169 resultaten
Filteren
van 17
Globaal bekeken

Globaal bekeken

H et aardige van deze rubriek is dat lezers vaak stof ervoor aandragen. N.a.v. het gedicht over de predikant in deze rubriek van 8 maart II. stuurde een lezer een stuk dat hij ongeveer 50 jaar geleden ('Ik ben 81...') knipte uit 'Trouw of De Rotterdammer'. Onder de titel Glazen Huis: ...

22 maart 2001
De Waarheidsvriend
v. D. G.
872 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

enk van Wijk, ^ e dans van de blinde bruid. \\ Over de kerk op weg naar haar volein$ng. Uitgave Merweboek, 272 blz., ƒ 38, 50., .Dit — cqr-"* die grortitjig memmet een-twee-aW^iitgelezeK HoewïJ men er wel toe in de verleiding kom? . Er staat echter zoveel in dat lezing ervan de nodige ...

22 maart 2001
De Waarheidsvriend
H. VELDHUIZEN
1101 woorden
Ds. Oepke Noordmans gepasseerd in Utrecht

Ds. Oepke Noordmans gepasseerd in Utrecht

'Red de wetenschap'. Onder deze kop verscheen een artikel over de vergrijzing op de Nederlandse universiteiten. 140 miljoen gulden per jaar is uitgetrokken om de vergrijzing voor te zijn en de staf van universiteiten op peil te houden. Hoe was dat in de dertiger jaren van de vorige eeuw? Het ...

22 maart 2001
De Waarheidsvriend
H. WESTERHOUT
2080 woorden
...die mens is geworden [3]

...die mens is geworden [3]

4. Christologische funderingWanneer er wordt gesproken over het natuurlijke leven bij Bonhoeffer, kan niet voorbij worden gegaan aan zijn visie op de plaats en betekenis van Jezus Christus in de werkelijkheid, waarin wij leven. In Christus ging God de werkelijkheid van de werel ...

22 maart 2001
De Waarheidsvriend
A. A. W. J. RIETMAN
1453 woorden
Wisseling van het synodepresidiaat

Wisseling van het synodepresidiaat

Nu ds. B. J. van Vreeswijk als preses is teruggetreden willen we onze dank aan God uitspreken, dat hij (ook na zijn ernstige ziekte) de kracht ontving om mede leiding te geven aan het kerkelijk leven in de moeilijke situatie waarin de kerk zich bevindt. Hij deed het met de hem raak, eigen he ...

22 maart 2001
De Waarheidsvriend
RED.
127 woorden
Jaap ter Haar, Koning Arthur. Uitgave Callenbach, Baarn, 167 pag., ƒ26,50.

Jaap ter Haar, Koning Arthur. Uitgave Callenbach, Baarn, 167 pag., ƒ26,50.

Een roman over de bekende middeleeuwse koning Arthur, toen het leven m het rijk van Brittannië 'hard en ruig' was. Met enkele illustraties. ...

22 maart 2001
De Waarheidsvriend
25 woorden
Adresboekje 2000/2001

Adresboekje 2000/2001

Het Adresboekje 2000/2001 (grijs-groene kleur) van de Gereformeerde Bond bevat zoals altijd de namen, adressen en telefoonnummers en, voor zover bekend, faxnummers en e-mailadressen van hervormd gereformeerde predikanten in de gemeenten die zij dienen, alsook die van emeriti predikanten, ...

22 maart 2001
De Waarheidsvriend
79 woorden
Jan van den Dool, Geldtransport in de nacht. Uitgave Callenbach, Baarn, 96 pag., ƒ17,50.

Jan van den Dool, Geldtransport in de nacht. Uitgave Callenbach, Baarn, 96 pag., ƒ17,50.

Een boek in de reeks Horizon (red. Vrouwke Klapwijk) voor kinderen van de basisschool. Ruben raakt op de schaats in een zware sneeuwstorm en komt in een schuur in aanraking met enkele mannen van 'kwade praktijken'. ...

22 maart 2001
De Waarheidsvriend
41 woorden
Kerknieuws

Kerknieuws

BEVESTIGING EN INTREDE DS. L. M. JONGEJAN TE OLDEBROEKZondag 11 maart werd ds. L. M. Jongejan verbonden aan de hervormde gemeente van Oldebroek. In de morgendienst werd hij bevestigd door zijn vriend en broeder ds. A. Simons uit Goudswaard. Hij bediende het Woord uit Gen. 32 : 26b. Ik ...

22 maart 2001
De Waarheidsvriend
5238 woorden
De Naam in de Nieuwe Bijbel Vertaling

De Naam in de Nieuwe Bijbel Vertaling

Van vele zijden kreeg de NBV al een (voorlopige) beoordeelding n.a.v. de uitgaven van deelvertalingen, die als proeve zijn gepubliceerd (in Werk in uitvoering). Er zullen kerken en kerkelijke kringen zijn, waar de NBV, wanneer die in 2004 verschijnt, officieel zal worden ingevoerd. Er zullen ...

22 maart 2001
De Waarheidsvriend
v.D.G.
1660 woorden
van 17