164 resultaten
Filteren
van 17
Onvermoede klanksymboliek in Nederlandse woorden

Onvermoede klanksymboliek in Nederlandse woorden

Abstract:
Dit artikel probeert de onjuistheid aan te tonen van de taalwetenschappelijke consensus over de arbitraire relatie tussen vorm en betekenis van woorden. Vanuit de vraag hoe mensen nieuwe woorden leren, wordt betoogd dat woorden qua vorm niet allemaal arbitrair zijn. ...

1 juni 2000
Radix
Marian Klamer
4477 woorden
Tussen vrije hand en morele sentimenten

Tussen vrije hand en morele sentimenten

Abstract:
Dit artikel schetst de ontwikkeling van de plaats die ethiek heeft in de economie en de economische wetenschap tegen de achtergrond van de ontwikkeling van het christelijksociaal denken. Ethiek is in de geschiedenis van de economische wetenschap steeds meer naar de marge gedr ...

1 juni 2000
Radix
Jan Peter Balkenende
5990 woorden
The Word a Lamp and a Light

The Word a Lamp and a Light

The nightly journeys of Israel were guided by a pillar of fire (Exodus 13:21-22), directing not only their course, but every step and movement (Numbers 9:15-23). Thus is our passage in a dark and perilous way irradiated by the lamp and light of the Word. But except the lamp be light ...

1 juni 2000
The Banner of Truth
Rev. Charles Bridges
1168 woorden
Youth Conference Dates

Youth Conference Dates

Classis East
(see invitation letter at the right) Classis Midwest
July 29, 2000, in Rock Valley, Iowa, D.V. Rev. J. den Hoed and Rev. A. T. Vergunst will be presenting topics at the conference. The time is from 9:30 a.m. to 8:00 p.m., with registration beginning at 9: ...

1 juni 2000
The Banner of Truth
653 woorden
Grandfather's Story (3)

Grandfather's Story (3)

Grandfather then continued, “When I was home again, something happened to me that you will think very strange. Of course, I told my father and mother what had taken place on the voyage, and they shuddered at the thought that I had but narrowly escaped becoming a slave to the Moors. I myself did n ...

1 juni 2000
The Banner of Truth
1355 woorden
Integriteitsconsulent

Integriteitsconsulent

'Eeuwenlang heerste de opvatting dat geld verdienen van maandag tot zaterdag moest gebeuren en de zondag bleef bestemd voor het schoonwassen van het geweten.'
Een citaat uit een van de bladen die wekelijks op de bureaus van Nederlandse ondernemers worden geschoven, tussen rekeni ...

1 juni 2000
Kerkinformatie
Paul Hollaar
706 woorden
Verhuizingen

Verhuizingen

Het nieuwe telefoonnummer van de heer ds. J. Mostert en mw. A. Mostert-Schaap (zie vorige ELK) is tel. (0251) 67 98 89. Het postadres van de kerkenraad van ELC 's-Gravenhage is gewijzigd: (de heer F. Everaarts), Georges BIzetstraat 81, 2551 ZD 's-Gravenhage. Het telefoonnummer is tel ...

1 juni 2000
Kerkinformatie
73 woorden
Land en regio stemmen werk af

Land en regio stemmen werk af

Land en regio hebben hun werkterreinen verdeeld. De triosynode is op 11 mei unaniem akkoord gegaan met een overeenkomst tussen de provinciale ambtelijke vergaderingen en de landelijke generale synoden waarin over en weer de bevoegdheden en de afstemming worden vastgelegd.
Het gaat dan m ...

1 juni 2000
Kerkinformatie
306 woorden
'Herz und Mund und Tat und Leben'

'Herz und Mund und Tat und Leben'

Het is zondagmorgen, half elf. In de hoge, statige kerk worden we verwelkomd door de gastvrouw van die zondag. In het Nederlands. Ze overhandigt ons de liturgie: 'Wilt u misschien eerst nog even een kopje koffie drinken?'

Cantatedienst
Deze zondag wo ...

1 juni 2000
Kerkinformatie
Nelleke Slootweg
1016 woorden
Jubileum

Jubileum

Op 13 april jl. vierde mevrouw drs. M.Th.W Siregar-Emck haar 25-jarig predikantsjubileum. ...

1 juni 2000
Kerkinformatie
14 woorden
van 17