208 resultaten
Filteren
van 21
NEWS, ANNOUNCEMENTS, & EVENTS

NEWS, ANNOUNCEMENTS, & EVENTS

CHURCH NEWS Ministerial Calls Extended: To Rev. W. Visscher of Amersfoort, the Netherlands, by the congregation of Kalamazoo, Michigan. To Rev. C. Vogelaar of Grand Rapids (Beckwith), Michigan, by the congregation of Fort Macleod, Alberta. OBITU ...

1 september 2001
The Banner of Truth
2174 woorden
Ruim 475 reacties op rapport Kerken en Kerkverband

Ruim 475 reacties op rapport Kerken en Kerkverband

Ruim 475 gereformeerde kerken en bovenplaatselijke ambtelijke vergaderingen zijn ingegaan op het verzoek van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN) om te reageren op het rapport Kerken en Kerkverband. Dat rapport behandelt één van de consequenties van de voorgenome ...

1 september 2001
Kerkinformatie
Ronald Bolwijn
426 woorden
Nieuwe uitgaven

Nieuwe uitgaven

Schriftuurlijke verhalen in het Oude Testament. Deuteronomium 9-10, 31; II Koningen 22-23; Jeremia 36 en Nehemia 8. Auteur: C.J. Venema. Prijs f 59,50; 280 pag. Uitgave Eburon, Delft.Volgenderwijs. Een theologische studie over 'navolging' als ecclesiologisch motief. Auteur: dr ...

1 september 2001
Kerkinformatie
841 woorden
Adressen protestantse kerken in Spanje en Portugal

Adressen protestantse kerken in Spanje en Portugal

Een lijst met 42 adressen en telefoon- nummers van protestantse, Spaanstalige kerken in Spanje en met 1 3 Portugees- talige in Portugal is te vinden in het laatste nummer van het berichtenblad van de stichting 'Het evangelie in Spanje' (mei 2001). De Spaanse en Portugese protestantse ...

1 september 2001
Kerkinformatie
101 woorden
Raad van Kerken stelt tekst Charta Oecumenica beschikbaar

Raad van Kerken stelt tekst Charta Oecumenica beschikbaar

De Raad van Kerken in Nederland heeft een vertaling beschikbaar gesteld van de Charta Oecumenica. In deze tekst, die eind april 2001 in Straatsburg ondertekend is, geven de Conferentie van Europese Kerken (protestanten, anglicanen, orthodoxen e.a.) en de Raad van Europese Bisschoppenconferen ...

1 september 2001
Kerkinformatie
Ronald Bolwijn
178 woorden
Beroepbaarstellingen

Beroepbaarstellingen

De classis Eindhoven GKN, federatief verbonden met de Hervormde classis Peel en Kempenland, heeft in haar vergadering van 5 juli 2001, met medewerking van deputaten 56.1 K.O., besloten om ontheffing van de ambtsuitoefening ex art. 1 4 K.O. te verlenen aan drs. C.H.B. Weijs te Eindhoven, voor ...

1 september 2001
Kerkinformatie
225 woorden
Kerk en Wereld in afgeslankte vorm verder

Kerk en Wereld in afgeslankte vorm verder

Het instituut Kerk en Wereld gaat in afgeslankte vorm verder als organisatie die zich richt op studie, training en beraad op ethische en maaschappelijke vragen. Het conferentiecentrum en het terrein aan de Baak in Driebergen zijn inmiddels verkocht aan het opleidingscentrum van VNO/NCW. Dat ...

1 september 2001
Kerkinformatie
181 woorden
Start behandeling ordinanties dit najaar

Start behandeling ordinanties dit najaar

Met de vaststelling van de ordinanties komt er helderheid over de structuur van de verenigde kerk. Dat geldt althans voor de kerk in haar landelijke en regionale vorm. Plaatselijk besluiten de gemeenten zelf of ze overgaan tot een fusie. Die verwoording past bij de hoofdlijn van de nieuwe ke ...

1 september 2001
Kerkinformatie
1408 woorden
SOW-kerken erkennen beperkt aantal HBOopleidingen

SOW-kerken erkennen beperkt aantal HBOopleidingen

De Samen op Weg-kerken gaan niet over tot uitbreiding van het aantal kerkelijk erkende HBO-opleidingen theologie. Het triomoderamen heeft onlangs een verzoek afgewezen van de Evangelische Bijbelschool te Veenendaal om erkenning van haar opleidingsroute voor kerkelijk werkers. De diversiteit ...

1 september 2001
Kerkinformatie
117 woorden
Gezamenlijke naam Kerken in Aktie en IVIDO Binnenland: 'Kerkinactie'

Gezamenlijke naam Kerken in Aktie en IVIDO Binnenland: 'Kerkinactie'

Voordat de verschillende kerkelijke bureaus gezamenlijk werden gehuisvest in het Landelijk Dienstencentrum in Utrecht, hadden de kerken te maken met verschillende hervormde, gereformeerde en lutherse bureaus voor zending en (wereld)diaconaat, die op verschillende plaatsen gehuisvest waren. E ...

1 september 2001
Kerkinformatie
Mirjam Rinzema
413 woorden
van 21