321 resultaten
Filteren
van 33
Personalia

Personalia

Bram van de Beek is hoogleraar symboliek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en directeur van het International Reformed Theological Institute. Correspondentie richten aan: Prof. dr. A . van de Beek, IRTI, Vrije Universiteit, Faculteit der Godgeleerdheid, De Boelelaan 1105,1081 HV AMSTERDAM. ...

1 maart 2001
Radix
332 woorden
Boekbesprekingen

Boekbesprekingen

Peter Sloterdijk
Sphären, Band I: Blasen
Frankfurt am Main: Suhrkamp/KNO, 1998 580 pagina's, 49,80
DM. ISBN 3518410229.
Sphären, Band II: Globen
Frankfurt am Main: Suhrkamp/KNO, 1999 1013 pagina's, 64,— DM
ISBN 3518410547

Fred Spier
Geschiede ...

1 maart 2001
Radix
Gerard Nienhuis
Melle de Vries
Susanna Kamminga
Koert van Bekkum
Arie Zwiep
9131 woorden
ER STAAT WAT ER STAAT

ER STAAT WAT ER STAAT

Inleiding
Van afstand blijken de dingen vaak anders dan van dichtbij. Na vele jaren klinken uitspraken anders dan op het moment dat ze gedaan worden. Juist bij conflicten is het een reële ervaring dat ze op het moment zelf een eigen dynamiek hebben, maar dat na enige tijd ...

1 maart 2001
Radix
Wim van der Schee
9596 woorden
Ds. L. Wütlschleger voorgedragen als secretaris Provinciale Synode Zeeland

Ds. L. Wütlschleger voorgedragen als secretaris Provinciale Synode Zeeland

De Provinciale Synode van Zeeland heeftop 16januari 2001 ds. Louis Wijllschleger gekozen tot secretaris van de Provinciale Synode Zeeland. Het breed moderamen van de hervormde synode de benoeming op 26 januari bekrachtigd. Wüllschleger (1 952) is de opvolger van ds. A.R. de Meij Mecima. Hij ...

1 maart 2001
Kerkinformatie
137 woorden
Voorzitters reguliere commissies verkozen

Voorzitters reguliere commissies verkozen

De volgende synodeleden werden gekozen tot voorzitter van de reguliere adviescommissies van de gereformeerde synode: ds. G.J. van Rijkeren (Commissie Kerkopbouw, Theologie en Opleiding), ds. L. van den Berg (Commissie Missionair en Diakonaal Werk en Oecumenische relaties), ouderling dr. E. d ...

1 maart 2001
Kerkinformatie
63 woorden
A.E. Bouwman-Meeuse RDCdirecteur Utrecht

A.E. Bouwman-Meeuse RDCdirecteur Utrecht

De Provinciale Synode (SoW) van Utrecht heeft in haar vergadering van 31 januari besloten mw. drs. A.E. Bouwman-Meeuse voor te dragen als directeur van het Regionaal Dienstencentrum Utrecht. De Algemeen Directeur van de SoW-arbeidsorganisatie heeft namens de Kleine Synode van de SoW-kerken d ...

1 maart 2001
Kerkinformatie
Annelies Bouwman.
255 woorden
Studiedag 'God in stilte'

Studiedag 'God in stilte'

Op donderdag 29 maart wordt op centrum Hydepark in Doorn een studieen ontmoetingsdag gehouden met als thema 'God in de stilte'. Deze tijd wordt gekenmerkt door snelheid en haast. Voor rust en stilte lijkt tegenwoordig steeds minder tijd over te blijven. Tijdens deze studiedag zullen ...

1 maart 2001
Kerkinformatie
181 woorden
S-orgaan Behandeling Beheerzaken van start

S-orgaan Behandeling Beheerzaken van start

Eind januari kwam het Samenwerkingscollege Behandeling Beheerszaken (in oprichting) voor het eerst bijeen. In dit S-college participeren vijf leden van het hervormde generaal college van toezicht, de vijf leden van het gereformeerde deputaatschap behandeling beheerszaken, dat door de gerefor ...

1 maart 2001
Kerkinformatie
376 woorden
E-mailadres SLUB

E-mailadres SLUB

De SLUB, de officiële uitgeverij en boekhandel van de Evangelisch-Lutherse Kerk, is momenteel gevestigd in het pand van het Landelijk Dienstencentrum van de Samen op Weg-kerken, Joseph Haydniaan 2a in Utrecht. De SLUB is bovendien te bereiken via het e-mailadres: www.slub.cjb.net ...

1 maart 2001
Kerkinformatie
44 woorden
Cursussen Hydepark

Cursussen Hydepark

Op centrum Hydepark in Doorn worden de volgende maanden de volgende cursussen georganiseerd voor predikanten en kerkelijk werkers: Zin en onzin van Internet, o.l.v. ds. C.j. Rensink, 21-22 febr 2001, kosten f 145,-. Het gelaat van de Messias - Rabbijnse exegese - o.l.v. mw.drs. I.M. den Hart ...

1 maart 2001
Kerkinformatie
250 woorden
van 33