134 resultaten
Filteren
van 14
,Verwarring"

,Verwarring"

Hoewel dit ook als discussiepunt voorkomt bij een workshop van de gemeente over de structuurschets voor Vlaardingen, vond de meerderheid van de raad dat deze motie alleen maar verwarring zou scheppen. „Vlaardingen heeft zich in het verleden reeds uitgesproken tegen een vergroting en verplaatsing ...

4 februari 1993
Reformatorisch Dagblad
115 woorden
Twentse boeren verwachten noodwet Aiders

Twentse boeren verwachten noodwet Aiders

De boeren organiseren maandag in Markelo een grote protestbijeenkomst. Landelijke politici leggen die dag verantwoording af. Minister Alders heeft al aangekondigd een noodwetje te maken, om te voorkomen dat bestaande veebedrijven door de rechter tot sluiten worden gedwongen. Hoewel Alders de uits ...

4 februari 1993
Reformatorisch Dagblad
onze regioredactie
130 woorden
SGP'er stapt uit bestuur bibliotheek Genemuiden

SGP'er stapt uit bestuur bibliotheek Genemuiden

In een onlangs verstuurde brief aan het college en de raad geeft Speksnijder als reden dat het bestuur van de bibliotheek, ondanks zijn herhaald aandringen, geen gevolg wil geven aan de raadsmoties van 1978 en 1988. In deze moties wordt het bestuur opgeroepen de godslasterlijke en zedenbeder ...

4 februari 1993
Reformatorisch Dagblad
onze correspondent
302 woorden
Ridderkerkse school al voor verkoop moskee

Ridderkerkse school al voor verkoop moskee

Behalve de SGP/GPV/RPF gaven alle fracties gisteren hun goedkeuring aan de verkoop van het schoolgebouw voor 260.000 gulden aan de Turkse Moskee Vereniging. Ook ging de meerderheid van de commissie akkoord met het voorstel om het gebouw nog voor het notarieel transport in gebruik te laten ne ...

4 februari 1993
Reformatorisch Dagblad
onze regioredactie
221 woorden
Wereldwijd steeds minder lutheranen

Wereldwijd steeds minder lutheranen

In 1992 waren er een miljoen minder lutheranen dan in het voorafgaande jaar, aldus de Lutherse Wereldfederatie in Geneve. De 114 lidkerken van de LWF hebben in totaal 54,4 miljoen leden.De grootste lutherse kerk is de Kerk van Zweden, met 7,6 miljoen leden. gevolgd door de Evangelisch ...

4 februari 1993
Reformatorisch Dagblad
onze kerkredactie
126 woorden
Dr. Boesak ruilt ANC nog niet in voor kansel

Dr. Boesak ruilt ANC nog niet in voor kansel

Boesak legde in 1990 al zijn kerkelijke functies neer nadat hij overspel pleegde, vervolgens over ging tot een scheiding en hertrouwde met de blanke Elna Botha. De omstreden predikant was praeses van de Nederduitse Gereformeerde Sendingkerk, predikant in Belville en voorzitter van de Wereldb ...

4 februari 1993
Reformatorisch Dagblad
352 woorden
Politiewaarnemers toegang ontzegd door Zuid-Afrika

Politiewaarnemers toegang ontzegd door Zuid-Afrika

De bonden zouden met ondersteuning van de Anti-Apartheids Bewe- • ging Nederland onderzoek doen naar " het geweld in een zwarte woongemeenschap bij Johannesburg. De politiebonden ACP, NPB en VHMP zeggen verontwaardigd te zijn over het plotselinge besluit van de regering in Pretoria. Het bezoek pa ...

4 februari 1993
Reformatorisch Dagblad
186 woorden
Stompe pijl

Stompe pijl

Heeft u zich In de prediking ooit gevoeld alsof u een stompe pijl was? Zo gevoelde ik dat gisteren tot de avond, toen de Schutter de pijl scheen aan te scherpen, „en Ik Efraïm de boog zal gevuld hebben", (Zacharia 9:13). Wanneer God u gebruikt maakt Hij u gelijk aan een pijl: Hij vult Zijn b ...

4 februari 1993
Reformatorisch Dagblad
263 woorden
Meten de VN met twee maten

Meten de VN met twee maten

Hij toonde daarbij begrip voor de irritatie onder Arabisciie leiders. Dezen kunnen steeds minder waardering opbrengen voor het feit dat de VS in naam van de VN wel bombardementen uitvoeren op doelen in Irak, terwijl Israël ogenschijnlijk ongestraft resoluties van de Veiligheidsraad naast ...

4 februari 1993
Reformatorisch Dagblad
dr. A. Bloed
1506 woorden
EH-theologie wordt onderdeel opleiding GB en Vijverberg

EH-theologie wordt onderdeel opleiding GB en Vijverberg

Volgens een vanmorgen verspreid persbericht biedt de EST eerste- en tweedegraadsopleidingen theologie die wel door de overheid erkend zijn, maar niet worden gesubsidieerd. Door een sterk toegenomen aanbod van dergelijke opleidingen daalde het studentenaantal bij de EST zodanig, „dat het nood ...

4 februari 1993
Reformatorisch Dagblad
onze kerkredactie
114 woorden
van 14