136 resultaten
Filteren
van 14
Tienduizend-beurt

Tienduizend-beurt

Hubble is na drie jaar dienst aan een grondige tienduizend-beurt toe. De astronauten moeten ook de beide 2,8 meter brede en 12 meter lange zonnepanelen vervangen. Die liggen opgerold in het laadruim van de shuttle. Daarbij liggen ook een nieuwe breedbeeldcamera en een aantal gyroscopen. Als de as ...

30 november 1993
Reformatorisch Dagblad
171 woorden
Ruwe-olieprijs weer gedaald

Ruwe-olieprijs weer gedaald

De olieprijzen zakten vorige week donderdag flink, onder invloed van het besluit van de Organisatie van Olie-Exporterende Landen (OPEC) om de produktie niet te beperken, ondanks het overaanbod. Vrijdag trad een stabilisering op, maar gisteren ging het opnieuw omlaag als gevolg van het nieuws dat ...

30 november 1993
Reformatorisch Dagblad
191 woorden
Kruiningen pakt overlast op oudejaarsavond aan

Kruiningen pakt overlast op oudejaarsavond aan

Verbree hekelde het feit dat er bij iedere jaarwisseling voor tienduizenden guldens schade ontstaat. Alleen al in Krabbendijke bedroeg de schade vorig jaar meer dan 30.000 gulden. Op de vraag hoe dit voorkomen kan worden, antwoordde Verbree dat er wel een peloton ME'ers kan worden ingezet, maar d ...

30 november 1993
Reformatorisch Dagblad
onze correspondent
153 woorden
Gemeentehuis Sliedrecht krijgt derde locatie

Gemeentehuis Sliedrecht krijgt derde locatie

Met uitzondering van Progressief Sliedrecht stemde de gemeenteraad gisteren in met de aanschaf van dit pand. De nieuwe behuizing biedt ruimte aan tien tot vijftien werknemers. Burgemeester C. A. Klijwegt stelde gisteravond nadrukkelijk vast dat dit besluit los staat van de discussie over e ...

30 november 1993
Reformatorisch Dagblad
onze correspondent
126 woorden
Kleding

Kleding

Vuurwerk
...

30 november 1993
Reformatorisch Dagblad
1 woorden
Simons wil uitgaven zorg laten toenemen

Simons wil uitgaven zorg laten toenemen

Simons baseert zijn schatting op het onlangs verschenen rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM), waarin verwachtingen worden uitgesproken over de vergrijzing van de bevolking en over de gemiddelde gezondheidstoestand. De staatssecretaris zei gisteren in de Kame ...

30 november 1993
Reformatorisch Dagblad
onze politieke redactie
462 woorden
Soedanese kerken stellen slavernij aan de kaak

Soedanese kerken stellen slavernij aan de kaak

De raad heeft het rapport doen toekomen aan de Nederlandse organisatie Open Doors en een aantal andere westerse organisaties. De Soedanese Raad van Kerken (SCCC), waarbij alle Soedanese christelijke kerken zijn aangesloten, concludeert dat er een bloeiende slavernij is in Soedan. „Wij hebben ...

30 november 1993
Reformatorisch Dagblad
onze kerkredactie
277 woorden
Ds. P. Boomsma bepleit ruimte voor Geref. Bond

Ds. P. Boomsma bepleit ruimte voor Geref. Bond

Tevens ging de generale synode schoorvoetend akkoord met de instelling van een overlegorgaan voor de ambtsopleidingen in Kampen en aan de Vrije Universiteit (VU). Dat laatste gebeurde, aldus een synodelid, „met plaatsvervangende schaamte".De synode had liever een fusie van de deputaat ...

30 november 1993
Reformatorisch Dagblad
onze kerkredactie
540 woorden
Duitse kerken kennen geen vette jaren meer

Duitse kerken kennen geen vette jaren meer

De dalende inkomsten zijn het gevolg van de economische teruggang en het toenemende aantal uittredingen uit de kerk (zo'n 250.000 per jaar van de in totaal 29,1 miljoen leden). Verschillende Landeskirchen zien zich daardoor genoodzaakt het mes in de begroting te zetten.De Evangelische ...

30 november 1993
Reformatorisch Dagblad
onze kerkredactie
273 woorden
Ritzen adviseert scholen een eigen gidsje uit te geven

Ritzen adviseert scholen een eigen gidsje uit te geven

In een dergelijk „kwaliteitsdocument" moet een school duidelijk maken waar ze voor staat, op wat voor manier ze onderwijs geeft en welke resultaten worden behaald. Ouders zouden daardoor beter in staat zijn om een school voor hun kinderen te kiezen. Ritzen opperde zijn plan gisteren in De ...

30 november 1993
Reformatorisch Dagblad
139 woorden
van 14