144 resultaten
Filteren
van 15
Teken en zegel

Teken en zegel

De kombinatie 'teken en zegel' is welbekend in de leer van de sacramenten. Zowel de Nederlandse Geloofsbelijdenis als de Heidelbergse Catechismus gebruiken deze uitdrukking. De Geloofsbelijdenis komt midden in art. 33 met een soort definitie en spreekt dan van "zichtbare tekenen en zegels va ...

1 maart 1998
Radix
N.H. Gootjes
6715 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking


Met een boek van 952 blz. gaat Wentsel in alle stilte voort met het schrijven van zijn dogmatiek. Dit deel 4a handelt over 'De persoon en het werk van de Heilige Geest'. Zijn ingaan op de nieuwste publikaties valt op. Dat betekent dat hij in dezen dikwijls een weg moet banen, want welke g ...

1 maart 1998
Radix
P. Veldhuizen
3450 woorden
Anselmus van Canterbury (1033-1109)

Anselmus van Canterbury (1033-1109)

Toen aan Karl Barth tegen het einde van zijn leven gevraagd werd aan welke roomskatholieken hij iets te danken had, antwoordde hij, even ernstig als badinerend, zoals bij hem in persoonlijk gesprek vaak het geval was: aan Anselmus van Canterbury en aan mijn rooms-katholieke huisarts.1 Voor wie ...

1 maart 1998
Radix
G. Puchinger
3754 woorden
Het oog van de beschouwer (I)

Het oog van de beschouwer (I)

Inleiding
In 1995 verscheen van de hand van Willem L. Meijer, onder auspiciën van de Vereniging van Christen-Historici, Kleinood en aanstoot. De Honderdguldenprent en andere bijbelse historiën van Rembrandt'. Het is de voorlopig laatste publicatie van deze auteur in een reeks die ...

1 maart 1998
Radix
Ad. J. Koekkoek
10153 woorden
Church Membership

Church Membership

Making confession is a serious matter. Let no one consider it a small matter. Alas, many do so in a thoughtless manner, and the consequence of this often shows itself. The preaching of Christ crucified is “unto the Jews a stumbling block, and unto the Greeks foolishness; but unto them which are c ...

1 maart 1998
The Banner of Truth
Rev. W. C. Lamain
1285 woorden
Secret Prayer

Secret Prayer

The duty of secret prayer That secret prayer is the Lord’s ordinance is very evident: “But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret” (Matthew 6:6). And as our Lord gave this precept, so He is our example ...

1 maart 1998
The Banner of Truth
Nathaniel Vincent
1144 woorden
A Call to Listen

A Call to Listen

A call to the heathen Blessed promises are spoken by the Lord by means of the prophet Isaiah to the house of Jacob and the nation of Israel at the conclusion of the preceding chapter. The Lord will bring them again out of Babylon. However, lest we think that the prophecy is complete ...

1 maart 1998
The Banner of Truth
Rev. W. Silfhout
471 woorden
Triosynode spreekt zich principieel uit over de zondag

Triosynode spreekt zich principieel uit over de zondag

De triosynode NHK/GKN/ELK heeft zich aan de hand van de gespreksnotitie 'De zondag: een dag-apart' bezonnen op de betekenis van de zondag. De triosynode kwam op basis van de bespreking tot de conclusie dat de zondag als rustdag principieel onopgeefbaar is voor de kerk.
Zowel in ...

1 maart 1998
Kerkinformatie
Dorinda Schouwenaar
337 woorden
Jaarboekje werelddiakonaat: 'Delen in overvloed'

Jaarboekje werelddiakonaat: 'Delen in overvloed'

'Delen in overvloed' is de titel van het jaarboekje van het Werelddiakonaat 1998. Het boekje geeft een overzicht van alle projecten die het Werelddiakonaat van de Generale Diakonale Raad NHK (GDR) in 1998 financieel zal steunen. Van elk project staat het toegezegde bedrag vermeld en ...

1 maart 1998
Kerkinformatie
161 woorden
Leuterdoos

Leuterdoos

Na de eerste schriftlezing hoorde ik achter mij een zaktelefoon afgaan. Ik dacht aan de zenuwenlijder die tijdens het concert van de jarige majesteit zich belachelijk had gemaakt door zijn leuterdoos aan te laten staan. Gelukkig zette het orgel het voorspel in voor de respons van de geme ...

1 maart 1998
Kerkinformatie
Paul Hollaar
539 woorden
van 15