus' geboorte voor mij?

Het Kerstfeest wordt wel het bekendste van alle christelijke feesten genoemd. Bijna iedereen viert dat feest op zijn eigen manier. Zelfs mensen die anders nooit in de kerk komen. /ouden niet graag de kerstnachtdienst overslaan. Ook in de/.e bikkelharde samenleving blijkt een mens nog gevoeli ...

20 december 1991
Daniel
ds. A. J. Gunst
696 woorden
Spruite Davids

Spruite Davids

Een spruitje heeft de Heer geplant Te Bethlehem in 't Joodsche land. Uit Davids stam gesproten Vol koninklijke loten.Zijn twijgen staan wijd uitgebreid Met bloemen sierlijk overspreid, Als met een paarlen krone Geen schoonheid is zo schone.In 's Heeren lusthof zal Hij staan Vol ...

20 december 1991
Daniel
Jacobus Revius
96 woorden
posthoekje

posthoekje

Belly en Arie van Steensei. Otsokpuru. Nigeria. Dal is leuk. een brief helemaal uit Nigeria! Jullie zullen vast in een heel klein klasje zitten op school. Komen de kinderen van de fam. Bezcmcr ook bij jullie in de klas'? Wat nieuwe hollandse vriendjes erbij zullen jullie wel leuk vinden! Daa ...

20 december 1991
Daniel
326 woorden
Dominee Rietdijk neemt afscheid

Dominee Rietdijk neemt afscheid

Onze hoofdredakteur neemt afscheid van de redaktie. Vanaf 1983 heeft ds. Rietdijk leiding gegeven aan ons werk voor 'Daniël'. Veel heeft hij voor ons blad gedaan, als hoofdredakteur. maar ook door de bijdragen die hij regelmatig schreef. Ds. Rietdijk meende vanwege zijn leeftijd afscheid te ...

20 december 1991
Daniel
J. H. Mauritz
175 woorden
van 19