130 resultaten
Filteren
van 13
Nauw^elijks zorgen voor morgen

Nauw^elijks zorgen voor morgen

Het gaat niet slecht met het milieu vindt het het Ryksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM). Om eerder gestelde doelen te halen, zal minister Alders wel wat extra maatregelen moeten nemen, schryft het ryksinstituut in de derde Nationale Milieuverkenning die de periode 19932015 be ...

9 juni 1993
Reformatorisch Dagblad
onze wetenschapsredactie
847 woorden
Scholieren morgen massaal in staking

Scholieren morgen massaal in staking

Met onder meer demonstraties, manifestaties en het blokkeren van kruispunten zullen de jongeren protesteren tegen de aangekondigde bezuinigingen op uitkeringen en studiebeurzen. Actiecomités op driehonderd scholengemeenschappen in het hele land organiseren de okale protesten. Naar schatting zijn ...

9 juni 1993
Reformatorisch Dagblad
293 woorden
CBS: Mannen slapen beter dan vrouwen

CBS: Mannen slapen beter dan vrouwen

Het slaapverschil tussen mannen en vrouwen is iets kleiner als degenen die slaap- en kalmeringsmiddelen gebruiken niet worden meegeteld. Van degenen die in het algemeen niet zo goed slapen, zei 38 procent dat dit komt doordat ze moeite hebben met het in slaap vallen. Iets meer dan een derd ...

9 juni 1993
Reformatorisch Dagblad
213 woorden
THUISZORG

THUISZORG

De Reformatorische Stichting Thuiszorg biedt met gediplomeerde krachten èn op principieel verantwoorde wijze, een totaalpakket van thuiszorg aan. Per 1 april 1993 is het onderdeel ...

9 juni 1993
Reformatorisch Dagblad
25 woorden
\^lage wil compromis met PvdA over bijstand

\^lage wil compromis met PvdA over bijstand

Dat zei Wallage gisteren in de Tweede Kamer tijdens het debat over het gedwongen aftreden van staatssecretaris Ter Veld. Zoals bekend heeft de PvdA-fractie moeite met het kabinetsvoorstel om de bijstand voor jongeren tussen 18 en 21 jaar in beginsel af te schaffen en de bijstand voor jongeren tus ...

9 juni 1993
Reformatorisch Dagblad
onze politieke redactie
489 woorden
EG sluit de rijen over conflict in Bosnië

EG sluit de rijen over conflict in Bosnië

Minister Kooijmans heeft zich over dit gebrek aan onderling overleg tijdens het EG-beraad gisteren beklaagd. Zijn Franse, Britse en Spaanse collega hebben daarop geantwoord „dat het nooit de bedoeling is geweest andere EG-lidstaten te passeren". In het 13-puntenplan, dat rond Pinksteren werd ...

9 juni 1993
Reformatorisch Dagblad
onze correspondent
479 woorden
Dorkas Hulp 'viert' jubileum met project

Dorkas Hulp 'viert' jubileum met project

Directeur D. J. Groot voert in zijn brief de nood in de wereld aan als tweede reden voor de aandacht aan het jubileum. Hij noemt de beelden die hij nooit meer zal vergeten. Verder meldt de directeur, mede namens het bestuur, dat in 1992 164 transporten over de gehele wereld werden verzorgd. ...

9 juni 1993
Reformatorisch Dagblad
onze kerkredactie
161 woorden
Vrijgemaakten houden banden Japanse kerk aan

Vrijgemaakten houden banden Japanse kerk aan

Ter behandeling waren de contacten met de kerken in het Verre Oosten. Daarbij bleek er moeite te bestaan met de Reformed Church in Japan (RCJ) die een zusterkerk-relatie onderhoudt met de Nederlands gereformeerden en bovendien lid is van de Gereformeerde Oecumenische Raad (GOR). Hoewel deze ...

9 juni 1993
Reformatorisch Dagblad
onze kerkredactie
265 woorden
Politie: Arrestaties in AH-zaak nu juist

Politie: Arrestaties in AH-zaak nu juist

De zegsman van het team ontkent dat het bij de jongste arrestaties gaat om mannen die in het televisieprogramma Crime Time door een Hilversumse crimineel zijn genoemd als daders. Hij wilde verder niet vertellen hoe het team op het spoor is gekomen van de verdachten. Uit een verklaring die ...

9 juni 1993
Reformatorisch Dagblad
348 woorden
Japanse kroonprins treedt in het huwelijk

Japanse kroonprins treedt in het huwelijk

Er waren geen buitenlanders voor de ceremonie uitgenodigd. Ook keizer Akihito en keizerin Michiko vraren niet aanwezig omdat zij niet deel mogen nemen aan cereinonies voor lager geplaatsten, zelfs als het daarbij om hun zoon gaat. Rijstwijn
Bij de vijftien minuten durend ...

9 juni 1993
Reformatorisch Dagblad
406 woorden
van 13