275 resultaten
Filteren
van 28
Lanfranc (1010-1089)

Lanfranc (1010-1089)

Zoals de raadspensionarissen en minister-presidenten van Nederland de ruggengraat genoemd kunnen worden, niet zozeer van de Nederlandse Staat, als wel van de geschiedenis van Nederland, zo kan men stellen dat de aartsbisschoppen van Canterbury de ruggengraat vormen van de geschiedenis van de An ...

1 december 1997
Radix
G. Puchinger
3432 woorden
The Glory of Christ

The Glory of Christ

Consider the glory of the Person for whom I plead for your love. What can you love beside Him? Where can you find any like unto Him? I know the glory of the Lord is not revealed, because the grass withers not, the flower fades not, the creature appears not in his withering vanity (Isaiah 40). But ...

1 december 1997
The Banner of Truth
Thomas Shepard
1102 woorden
Beekman kondigt vertrek aan

Beekman kondigt vertrek aan

Aan het eind van de vergadering van de triosynode van 13 t/m 15 november heeft de hervormde synodevoorzitter ds. W.B. Beekman aangekondigd dat hij aan het eind van het jaar zijn functie van voorzitter van de synode zal neerleggen. In de eerste vergadering van het nieuwe jaar zal de hervormde ...

1 december 1997
Kerkinformatie
113 woorden
Ds. Compagner benoemd als secretaris-provinciaal Noord-Brabant/Limburg

Ds. Compagner benoemd als secretaris-provinciaal Noord-Brabant/Limburg

De Nederlandse Hervormde Kerk heeft ds. J.A. Compagner uit Geleen benoemd als secretaris-provinciaal van de provinciale synode van de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland. De benoeming zal ingaan per 1 februari 1998.
Ds. Compagner is momenteel predikant in ...

1 december 1997
Kerkinformatie
160 woorden
Ontheffing beroepbaarstelling

Ontheffing beroepbaarstelling

De classis Winterswijk van de Gereformeerde Kerken in Nederland heeft in haar vergadering van 19 juni jl. met medeweten van deputaten ad art. 56.1 KO van de Particuliere Synode Gelderland besloten om naar art. 14 KO eervolle ontheffing van de ambtsbediening te verlenen aan mevr.ds. G.E. Bond ...

1 december 1997
Kerkinformatie
A. Schreurs-Winkelhorst
102 woorden
Overeenkomst eenhoofdige leiding: Wamsteker directeur

Overeenkomst eenhoofdige leiding: Wamsteker directeur

Met de ondertekening van de 'interim overeenkomst eenhoofdige leiding' hebben de vertegenwoordigers van de drie SoW-kerken het juridisch mogelijk gemaakt dat er per 1 januari aanstaande één algemeen directeur aantreedt vooral hun medewerkers, 'voor zover zij werkzaamheden verrich ...

1 december 1997
Kerkinformatie
126 woorden
De Stille Kracht

De Stille Kracht

Liefde

In mijn werk merk ik dat liefde -zachtjesaan- ontdaan wordt van de dingen waar je in de eerste plaats aan denkt; erotiek, en een intense relatie tussen twee geliefden. Liefde is ook een antwoord op de angst om alleen te blijven. Het is niet goed dat een men ...

1 december 1997
Kerkinformatie
Cees Baan
970 woorden
Krant over lokaal preventief jeugdbeleid

Krant over lokaal preventief jeugdbeleid

In samenwerking met twee andere jeugd- en jongerenorganisaties heeft het Samen op Weg Jeugdwerk een krant ('Gemeentewerken') uitgegeven over zogenoemd 'lokaal preventief integraal jeugdbeleid'.
De drie organisaties hebben plaatselijke initiatieven om zo'n integraal b ...

1 december 1997
Kerkinformatie
167 woorden
Konkordie van Leuenberg: bijna crisis

Konkordie van Leuenberg: bijna crisis

De plaats van de Konkordie van Leuenberg, het document waarin verwoord wordt wat de lutherse en de gereformeerde tradities samenbindt, in de kerkorde, leverde bijna een crisis op in de triosynode. Voorgesteld werd in artikel 1.5 op te nemen: 'De kerk erkent met de Konkordie van Leuenberg ...

1 december 1997
Kerkinformatie
408 woorden
Cursussen en themadagen voorjaar 1998

Cursussen en themadagen voorjaar 1998

Burg. de Beaufortweg 18,
Postbus 202,
3930 AE Leusden,
tel. (033) 49 60 370

Hoofdstraat 248,
Postbus 1100,
3970 BC Driebergen,
tel. (0343) 51 83 34Praktische informatie over de themadagen

- Alle activiteiten vin ...

1 december 1997
Kerkinformatie
2103 woorden
van 28