149 resultaten
Filteren
van 15
Schuldbelijdenis en genezing

Schuldbelijdenis en genezing

MEDITATIE„En het gebed des geloofs zal de zieke behouden, en de Heere zal hem oprichten, en zo hij zonden gedaan zal hebben, het zal hem vergeven worden. Belijdt elkander de misdaden, en bidt voor elkander, opdat gij gezond wordt; een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel.” ( ...

10 oktober 1997
Gereformeerd Weekblad
V.
J.H.
1541 woorden
Goede en boze engelen (slot)

Goede en boze engelen (slot)

PASTORAALEindtijdIn dit artikel staan we nog één keer stil bij de boze engelen die zich onder leiding van de satan tegen de levende God verzetten. De vorige keer dachten we na over de aanvallen die door de boze op de gelovigen worden uitgevoerd. Nu letten we op zijn werk in br ...

10 oktober 1997
Gereformeerd Weekblad
A.
J.C.S.
1725 woorden
INHOUD

INHOUD

MEDITATIE Schuldbelijdenis en genezing Jac. 5 : 15, 16 door Dr J. Hoek 677PASTORAAL Goede en boze engelen (slot) door Ds J.C. Schuurman 680KLEINE KRONIEK Theologie die de twijfel voedt door Dr J. Hoek 683BIJBELSTUDIE Het grote uitzicht Micha 7 .• 11—13 door Ds L.W.Ch. R ...

10 oktober 1997
Gereformeerd Weekblad
60 woorden
Theologie die de twijfel voedt

Theologie die de twijfel voedt

KLEINE KRONIEKZo moeten we de vrijzinnige theologie typeren. Het vuur van de twijfel brandt in de harten van alle mensen. De bijbelse verkondiging werpt bluswater op dat vuur, opdat geloven (telkens opnieuw) de twijfel te boven zal komen. Maar vrijzinnige theologie werpt olie op het ...

10 oktober 1997
Gereformeerd Weekblad
V.
J.H.
844 woorden
Een zwarte dominee in de klas

Een zwarte dominee in de klas

"Daar heb ik niet op gerekend hoor!" Marijke lacht blij. Het gaat goed! Een poosje later zijn alle rommeltjes van tafel geruimd en zitten ze gezellig koffie te drinken.Marijke geniet van een kop warme chocolademelk en babbelt honderduit tegen oma over de zwarte dominee in de klas. "La ...

10 oktober 1997
Daniel
H. M. Burger - den Dekker
545 woorden
De laatste ure

De laatste ure

Kinderkens, het is de laatste ure. 7 johannes 2:7 8Het is die antchrist, die in het verbond met satan als de zoon des verderfs zich verheffen zal boven al wat God genaamd wordt en zichzelf zal vertonen, dat hij God is.Welk een bange tijd zal dat zijn op deze wereld voor een vol ...

10 oktober 1997
Daniel
ds. D. Hakkenberg
651 woorden
... Met smekingen zal ik hen voeren

... Met smekingen zal ik hen voeren

God bekeert Zelf een mens; anders zou er nooit een Adamskind tot geloof komen. Deze waarheid bepaalt ons bij de absolute doodstaat van de mens. Zo erg is het met ons, dat er zelfs niemand is die God echt zoekt (Romeinen 3:11). De zaligheid draagt een puur genadekarakter.Serieus, en ...

10 oktober 1997
Daniel
ds. P. Mulder
2510 woorden
Verslag van een vakantieweek in Ommen

Verslag van een vakantieweek in Ommen

heer D. Nap uit Ingen, gevraagd wat op papier te zetten over zijn belevenissen tijdens de vakantieweek voor mensen met een lichamelijke handicap, die gehouden werd van 30 augustus tot en met 6 september in '"t Laarhuus" in Ommen. Er waren 24 gasten, die verzorgd werden door 20 stafleden. De ...

10 oktober 1997
Daniel
j. de Blois-van Kempen
1082 woorden
Rollen in 2002 de euro's over de toonbank?

Rollen in 2002 de euro's over de toonbank?

Waarom eigenlijk, die EMU en de euro? Veel mensen stellen hierover inderdaad vragen, omdat ondanks allerlei voorlichting er nog veel onduidelijkheden zijn. Op enkele van die vragen wil ik in dit artikel ingaan.Wat is de Economische en Monetaire Unie (EMU)? Al sinds het begin va ...

10 oktober 1997
Daniel
A. Gijssen
1453 woorden
Ware liefde wacht, maar hoe dan?

Ware liefde wacht, maar hoe dan?

Waarom trouwen? Als een jongen en een meisje verliefd op elkaar worden, dan is daar niets mis mee. En als verliefdheid leidt tot een verkering waarin de liefde tot elkaar de basis is, dan is dat een gave van God. Het verlangen naar de ander hoort daar echt helemaal bij. Je groeit in j ...

10 oktober 1997
Daniel
J. H. Mauritz
700 woorden
van 15