191 resultaten
Filteren
van 20
Predikantswisselingen GKN

Predikantswisselingen GKN

Beroepbaar:
Mw A. Oude Kotte-de Boon, Sandenburg 28, 3328 EA Dordrecht; mw P.W.A. Stuurman, De Belt 2, 7701 RG Dedemsvaart; mw A.R Visser, Prinses Mariestraat 26III, 2514 KG Den Haag.

Aangenomen:
naar Bakkeveen, G.C. Kajim, kandidaat u ...

1 januari 2002
Kerkinformatie
94 woorden
Vrijwilligers doen ander kerkenwerk dan voorheen

Vrijwilligers doen ander kerkenwerk dan voorheen

Dat blijkt uit onderzoek van drs. Gert de Jong van het Kaski in opdracht van de Samen op Weg-kerken. Op 11 december kwam het Landelijk Dienstencentrum met de resultaten van het vrijwilligerswerk naar bulten.

Aantal vrijwilligers toegenomen
In vergelijking me ...

1 januari 2002
Kerkinformatie
Klaas van der Kamp
620 woorden
Seksueel misbruik en de spanning tussen openheid en ambtsgeheim

Seksueel misbruik en de spanning tussen openheid en ambtsgeheim

Het ambtsgeheim dient de veiligheid in het pastoraat, zodat iedereen die daaraan behoefte heeft met haar of zijn verhaal bij de pastor terecht kan. Ookof misschien wel juist - als dat verhaal gruwelijk Is. Zo ging het eeuwenlang, en niet zonder reden.
Maar is die vertrouwelijkheid wel a ...

1 januari 2002
Kerkinformatie
Sylvia van Delden
757 woorden
Directeur RDC Zuid-Holland

Directeur RDC Zuid-Holland

De heer A.J. den Besten is met ingang van 1 december 2001 benoemd tot directeur van het toekomstige Regionaal Dienstencentrum (RDC) In Zuid-Holland.
Den Besten neemt als directeur de verdere voorbereiding van het RDC Zuid- Holland ter hand.
Den Besten (1947) was tot 1 december als ...

1 januari 2002
Kerkinformatie
146 woorden
Paasgroeten aan gevangenen

Paasgroeten aan gevangenen

Het is Pasen, wat een vreugde!
Laat ons zingen, laat ons vrolijk zijn,
Jezus geeft aan ons zijn liefde,
stierf en leeft nu voor altijd.

Dit lied wordt in Braziliƫ in de kerken gezongen op de paasmorgen. In dit lied komt treffend tot uiting waar het ...

1 januari 2002
Kerkinformatie
Arie Moolenaar
609 woorden
Raad van Kerken pleit voor betere opvang asielzoekers

Raad van Kerken pleit voor betere opvang asielzoekers

De Raad van Kerken in Nederland doet een dringende oproep aan de overheid om haar verantwoordelijkheid te nemen voor de opvang van asielzoekers. De Raad heeft samen met een aantal andere organisaties, waaronder Vluchtelingen Werk Nederland, een actie opgezet om de situatie van de asielzoeker ...

1 januari 2002
Kerkinformatie
424 woorden
Noord-Hollandse kerkdiensten op televisie

Noord-Hollandse kerkdiensten op televisie

Het RDC Noord-Holland werkt samen met RTV Noord-Holland. Bij wijze van experiment zijn in oktober en november 2001 vier kerkdiensten uit de provincie uitgezonden doorTV-Noord-Holland. Tijdens de uitzendingen waren korte interviews te zien met de voorganger, die vertelde over de voorbereiding ...

1 januari 2002
Kerkinformatie
139 woorden
'Elke gemeente een SoW mailadres, dat zou mooi zijn'

'Elke gemeente een SoW mailadres, dat zou mooi zijn'

Het begon twee jaar geleden. Ds. Van der Goot surfte over het internet en bekeek websites van allerlei kerken en gemeenten. Van der Goot: 'Ik was nieuwsgierig naar de meerwaarde van een centrale registratie van die sites. Ik houd me al vijfentwintig jaar met computers bezig.
Na de H ...

1 januari 2002
Kerkinformatie
Frans Rozemond
616 woorden
Het Centrum op het World Wide Web

Het Centrum op het World Wide Web

Sinds kort is er een nieuwe, verbeterde homepage van het Centrum voor de Kerkzang. De site biedt informatie over het lidmaatschap van het centrum, over de bestuursleden en de contactpersonen in de regio en over organisaties waarmee het Centrum voor de Kerkzang samenwerkt (zoals de SLSK). Ver ...

1 januari 2002
Kerkinformatie
119 woorden
Workshop 'Gebruik PC in de catechese'

Workshop 'Gebruik PC in de catechese'

Op dinsdag 1 5 januari organiseert het bureau Geestelijke vorming (onderdeel van KTO van het LDC) een workshop over het gebruik van de PC in de catechese. De computer behoort tot de leefwereld van de catechisanten. Op die leefwereld willen catecheten graag aansluiten. In de workshop komen al ...

1 januari 2002
Kerkinformatie
137 woorden
van 20