132 resultaten
Filteren
van 14
Gij zult u geen gesneden beeld maken...

Gij zult u geen gesneden beeld maken...

RONDOM DE REFORMATIE? t zal de lezer ongetwijfeld wel eens opgevallen zijn dat de Heidelbergsche Catechismus zo'n betrekkelijk grote Zondag wijdt aan het tweede gebod, over de gesneden beelden. Het eerste gebod, over de afgoden, heeft maar één vraag en een betrekkehjk kort antwoord ( ...

29 oktober 1999
Gereformeerd Weekblad
H. Veldhuizen
1560 woorden
Luthers visie op het onderwijs

Luthers visie op het onderwijs

RONDOM DE REFORMATIEReformatorische scholen/fTT"^ onze samenleving en zeker in onze krin- Q_^ gen is het „reformatorisch onderwijs" ingeburgerd. We sturen onze kinderen graag naar scholen, die aansluiten op de opvoeding in onze gezinnen en de leer waaronder we opgaan in gemeen ...

29 oktober 1999
Gereformeerd Weekblad
W.Chr. Hovius
1442 woorden
COLOFON

COLOFON

GEREFORMEERD WEEKBLADi ISSN: 1385-6111BLAD VOOR DE GEREF. GEZINDTE IN EN BUITEN DE HERVORMDE KERKOnder EIND-REDACTIE van de Herv. predikant: Ds W. van Gorsel te BergambachtOnder REDACTIE van de Herv. predikanten: Ds M. Goudriaan te Lunteren Dr J. Hoek te Veenenda ...

29 oktober 1999
Gereformeerd Weekblad
101 woorden
Ruwe stormen mogen woeden

Ruwe stormen mogen woeden

Meditatie„Evenwel, het vaste fundament Gods staat..." (2 Timotheüs 2:19a)ezer dagen herdenken we de Reformatie. Hoe dankzij Gods wondere ingrijpen de Kerk bevrijd werd uit de kluisters van dwaling en bijgeloof. Weer vastgezet werd op de fundamenten door God Zelf gegeven, opdat ...

29 oktober 1999
Gereformeerd Weekblad
L.W. Ch. Ruijgrok
1536 woorden
Lutherlied

Lutherlied

\ Een vaste burcht is onze God, I Een toevlucht voor de Zijnen! •. Al drukt het leed, al dreigt het lot, ' I I Hij doet Zijn hulp verschijnen! De vijand rukt vast aan Met opgestoken vaan: Hij draagt Zijn rusting nog Van gruwel en bedrog, Maar zal als kafverdu njnen.1 Geen aardse mach ...

29 oktober 1999
Gereformeerd Weekblad
103 woorden
INHOUD

INHOUD

MEDITATIE Ruwe stormen mogen woeden... 2 Timotheüs 2:19a door Ds L.W.Ch. Ruijgrok 689HOOFDARTIKEL Luther en de geestdrijvers door Ds W. van Gorsel 693RONDOM DE REFORMATIE Luthers visie op het onderwijs door Ds W.Chr. Hovius 696BLOEMLEZINGEN UIT KERKGESCHIEDENIS Reformat ...

29 oktober 1999
Gereformeerd Weekblad
74 woorden
Luther en de geestdrijvers

Luther en de geestdrijvers

HOOFDARTIKELuther op de Rijksdag in Worms. Het was een historisch moment, dat de meesten van ons nog wel zullen kennen uit de geschiedenisboekjes. De Augustijner monnik, die zich moest verantwoorden tegenover de crème de la crème; kerkehjke en wereldhjke hoogwaardigheidsbekleders. Da ...

29 oktober 1999
Gereformeerd Weekblad
W. van Gorsel
1428 woorden
Bradley heeft ideeën, Gore let op details

Bradley heeft ideeën, Gore let op details

Die vraag vormde ook de rode draad in zijn antwoorden tijdens het gezamenlijke optreden in het Dartmouth College in Hanover, in de staat New Hampshire, met zijn Democratische rivaal vice-president Al Gore eerder deze week. Hoewel beide kandidaten de laatste weken inhoudelijk in hun politie ...

29 oktober 1999
Reformatorisch Dagblad
Van onze correspondent
957 woorden
Ds. Rietveld doet intrede in chr. geref. Nijkerk

Ds. Rietveld doet intrede in chr. geref. Nijkerk

Ds. R. Kok van Sliedrecht sprak in de bevestigingsdienst over 1 Petrus 4:10-11. Een predikant dient een goede uitdeler, econoom, te zijn van de menigerlei genade Gods, zei ds. Kok. "Hij heeft dat te doen naar de bedoeling van de Gever van de gaven: ruim en onderscheiden, want het gaat ...

29 oktober 1999
Reformatorisch Dagblad
Van een medewerker
166 woorden
Eén tafel, twee stoelen

Eén tafel, twee stoelen

Myrna -achternaam ligt volgens haar in dit geval te gevoelig- is 19 jaar en werkt al drie jaar in een middelgrote supermarkt in het Drentse Meppel. Ze begon als vakkenvuller, maar is tegenwoordig meestal te vinden achter de kassa. Of een beoordelingsgesprek iets is om je naar om te maken? ...

29 oktober 1999
Reformatorisch Dagblad
Door H. de Boer
1890 woorden
van 14