252 resultaten
Filteren
van 26
Groeigroep groeit vooral geestelijk

Groeigroep groeit vooral geestelijk

Hans Esbach, voorzitter van het Evangelisch Werkverband, zette in een boek over de groeigroep een fraaie theorie uiteen: Een kleine groep mensen gaat aan de slag met thema's die een rol spelen in hun persoonlijke geloofsbeleving. Vervolgens vertakt de groep zich, waarbij elk groepslid ni ...

1 mei 1998
Kerkinformatie
Henk Radersma
589 woorden
Ds. Trinette Verhoeven: 'Leuenberg had royalere plaats verdiend'

Ds. Trinette Verhoeven: 'Leuenberg had royalere plaats verdiend'

Enkele jaren geleden was ds. Verhoeven secretaris van de theologische commissie van haar kerk. Deze commissie heeft tot taak de synode en haar organen te adviseren over het belijden van de kerk en theologische ontwikkelingen, met name op het gebied van lutheranisme en oecumene. Ook trad ze t ...

1 mei 1998
Kerkinformatie
Evert Mathies
1296 woorden
Nieuwe brochure 'Relaties in verandering'

Nieuwe brochure 'Relaties in verandering'

De laatste jaren is er veel veranderd op het gebied van relaties. Was vroeger het huwelijk, als monogame twee-relatie regel, tegenwoordig behoren ook homoseksuele en lat-retaties tot de meer of minder geaccepteerde samenlevingsvormen. Het aantal alleengaanden neemt toe. En hoewel het huw ...

1 mei 1998
Kerkinformatie
250 woorden
Beroepbaarstelling

Beroepbaarstelling

De classis Maastricht van de Gereformeerde Kerken in Nederland heeft in haar vergadering van 1 april 1998 drs. R. de Hoop beroepbaar gesteld als dienaar des Woords en der sacramenten in de Gereformeerde Kerken in Nederland.
Het adres van de betrokkene is: drs. R. de Hoop, Verl. Hoofdstr ...

1 mei 1998
Kerkinformatie
J. Steen
67 woorden
Conferentie over kerkelijke presentie op internet

Conferentie over kerkelijke presentie op internet

Van 11 tot en met 13 juni wordt in conferentiecentrum Kerk en Wereld te Driebergen de derde European Christian Internet Conference (EClC) gehouden. De conferentie is bedoeld voor mensen die vanuit de kerken actief zijn of willen worden op het wereldwijde web. Engels is de voertaal tijdens de ...

1 mei 1998
Kerkinformatie
129 woorden
Ethisch verantwoorde keuzen bij erfelijke aandoeningen

Ethisch verantwoorde keuzen bij erfelijke aandoeningen

Het Interkerkelijk Samenwerkingsverband Pastoraat bij Aangeboren Aandoeningen (ISPAA) houdt op dinsdag 19 mei (aanvang: 10.00 uur) in het Dienstencentrum GKN te Leusden een studiedag over pastorale begeleiding bij het maken van ethisch verantwoorde keuzen bij erfelijke aandoeningen. De dag i ...

1 mei 1998
Kerkinformatie
168 woorden
Wegwijs in catecheseland

Wegwijs in catecheseland

Hoe maak je daaruit nu een keuze voor jouw catechesegroep? Waar moet je op letten bij de beoordeling van al dat materiaal?
In dit artikel zetten we een paar wegwijzers uit, die het zoeken wat richting kunnen geven.

Doel bepalen
Het is raadzaam om je eens ...

1 mei 1998
Kerkinformatie
Ingrid de Zwart
1227 woorden
Actie tegen 24-uurseconomie slaat aan

Actie tegen 24-uurseconomie slaat aan

De actie van achttien christelijke en drie joodse kerkgenootschappen die verenigd zijn in de Commissie Interkerkelijk contact in Overheidszaken vindt brede weerklank in alle sectoren van de Nederlandse samenleving. Inmiddels hebben nog vijftien andere organisaties, waaronder vakverenigingen, ...

1 mei 1998
Kerkinformatie
Nelleke Slootweg
585 woorden
Open brief hervormde predikanten: 'Laat er ruimte zijn'

Open brief hervormde predikanten: 'Laat er ruimte zijn'

'Wij roepen u op werkelijk constructieve ideeën aan te dragen om te komen tot de vereniging van de drie kerken'. In een open brief aan het opinieblad Woord & Dienst van 4 april jl. deden 111 beginnende hervormde predikanten deze dringende oproep aan de bezwaarden in de Nederlands ...

1 mei 1998
Kerkinformatie
336 woorden
Beroepingswerk

Beroepingswerk

Goedkeuring werd verleend aan de benoeming van drs. N.L.M. Vlaming tot consulent in ELG Arnhem tijdens het studieverlof en de aansluitende vakantie van ds. H. Mudde.
Goedkeuring werd verleend aan het beroep van ELG Amsterdam op ds. H.G.T. Günther. De intrededienst zal plaatsvinden op 21 ...

1 mei 1998
Kerkinformatie
60 woorden
van 26