183 resultaten
Filteren
van 19
NEWS, ANNOUNCEMENTS, & EVENTS

NEWS, ANNOUNCEMENTS, & EVENTS

CHURCH NEWS MINISTERIAL CALLS Extended: To Rev. A. T. Vergunst of Kalamazoo, Michigan, by the congregation of Sioux Center, Iowa. To Rev. G. J. van Aalst of Ridderkerk, the Netherlands, by the congregation of St. Catharines, Ontario. To Rev. ...

1 december 1996
The Banner of Truth
1608 woorden
Drs. Anne Marijke Spijkerboer promoveert aan THUK

Drs. Anne Marijke Spijkerboer promoveert aan THUK

Op vrijdag 29 november jl. promoveerde drs. Anne Marijke Spijkerboer aan de Theologische Universiteit te Kampen op het proefschrift: "En zij vonden ze niet. Storingen in de hermeneutiek aan de hand van Barth's exegese van 'de man Gods uit Juda' en van 'David en Saul' ...

1 december 1996
Kerkinformatie
123 woorden
Wartaal went snel

Wartaal went snel

Het tijdperk van de erwtensoep-met-kerst Is als een nachtkaars uitgegaan. En de sobere Sinterklaas is ook allang weer met z'n stoomboot verdwenen. In mijn omgeving wordt in december weer menig exotisch beest geserveerd en worden tamelijk veel nutteloze hebbedingetjes door hebberige hande ...

1 december 1996
Kerkinformatie
Paul Hollaar
499 woorden
Cursussen Hydepark

Cursussen Hydepark

In de eerste maanden van 1997 worden in Theologisch Seminarie Hydepark te Driebergen de volgende cursussen gegeven: Belijdeniscatechese; 6 - 8 januari 1997 o.l.v. drs. E.R. Jonker, kosten: f 185,-. Rosenzweig; 13 -17 januari 1997 o.l.v. ds. A. Sevenster; kosten f315,-. Lucas lezen; 20 - 24 j ...

1 december 1996
Kerkinformatie
190 woorden
Overbruggingsregeling predikanten GKN

Overbruggingsregeling predikanten GKN

in de vergadering van de Commissie voor Overleg inzake de arbeidsvoorwaarden van Gemeentepredikanten GKN is een akkoord bereikt over aanpassing van het niveau van de OBR, de Overbruggingsregeling predikanten GKN (Ubp 17.4 bij de K.O), per 1 januari 1998. Deze aanpassing geschiedt onder voorb ...

1 december 1996
Kerkinformatie
155 woorden
Gelijke regeling predikantstraktementen op komst

Gelijke regeling predikantstraktementen op komst

De gezamenlijke vergadering van synoden NHK/GKN/ELK is het op 7 november eens geworden over een aantal gezamenlijke concept-regelingen voor de predikantstraktementen en -pensioenen. De regelingen zullen gelden als uitgangspunt voor de regeling die te zijner tijd gemaakt wordt voor de toekoms ...

1 december 1996
Kerkinformatie
Christine Hoogenkamp
183 woorden
Bijbelteksten

Bijbelteksten

December1 Z0N ADVENT U, Heer, bent onze vader, onze verlosser, U bent een God die alles doet voor wie naar hem uitziet. U komt te hulp wie met vreugde doet wat recht is. (Jes. 63.16b-64.3-7)2 ma Jezus zei tot zijn leerlingen: Geloof in het licht, dan wordt u ki ...

1 december 1996
Kerkinformatie
1019 woorden
Voorlopig geen artikel over het huwelijk in de kerkorde

Voorlopig geen artikel over het huwelijk in de kerkorde

Er hoeft geen apart artikel over het huwelijk in de kerkorde voor de toekomstige verenigde kerk. Tot deze conclusie kwam de gezamenlijke vergadering van synoden NHK/GKN/ELK op 8 november na een uitvoerige discussie. De commissie 'huwelijk en andere relatievormen', die het agendapunt ...

1 december 1996
Kerkinformatie
Christine Hoogenkamp
436 woorden
Themadagen en cursussen voor kerkelijk werkers en predikanten

Themadagen en cursussen voor kerkelijk werkers en predikanten

Liturgie In dagen van rouw Datum: 14 februari 1997 Kerkelijk werkers krijgen bij • X hun werk in het pastoraat te maken met sten/en en begraven en dus ook met rouwdiensten. In hun opleiding wordt geen aandacht besteed geaan dit werk. Op deze dag zal worden ingega ...

1 december 1996
Kerkinformatie
458 woorden
Synoden kritisch over Leuenbergrapport

Synoden kritisch over Leuenbergrapport

In de lutherse en gereformeerde traditie heeft de bezinning op wat 'Kerk' is tot dusver weinig aandacht gekregen. Maar het oecumenisch gesprek tussen deze tradities concentreert zich juist wel op deze vraag. Vandaar dat ook de gezamenlijke vergadering van synoden NHK/GKN/ELK begin no ...

1 december 1996
Kerkinformatie
Christine Hoogenkamp
308 woorden
van 19