347 resultaten
Filteren
van 35
Kerkelijke managers willen resultaten zien

Kerkelijke managers willen resultaten zien

Afra Wamsteker (49) was in 1993 de eerste vrouw en de eerste niet-theologe op de post van secretaris voor algemene zaken van de hervormde kerk. Haar voorgangers waren achtereenvolgens ds. Landsman, dr. Mooi, dr. De Kuiper en ds. Haeck.
Zij studeerde Nederlands en algemene taalwetenschap ...

1 december 1995
Kerkinformatie
Evert Mathies
1507 woorden
Kerkgangers

Kerkgangers

Arbeiders in de wijngaard van de Heer

Een grote monumentale kerk, wat doe je ermee? Prachtig als je als kerkelijke gemeente zo'n historisch gebouw bezit. Maar dan? Het is toch al een toer om in de kerk de eindjes aan elkaar te knopen, daar kunnen de kerkvo ...

1 december 1995
Kerkinformatie
Nelleke Slootweg
943 woorden
Kunst in de kerk

Kunst in de kerk

In de Ichtuskerk (SoW) in Vlaardingen hangen in de Advent- en Kersttijd deze twee kanselkleden (antependia). De kleden zijn ontworpen door de Duitse kunstenaar Werner Persy. De uitvoering, het borduunwerk en het naaien gebeurde bij de firma Stadelmaier uit Nijmegen.
Op het Adventkleed z ...

1 december 1995
Kerkinformatie
154 woorden
Aan de kerkeraden,

Aan de kerkeraden,

Om papier- en portokosten te besparen ontvangt u dit jaar geen informatiemateriaal en bestelformulieren betreffende de Gebedsweek voor de Eenheid (18 t/m 25 januari) en de Bijbelzondag (28 januari).
Via Kerkinformatie van november 1995 (pag. 18) bent u geïnformeerd over de Gebedsweek vo ...

1 december 1995
Kerkinformatie
C.J. de Kruijter
82 woorden
Dr. E.S. Klein Kranenburg universitair docent pastoraat Utrecht

Dr. E.S. Klein Kranenburg universitair docent pastoraat Utrecht

De hervormde synode heeft dr. E.S. Klein Kranenburg (1949) benoemd tot universitair docent pastoraat aan de Rijksuniversiteit Utrecht.
Dr. Klein Kranenburg werkte achtereenvolgens als leraar godsdienst aan het Parel College te Amersfoort, als wetenschappelijk ambtenaar aan de RUU (secti ...

1 december 1995
Kerkinformatie
50 woorden
Vaststelling in tweede lezing van art. 60, lid 3 KO, inzake inkorting 'synodeloze halfjaar' GKN

Vaststelling in tweede lezing van art. 60, lid 3 KO, inzake inkorting 'synodeloze halfjaar' GKN

De synode besluit:
de tekst van artikel 60, lid 3 van de kerkorde wordt als volgt vastgesteld:
'Het zal aan de synode vrijstaan haar zittingen te onderbreken en voort te zetten tot aan het bijeenkomen van de eerstvolgende generale synode. ...

1 december 1995
Kerkinformatie
42 woorden
Kerkdienst aan huis met de kerktelefoon

Kerkdienst aan huis met de kerktelefoon

Zo'n 170.000 Nederlanders maken gebruik van de kerktelefoon. Deze verbinding tussen kerk en huiskamers stelt mensen die zelf om wat voor reden dan ook niet meer naar de kerk kunnen, in staat naar de kerkdiensten uit hun eigen gemeente te luisteren.
De Landelijke Organisatie Kerktele ...

1 december 1995
Kerkinformatie
Petra Pronk
946 woorden
Agenda voor de vergadering van de Generale Synode van de NHK

Agenda voor de vergadering van de Generale Synode van de NHK

De vergadering wordt gehouden in het pastoraal centrum Hydepark, Driebergsestraatweg 50, Doorn, tel. (0343) 514041.

vrijdag 15 december

mo - wijziging ordinantie 11
- naamgeving PKV Overijssel
- benoeming voorzitter Raad Kerk en Theologie ...

1 december 1995
Kerkinformatie
49 woorden
Cursussen en themadagen voorjaar 1996

Cursussen en themadagen voorjaar 1996

Praktische informatie over de themadagen

- Alle activiteiten vinden plaats onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van het Centrum voor Educatie NHK te Driebergen en het Toerustingscentrum GKN te Leusden.
- Tenzij anders vermeld vinden de bijeenkomsten plaats ...

1 december 1995
Kerkinformatie
3048 woorden
Wijziging predikantstraktementen en -pensioenen

Wijziging predikantstraktementen en -pensioenen

De raden voor de predikantstraktementen en predikantspensioenen hebben, gehoord het georganiseerd overleg inzake de bezoldiging van de predikanten en vicarissen, maatregelen vastgesteld voor de periode 1 april 1995 tot 1 april 1997. Het gaat hierbij om wijzigingen in de traktementsbedragen, ...

1 december 1995
Kerkinformatie
drs. P.D. Eenshuistra
1137 woorden
van 35