339 resultaten
Filteren
van 34
De maagd in de ommuurde tuin

De maagd in de ommuurde tuin

1. Inleiding

Historici zijn zich ervan bewust dat geschiedbeoefening soms niet verder komt dan een onkritische navolging van commentaren.1 Het gevaar bestaat dan dat wij de geschiedenis niet meer zelf waarnemen, maar afgaan op de commentaren van anderen. Zoals ook de bijbel ...

1 oktober 1993
Radix
R. Kuiper
4854 woorden
'Verzuiling'? 1

'Verzuiling'? 1

Ruim zestig jaar geleden, op 6 november 1931, sprak de Utrechtse hoogleraar prof.dr. F.C. Gerretson in het Groot-Auditorium van de universiteit van deze stad een rede uit met als titel: 'De invloed van het calvinisme op het Nederlandse volkskarakter'. De aanleiding hiervoor was gelegen in het v ...

1 oktober 1993
Radix
George Harinck
3207 woorden
Calvinisme en vooruitgang

Calvinisme en vooruitgang


Rondreizend door Europa moet je wel tot de conclusie komen dat Nederland een bijzonder interessant, misschien wel het interessantste land van ons continent is. Veel buitenlanders vinden dat ook. Wij hebben een samenleving die hyperdemocratisch, verdraagzaam, creatief en vrij is. Daar komt ...

1 oktober 1993
Radix
Arie M. Oostlander
2854 woorden
Mededelingen

Mededelingen

Internationaal wijsgerig symposium 'Christian philosophy at the close of the twentieth century'

Van 22 tot 26 augustus 1994 organiseert de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte in het Brabantse Hoeven haar Vijfde Internationaal Symposium. De conferentie beoogt ...

1 oktober 1993
Radix
586 woorden
Gelukstelegram Israël-organen over accoord met PLO

Gelukstelegram Israël-organen over accoord met PLO

De Israël-organen van de Gereformeerde Kerken in Nederland, de Nederlandse Hervormde Kerk en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden hebben een gelukstelegram verzonden aan de ambassadeur van Israël, de heer M.N. Bavli, en de waarnemend vertegenwoordiger van de PLO in ...

1 oktober 1993
Kerkinformatie
146 woorden
Plezier in kerkewerk

Plezier in kerkewerk

Zou er echt zo geleurd worden om nog ouderlingen te krijgen? Ik hoop niet dat het vaak zo gaat. Het ambt is mij daar te kostbaar voor. Ik vind zelfs, dat er de nodige kwaliteitseisen aan het ambt gesteld mogen worden.
Natuurlijk zijn ouderlingen gewone gemeenteleden; niet meer én niets ...

1 oktober 1993
Kerkinformatie
Wim Barendrecht
643 woorden
Overleven vergt moed

Overleven vergt moed

Op maandag 4 oktober was het een jaar geleden dat in het hart van onze leefgemeenschap Bijlmermeer een gat viel met desastreuze gevolgen.
Allerlei beelden schieten weer door mijn hoofd. Het zwenkende vrachtvliegtuig LY-1862, brandende flats, springende mensen, loeiende sirenes, angstaan ...

1 oktober 1993
Kerkinformatie
Henk de Boer
725 woorden
Verdeling quota 1994

Verdeling quota 1994

Op 15 september 1993 zijn door het breed moderamen van de generale synode van Aalten 1993 de quota 1994 als volgt vastgesteld.

Quota: Algemeen kerkelijke arbeid ƒ 5.175.000
Algemeen diakonale arbeid ƒ 1.154.000
Missionaire arbeid ƒ 13,827,000
Emerilaa ...

1 oktober 1993
Kerkinformatie
Deputaten voor Personele zaken
Financien
Organisatie
246 woorden
Adreswijzigingen

Adreswijzigingen

Overleden: 's-Gravenhage-Escamp (304): A. Bolwijn, 3 sept. 1993. 's-Gravenhage-Oost (302): P. de Bruijn, 11 sept. 1993.

Het adres van de volgende kerken wijzigde: Schildwolde (60): H. Bouwman, Schildwolderdijk 63 1, 9626 AR, tel. 05982-1443. Onstwedde (73): B. Brongers, Ja ...

1 oktober 1993
Kerkinformatie
2301 woorden
IKON op de radio

IKON op de radio

Kerkdiensten: zondagochtend om 10.10 uur en zondagmiddag om 17.00 uur.
Wilde Ganzen: zondagochtend om 10.58 uur op Radio 5 en zondagmiddag om 17.58 uur op Radio 5.
Mensen: eerste zondag van de maand om 18.45 uur op Radio 5.
Snippers: dinsdagochtend om 8.55 uur op Radio 5. ...

1 oktober 1993
Kerkinformatie
66 woorden
van 34