404 resultaten
Filteren
van 41
BIBLE QUIZ

BIBLE QUIZ

Dear Boys and Girls, We are again at the end of one year and the beginning of another year. This should always be a moment to think about the wonders of the Lord in sparing and providing for us throughout the past year. All the blessings which we have received from the Lord should cause us ...

1 januari 1997
The Banner of Truth
Elder G. Moerdyk
1453 woorden
Installation and Inaugural Services for Rev. van Ruitenburg

Installation and Inaugural Services for Rev. van Ruitenburg

The Installation Service Rev. H. Hofman, as former pastor, led this special service for the Chilliwack congregation, on December 11, 1996, to install Rev. P. van Ruitenburg as its new pastor. After the votum and salutation, the congregation sang Psalter 368, all stanzas. Scripture r ...

1 januari 1997
The Banner of Truth
2586 woorden
A Review of 1996

A Review of 1996

As we, by the grace of God, may stand upon the threshold of the year 1997 and for a moment may glance back, then we see that there have been those who have begun the year with us but were not given to finish the year. May the Lord graciously remember those with empty places in their homes and hea ...

1 januari 1997
The Banner of Truth
Rev. J. den Hoed
891 woorden
Where Is My Father?

Where Is My Father?

“Mom! Why are you crying?” Betty tried to pull her mother’s hands down, as she looked at Herman, her big brother. Couldn’t he do something about it? Mother was crying — and that was so awful, so unsettling, that the little girl started to cry, too. “Mom, what is wrong? Can I help you?” Her ...

1 januari 1997
The Banner of Truth
Mrs. A. Vogelaar
1182 woorden
Openbaringen toetsen in gesprek met elkaar

Openbaringen toetsen in gesprek met elkaar

Menselijke ervaring versus goddelijke openbaring was ook het thema van de dinsdagavondzitting van de gereformeerde synode. Aanleiding vormde het rapport over 'openbaring en ervaring' van een ad hoc commissie, die was ingesteld naar aanleiding van het bezwaarschriff dat de gereformeer ...

1 januari 1997
Kerkinformatie
Nelleke Slootweg
353 woorden
Synode wil verbetering klimaat voor homoseksuelen

Synode wil verbetering klimaat voor homoseksuelen

Het klimaat voor homoseksuele mannen en vrouwen binnen de Gereformeerde Kerken in Nederland is nog steeds niet gunstig. Het gaat daarbij niet alleen om de beroepbaarstelling van homotheologen binnen de GKN, maar om verbetering van het klimaat in het algemeen, waardoor homo-theologen, homo-am ...

1 januari 1997
Kerkinformatie
Christine Hoogenkamp
458 woorden
Dienst op zondag door kerkelijke werknemers

Dienst op zondag door kerkelijke werknemers

In de nieuwe Arbeidstijdenwet (ATW) is in artikel 5:4 bepaald dat kerkelijke werknemers, als bijvoorbeeld kosters, kerkmusici, pastoraal werkers e.d. tenminste 13 vrije zondagen per jaar moeten hebben. Voor bekleders van een geestelijk ambt is deze bepaling niet van toepassing.
In het i ...

1 januari 1997
Kerkinformatie
Raad voor de Personeelsaangelegenheden/NHK
Deputaten PFO/GKN
167 woorden
Aanwijzigingen oecumenisch doopregister

Aanwijzigingen oecumenisch doopregister

Naar aanleiding van de besluiten die de kleine synode NHK/GKN/ELK in september 1996 genomen heeft over het rapport 'Oecumenisch doopregister' (zie Kerkinformatie, september 1996) adviseren de moderamina van de Samen op Weg-kerken gemeenten en kerken als volgt te handelen bij de regis ...

1 januari 1997
Kerkinformatie
dr. K. Blei
175 woorden
'Kerk geroepen tot profetisch getuigenis'

'Kerk geroepen tot profetisch getuigenis'

Goddelijke openbaringen, visoenen of profetieën, wat moet je er mee? En vooral: wat moet je met mensen die zeggen over dergelijke ervaringen te beschikken? De gereformeerde synode discussieerde over dit ondenwerp naar aanleiding van het rapport van de deputaten voor contact met de Charismati ...

1 januari 1997
Kerkinformatie
Nelleke Slootweg
401 woorden
Kunst in de kerk

Kunst in de kerk

In de Lambertuskerk (SoW) in Vught hangt dit gedachtenis- drieluik van de Drentse kunstenaar Ruud Bartlema. Het luik wordt gebruikt op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, als in de kerk de dat jaar overleden gemeenteleden herdacht worden. Toen Bartlema het schilderij maakte had hij daa ...

1 januari 1997
Kerkinformatie
240 woorden
van 41