154 resultaten
Filteren
van 16
Globaal bekeken

Globaal bekeken

'Reeds geruime tijd bezit ik een foto, welke ooit door ds. S. C. van Wijngaarden werd verstuurd aan de heer Roel van der Bas, wonend aan het Westeinde te Berkenwoude.Ondanks Informaties her en der ben Ik er nog niet In geslaagd om er achter te komen welke pastorie op deze mooie fotokaart s ...

5 juni 1997
De Waarheidsvriend
J. van der Graaf
1129 woorden
Stemverklaring bij het voorstel tot aankoop van de centrale locatie te Utrecht

Stemverklaring bij het voorstel tot aankoop van de centrale locatie te Utrecht

Met dit besluit ronden we een traject af dat in 1994 begon in het rapport Mensen en Structuren. Toen reeds werd de wens, dan wel de noodzaak, van een centrale locatie aangeduid. Voor een werkelijke integratie van de landelijke diensten en hun werknemers was dit de goede oplossing.Daarbij s ...

5 juni 1997
De Waarheidsvriend
B. J. van Vreeswijk
J. van der Graaf
440 woorden
Adresboekje 1997/1998(nieuwe uitgave)

Adresboekje 1997/1998(nieuwe uitgave)

Dezer dagen is weer het Adresboekje (1997/ 1998) verschenen, waarin de adressen zijn opgenomen van hervormd-gereformeerde gemeenten, met de predikanten, van de besturen van de afdelingen van de Gereformeerde Bond en van evangelisaties, de emeriti-predikanten en de predikantsweduwen. Het boekje ka ...

5 juni 1997
De Waarheidsvriend
J. van der Graaf
59 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

De kritiek die Vandana Shiva (Indiase natuurwetenschapper, milieuactiviste en feministe, werkzaam als hoogleraar in Oslo) heeft op onze westerse groei-economie is niet mis. In dit boek staan drie artikelen van Shiva centraal. Zij geeft haar visie op wat er in de wereld gaande is en wat daarvan de ...

5 juni 1997
De Waarheidsvriend
C. van Sliedregt
238 woorden
Herderlijk schrijven gevraagd over normen en waarden

Herderlijk schrijven gevraagd over normen en waarden

Zeer geacht moderamen, Aan het moderamen van de Generale Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk Postbus 405 2260 AK LeidschendamDoor middel van dit schrijven richten wij ons tot u met het verzoek voorbereidingen te treffen voor het uitgeven van een geschrift, noem het een herderlijke boo ...

5 juni 1997
De Waarheidsvriend
dr. ir. J. van der Graaf algemeen secretaris
1696 woorden
Verootmoediging, opwekking (1)

Verootmoediging, opwekking (1)

Lezing jaarvergadering Gereformeerde Bond De titel van dit verhaal luidt niet: Verootmoediging en opwekking, maar: Verootmoediging, (= komma) opwekking... Wat deze komma precies wil zeggen is nog niet zo eenvoudig onder woorden te brengen. Staan beide nl. verootmoe ...

5 juni 1997
De Waarheidsvriend
R. H. Kieskamp
1476 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

Biograaf en kenner van persoon en werk van K. Schilder, dr. Dee, verzorgde opnieuw een selectie preken uit de drie delen met preken die in het kader van de Verzamelde Werken begin jaren vijftig verscheen. Dee koos dit keer voor preken waarvan de eerste dateert uit 1920 en de laatste uit 1935. Hij ...

5 juni 1997
De Waarheidsvriend
J. Maasland
401 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

Dit boek is eigenlijk een vervolg. Toen de schrijfster (andraloge, sociologe en theologe) in het ziekenhuis lag en daar een geloofscrisis onderging, was haar enige verlangen te weten of God wel van haar zou houden. Zij ging op zoek naar de relatie tussen God en lijden en schreef: Wat heb je aan j ...

5 juni 1997
De Waarheidsvriend
C. van Sliedregt
365 woorden
Wil dominee een kopje thee?

Wil dominee een kopje thee?

De dominee lijkt nogal 'in' te zijn als je alle aandacht in de media voor zijn persoon en werk verneemt. Een tentoonstelling, een bundel gedichten en een compleet jaarboek zijn aan hem gewijd.Ik vermoed dat ook dit keer de schijn ons dreigt te bedriegen. Het onderstreept veeleer dat de dom ...

5 juni 1997
De Waarheidsvriend
J. Maasland
1767 woorden
Torenspitsen-Gemeenteflitsen

Torenspitsen-Gemeenteflitsen

POLSBROEK EN VLIST Het verhaal van de Polsbroekse Sint-Janskerk begint als de dertiende eeuw nog maar net gestart is. De oude bakstenen toren met het koor worden alsdan gebouwd. De plaats is er niet zomaar een, maar is met zorg gekozen. Centraal tussen de rivieren ...

5 juni 1997
De Waarheidsvriend
Bert Maaijen
977 woorden
van 16