112 resultaten
Filteren
van 12
The Salutation of the Risen Christ

The Salutation of the Risen Christ

We were privileged to commemorate the resurrection of the Savior on Easter Sunday. But the great question is, did we have the profits and fruits of this commemoration for our own souls in an experimental way, as did those to whom the Lord Jesus revealed Himself after His death? Perhaps you will a ...

1 april 2001
The Banner of Truth
Rev. J. C. Weststrate
1155 woorden
Comfort for the Oppressed

Comfort for the Oppressed

What greater or more effectual examples can be propounded to arm us with patience and fortitude than this of the Captain of salvation, who was made perfect by sufferings, and calls His people forth to no harder encounters than what He Himself has already broken through. Indeed, there is no one ag ...

1 april 2001
The Banner of Truth
Bishop Hopkins
1581 woorden
Dr. H. F. Kohlbrugge The Language of Canaan (6)

Dr. H. F. Kohlbrugge The Language of Canaan (6)

The conversation between Straight-Forward and Ask-Freely has described something of the life of a true pilgrim on his way through the desert to the Promised Land. We heard about the marriage with the first husband, “Do-This.” In this husband Kohlbrugge describes the relationship between the awake ...

1 april 2001
The Banner of Truth
Rev. C. Vogelaar
2368 woorden
A Taste of Edwards (4)

A Taste of Edwards (4)

Recently I spoke to a few young people in one of our congregations. They wondered whether or not we teach that something special needs to happen to us in order to be converted. Some of them were confused by those who had accused the Netherlands Reformed Congregations of thinking that God's Word i ...

1 april 2001
The Banner of Truth
Rev. P. van Ruitenburg
1214 woorden
De wereld overwonnen

De wereld overwonnen

Deze woorden roepen ons het ogenblik voor de geest wanneer de Heere Jezus voor de laatste maal met Zijn jongeren aan de paasmaaltijd aanzit. De ure dat Hij uit deze wereld weer tot de Vader zou overgaan nadert nu snel. En op dat ogenblik wil Hij nu de Zijnen voorbereiden. Met dat bijzondere doel ...

1 april 2001
The Banner of Truth
Rev. J. M. Kleppe
1263 woorden
Elisha Protected

Elisha Protected

2 Kings 6:8-17 The king of Syria came to fight against Joram, king of Israel. In planning for the battle, the king of Syria instructed his army where they were to encamp, hoping to take his enemy by surprise. But Elisha sent a message to Joram and warned him not to go near the place where ...

1 april 2001
The Banner of Truth
766 woorden
Synodepreses Van der Plas: 'Samen het goede zoeken voor de kerk'

Synodepreses Van der Plas: 'Samen het goede zoeken voor de kerk'

Van der Plas (1 946) studeerde theologie in Utrecht. Vanaf 1 970 was hij predikant in Ooitgensplaat, Rijssen, Bergambacht, Urk en (vanaf 1 992) in Waddinxveen. Daarnaast is hij in het verleden via landelijke kerkelijke organen als de Generale Diakonale Raad (GDR) geruime tijd betrokken gewee ...

1 april 2001
Kerkinformatie
Paul Simons
851 woorden
Bericht Folderserie Levensvragen

Bericht Folderserie Levensvragen

Onlangs verscheen de missionaire folderserie 'Levensvragen'. Het is een serie van zes folders die op verschillende plaatsen kunnen worden neergelegd (bijvoorbeeld een kerk, ziekenhuis, inloophuis of bibliotheek). De inhoud is geschikt om met buitenkerkelijken in gesprek te raken over ...

1 april 2001
Kerkinformatie
123 woorden
'Wat gij aan de minste van mijn broeders gedaan hebt...'

'Wat gij aan de minste van mijn broeders gedaan hebt...'

Zoals in Nijmegen, een stad die ook nog eens te lijden heeft onder 'grensoverschrijdend' verkeer; drugsverslaafden uit Duitsland en prostituees uit Oost-Europa. Maar ook Nederlanders die in de knel geraakt zijn zwerven door het centrum van de stad: ex-psychiatrische patiënten, alcoho ...

1 april 2001
Kerkinformatie
Nelleke Slootweg
627 woorden
Oecumenische ideeënbank voor plaatselijke kerken

Oecumenische ideeënbank voor plaatselijke kerken

De oecumenische ideeënmarkt voor plaatselijke kerken of parochies, www.idee-en-kerk.org, heeft het aantal ideeën in haar databank binnen een jaar zien verdubbelen tot 200. Verreweg de meeste ideeën zijn spontaan aangedragen door bezoekers. Bezoekers van de site kunnen er ideeën opdoen voor a ...

1 april 2001
Kerkinformatie
202 woorden
van 12