191 resultaten
Filteren
van 20
Besnijdenis en doop (3)

Besnijdenis en doop (3)

GELOOFSLEVENIn het vorig artikel hebben we laten zien, hoe de Doop de vervuUing van de besnijdenis is, maar ook kan zijn, omdat er bijbels gezien een wezenlijke eenheid tussen beide bestaat.Nu willen we nog op enkele verschillen wijzen. Eigenlijk hebben we het allergrootste ve ...

12 augustus 1994
Gereformeerd Weekblad
P.
W.
1418 woorden
INHOUD

INHOUD

Meditatie: Dat is van Mij! door Dr P. Vermeer 485Hoofdartikel: Een halve eeuw , , Vrijmaking" door Ds W. van Gorsel 488Geloofsleven: Besnijdenis en doop (3) door Drs Jac. Westland 490Kleine Kroniek: D-day - een veel gebruikt beeld door Dr J. Hoek 492Pastorale vra ...

12 augustus 1994
Gereformeerd Weekblad
85 woorden
Een halve eeuw „Vrijmaking”

Een halve eeuw „Vrijmaking”

HOOFDARTIKELAl vele keren is de vraag gesteld hoe het toch heeft kunnen gebeuren, juist in het laatste oorlogsjaar, de scheuring in de Gereformeerde Kerken. Dat schijnbaar hechte bolwerk, dat naar verhouding aktiever was in het verzet tegen de onderdrukker dan welke bevolkingsgroep o ...

12 augustus 1994
Gereformeerd Weekblad
W.v.G.
1273 woorden
KLEINE KRONIEK

KLEINE KRONIEK

D-day - een veel gebruikt beeldVaak wordt in preken het beeld van D-day en V-day gebruikt. In het verloop van de tweede wereldoorlog geldt 6 juni 1944 (D-day, decision-day, dag van de beslissing) als beslissende markering van de overwinning van de geallieerden. Toen de westerse troep ...

12 augustus 1994
Gereformeerd Weekblad
J.H.
1089 woorden
Jagen naar vrede en heiligmaking

Jagen naar vrede en heiligmaking

BIJBELSTUDIE„Jaagt de vrede na met allen en de heiligmaking, zonder welke niemand de Heere zien zal.Toeziende, dat niet iemand verachtere van de genade Gods; dat niet enige wortel van bitterheid, opwaarts spruitende, beroering make en daardoor velen verontreinigd worden”. (Heb ...

12 augustus 1994
Gereformeerd Weekblad
M.
L.W.Ch.R.
2002 woorden
Je levenstuin

Je levenstuin

Je vakantie is - bijna - voorbij? Wat een verschil in ervaringen... Een terugblik kan je met dankbaarheid vervullen.En dat is goed. want dankbaarheid is een bloem die in weinig levensluinen bloeit...Je bent stil van verwondering? Om watje hebt gezien! Om wat je gelezen hebt? Om ...

12 augustus 1994
Daniel
A. Karels
277 woorden
De Charismatische Beweging

De Charismatische Beweging

Charisma in golvenLeiders van charismatische bewegingen verdelen de geschiedenis van hun bewegingen in drie grote perioden, die zij met terugwerkende kracht 'golven van de Heilige Geest" noemen. In het begin van onze eeuw was er de Pinksterbeweging. In de jaren zestig was er de ...

12 augustus 1994
Daniel
H.I. Ambacht
B. S. van Groningen
J. van Heteren
1902 woorden
Door het water

Door het water

Ons vervolgverhaal deel 1Door hel water... „Tot straks, jongens! Halt' twee bij mij!" roept Arjan, terwijl hij het schoolplein afrent.„Joe, lol zo!" André en Henk stappen op hun fiets. „Pas op, de juf! Afstappen!" Alsof er niets aan dc hand is, komen zc lopend uit het fi ...

12 augustus 1994
Daniel
613 woorden
BONDSNIEUWS

BONDSNIEUWS

Huishoudelijke vergaderingOp D.V. dinsdag 27 september 1994 wordt de Huishoudelijke Vergadering gehouden te Gouda.'s Morgens is het huishoudelijk deel van de vergadering, waar o.a. de bestuursverkiezing zal plaats hebben. Aan de beurt van aftreden zijn: ds. C. A. van Die ...

12 augustus 1994
Daniel
237 woorden
Jeugdige Godsvrucht

Jeugdige Godsvrucht

Wat een groot voorrecht is het, als je behoort lol een geslacht, waarin dc Heere Zich niet onbetuigd heeft gelaten.Zo was het ook bij koning Josia.In zijn geslacht zien wc dc zwarte draad van dc zonde, maar ook de gouden draad van Gods verkiezende liefde. Ook van Josia geldt: „ ...

12 augustus 1994
Daniel
ds. L. Blok
617 woorden
van 20