124 resultaten
Filteren
van 13
INHOUD

INHOUD

Meditatie: De goede Herder, door drs. Jac. Westland 145Boekbespreking: Een boeiend artikel over Bilderdijk, door ds. W. van Gorsel 138Catechismus: Zondag 34 Hoe lief heb ik Uw Wet, door ds. H. Visser 151Kleine Kroniek: door dr. J. Hoek 153Geloofsleer: Lichamelijk ...

6 maart 1992
Gereformeerd Weekblad
51 woorden
Lichamelijke opstanding (1)

Lichamelijke opstanding (1)

GELOOFSLEERIn een aantal artikelen gaan we nadenken over het belijden van de lichamelijke opstanding. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht gegeven aan het geschrift „Geding over de opstanding - Over de lichamelijke verrijzenis van Christus". Dit geschrift is door de Generale Synod ...

6 maart 1992
Gereformeerd Weekblad
V.
J.H.
1401 woorden
LSV komt met lagere tarieven

LSV komt met lagere tarieven

Het LSV-voorstel is het gevolg van een woensdag bereikt akkoord tussen staatssecretaris Simons (Volksgezondheid) en de specialisten, ziekenhuizen en verzekeraars. Daarin worden de overschrijdingen van de uitgaven voor specialistische hulp weer door tariefsverlagingen gecompenseerd.De ...

6 maart 1992
Reformatorisch Dagblad
157 woorden
SGP Apeldoorn in actie tegen blote mannen

SGP Apeldoorn in actie tegen blote mannen

De SGP heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college. De fractie is van mening dat het optreden van de groep „alle perken te buiten" gaat. Fractievoorzitter J. Leune signaleert de laatste tijd een „opvallende toename" van bloot, waarbij het steeds gekker lijkt te moeten. „Derge ...

6 maart 1992
Reformatorisch Dagblad
onze correspondent
157 woorden
Belgische regering kan snel aan de slag

Belgische regering kan snel aan de slag

De minste bedenkingen tegenover een rooms-rode coalitie bestonden er bij de twee socialistische partijen, die zowel in Vlaanderen (SP) als in Wallonië (PS) de voorstellen van de christen-democratische meerderheid goedkeurden. Na twee eerdere mislukte formatiepogingen en nadat de liberalen li ...

6 maart 1992
Reformatorisch Dagblad
onze correspondent
240 woorden
Iers meisje heeft abortus ondergaan

Iers meisje heeft abortus ondergaan

Het meisje werd het middelpunt van een bitter debat in Ierland, waar abortus is verboden. In het buitenland stak een storm van protest op nadat het gerechtshof in Dublin het meisje verbood het land te verlaten om in Groot-Brittanië haar zwangerschap te laten afbreken. Het Ierse Hooggerechtsh ...

6 maart 1992
Reformatorisch Dagblad
105 woorden
Maastricht krijgt mogelijk recreatiepark

Maastricht krijgt mogelijk recreatiepark

Onder de voorzieningen waaraan gedacht wordt, zijn een subtropisch zwembad en accommodaties om te skiën, te fietsen en de ruitersport te beoefenen. De gemiddelde bezetting van dit recreatiecentrum is geraamd op 2000 bezoekers per dag. Voor de bestudering van dit plan zijn de partijen een ter ...

6 maart 1992
Reformatorisch Dagblad
141 woorden
President Oekraïne wil „economische noodtoestand"

President Oekraïne wil „economische noodtoestand"

Met deze stap hoopt hij het probleem van de sterk verminderde produktie en de steeds verder oplopende energietekorten op te lossen. Oekraïne is de op een na grootste republiek van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS) en teh 52 miljoen inwoners.Kravtsjoek kreeg gisteren van v ...

6 maart 1992
Reformatorisch Dagblad
144 woorden
Wall Street op verlies

Wall Street op verlies

De aandelenmarkt had te lijden van een zwakke obligatiemarkt. Daar daalden de koersen gisteren in reactie op de bekendmaking dat in de, Verejligde Staten de aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen in de week tot en met 22 februari met 21.000 is gedaald.Verder waren er berichten over e ...

6 maart 1992
Reformatorisch Dagblad
275 woorden
Hervormd rapport pleit voor racismebestrijding

Hervormd rapport pleit voor racismebestrijding

Dit zijn enkele aanbevelingen in het rapport "Racisme is zonde", dat vrijdag 20 maart wordt besproken door de hervormde synode. Het rapport is opgesteld door de Raad voor de zaken van Overheid en Samenleving (ROS) en de Generale Diakonale Raad (GDR) van de Hervormde Kerk. Het is de eerste ke ...

6 maart 1992
Reformatorisch Dagblad
350 woorden
van 13