197 resultaten
Filteren
van 20
Een nieuwe naam

Een nieuwe naam

MEDITATIE„En Si/non gaf Hij de naam Petrus". Marcus 3 : 16Wij mensen dragen allen namen. Zo kunnen we gemakkelijk van elkaar worden onderscheiden. Die naam kan door anderen bijvoorbeeld worden gebruikt om ons aan te spreken of zich schriftelijk tot ons te wenden. Met die ijiia ...

5 februari 1993
Gereformeerd Weekblad
H.
P.V.
2078 woorden
COLOFON

COLOFON

BLAD VOOR DE GEREF. GEZINDTE IN EN BUITEN DE HERVORMDE KERKOnder REDAKTIE van de Herv. predikanten: Ds. W. van Gorsel te Schoonhoven Dr. J. Hoek te Veenendaal Ds. H. Visser te Katwijk aan ZeeMet MEDEWERKING van de Herv. predikanten: Ds. K. ten Klooster te Putten Ds. L. W. Ch. ...

5 februari 1993
Gereformeerd Weekblad
92 woorden
Calvijn en de Augsburgse Confessie

Calvijn en de Augsburgse Confessie

KERKELIJK LEVENAls er ergens een kerkelijk conflict is uitgebroken spreekt ook de kerkgeschiedenis gewoonlijk een woordje mee. Een der partijen, en meestal béide partijen beroepen zich, om het gelijk aan hun kant te krijgen, op een of andere gebeurtenis of op een of ander gezegde van ...

5 februari 1993
Gereformeerd Weekblad
K. Exalto
1621 woorden
GESIGNALEERD

GESIGNALEERD

Graag plaats ik enkele kanttekeningen bij het hiervoor afgedrukte besluit van de generale synode van de NHK met betrekking tot het gesprek met het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond. Zoals gebruikelijk bij synodebesluiten vraagt het om herhaalde lezing om de fijne nuances van het geheel ...

5 februari 1993
Gereformeerd Weekblad
J.H.
605 woorden
Besluit met betrekking tot het gesprek met het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde, Kerk:

Besluit met betrekking tot het gesprek met het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde, Kerk:

De generale synode van de Nederlandse Hervormde Kerk, in vergadering bijeen op 23 januari 1993, kennis genomen hebbende vanhet „Adres" aan de generale synode van de Nederlandse Hervormde Kerk vanwege de door het Hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormd ...

5 februari 1993
Gereformeerd Weekblad
733 woorden
„Wij kunnen heus de

„Wij kunnen heus de

„Wij kunnen heus de 'tale KanaSns' wel vasthouden en tegeli jkertijd zo spreken dat ook onze kinderen en jonge mensen het verstaan. Elk gewild populair doen of elk onecht ouderwets spreken zij ons vreemd." ...

5 februari 1993
Daniel
Rapport 'Keiftwrlaiing'
36 woorden
Bary, een dorp in Nipsan

Bary, een dorp in Nipsan

Hel jeugdwerk zal een van de agendapunten zijn op de komende synode van de GJPI. ..We zullen dan terugkijken wat er op het gebied van jeugdwerk tot stand is gekomen in Irian. Dal is nog niel zo veel", vertelt ds. Wandik. de praeses van de laatstgehouden synode in Bomela. „Er is een deputaats ...

5 februari 1993
Daniel
A. F. van Toor
788 woorden
Gods werk gaat door

Gods werk gaat door

De zoon van God heeft door Zijn sternen de volle losprijs aangebracht, opdat Zijn volk eens zal verwerven het eeuwig heil. hun toegedacht. Hij was van God en mens verlaten, toen Hij verbloedde aan het kruis, om hen te brengen, die Hem haatten, voor altoos in hel Vaderhuis.Dat grote wo ...

5 februari 1993
Daniel
Marinus Nijsse
144 woorden
Wie kan dan zalig worden?

Wie kan dan zalig worden?

De vraag „Wie kan dan zalig worden" van de discipelen kun jc lezen in Mattheüs 19:25b. De rijke jongeling is bedroefd heengegaan. Wat heeft er plaats gevonden? Wel, hij komt tot de Heere Jezus met een vraag over het eeuwige leven. Hij meent dat hij in alles en altijd de Wet van God heeft ver ...

5 februari 1993
Daniel
ds. Th. van Stuijvenberg
1023 woorden
Het eerste gebod

Het eerste gebod

Afgoden vroegerPlechtig klinkt het ..Gij zult...."". Zo spreekt de Heere ons hoofd voor hoofd aan in dit eerste gebod: e zult naast Mij geen andere goden hebben. Andere goden, zijn die cr dan? Als je de Bijbel leest, dan kom je daarin tal van andere goden tegen. We horen van Ba ...

5 februari 1993
Daniel
ds. W. Harinck
817 woorden
van 20