277 resultaten
Filteren
van 28
Collecte Werelddiaconaat op 13 oktober

Collecte Werelddiaconaat op 13 oktober

Op zondag 13 oktober wordt er gecollecteerd voor het werelddiaconale werk van Kerkinactie. Het thema van deze zondag is: Eerlijke handel. Kerkinactie steunt wereldwijd lokale landbouwinitiatieven die ervoor zorgen dat boeren een eerlijke prijs krijgen voor hun opbrengsten. Een voorbeeld van ...

1 oktober 2002
Kerkinformatie
141 woorden
SoW-kerken willen overleg met Europese Unie

SoW-kerken willen overleg met Europese Unie

Er moet een vaste vorm van overleg komen in de nieuwe opzet van de Europese Unie, waardoor kerken en religieuze gemeenschappen een bijdrage kunnen leveren aan een verenigd Europa. Daarmee wordt recht gedaan aan de eigen plaats van kerk en geloof, naast andere organisaties in de samenleving. ...

1 oktober 2002
Kerkinformatie
350 woorden
Campagne Kerkinactie 2003 herinnert aan watersnoodramp 1953

Campagne Kerkinactie 2003 herinnert aan watersnoodramp 1953

'Een ramp raakt ons allemaal'. Zo luidt het nieuwe campagnethema van Kerkinactie voor komend jaar In 2003 wordt speciaal stilgestaan bij vijftig jaar watersnoodramp en vijftig jaar werelddiaconaat. En in het verlengde daarvan bij de kwetsbaarheid en de weerbaarheid van mensen die nat ...

1 oktober 2002
Kerkinformatie
262 woorden
ThUK en LOI bieden studie theologie aan via afstandsonderwijs

ThUK en LOI bieden studie theologie aan via afstandsonderwijs

De studie is ingericht volgens het nieuwe Bachelor/Mastersysteem en leidt o.a. op tot predikant of geestelijk verzorger Studenten die de studie met succes afronden, mogen de titel doctorandus of master voor hun naam zetten.

Gelijk aan dagstudie
Het initiatie ...

1 oktober 2002
Kerkinformatie
510 woorden
Hermannus Lenters

Hermannus Lenters

(Hardenberg 27 dec. 1930 - Apeldoorn 6 febr. 2000) Gereformeerd predikant Delden (tevens geest.verz. ziekenhuizen in Hengelo, Enschede en Delden) 18 juni 1967; Maassluis 6 febr. 1972; Apeldoorn (geest.verz. Julianaziekenhuis) 3 sept. 1978. Emeritus 1 jan. 1996.

Bij het gedenken va ...

1 oktober 2002
Historisch Tijdschrift GKN
J. Zijp
454 woorden
Ten geleide

Ten geleide

Waarom een Historisch Tijdschrift GKN?
De voorzitter van de commissie Herdenkingen 1834-1886-1892 had stellig een punt toen hij opmerkte dat er waarschijnlijk zo veel energie zou gaan zitten in het Samen op Weg-proces, dat er weinig tijd over zou blijven om de geschiede ...

1 oktober 2002
Historisch Tijdschrift GKN
Jaap van Gelderen
498 woorden
Hendrik Alting

Hendrik Alting

(Voorschoten 27 nov. 1926 - Zelhem 19 april 2000) Gereformeerd predikant Wijckel 21 november 1954; Uithuizermeeden 27 april 1958; Groningen-Helpman 13 januari 1963; Meppel 27 maart 1967; Lelystad 8 maart 1976. Emeritus 1 december 1988.

Hendrik (roepnaam: Henk) Alting werd op 27 no ...

1 oktober 2002
Historisch Tijdschrift GKN
S. Brandsma
442 woorden
Frans Lukas Bos

Frans Lukas Bos

(Sliedrecht 16 febr. 1908 - Vlaardingen 6 juli 2000) Gereformeerd predikant Wilnis 27 nov. 1932; Vlaardingen 28 mei 1944 - 4 dec. 1945. Pred. Gereformeerde kerk (Vrijgemaakt) te Vlaardingen 4 dec. 1945 - 1 maart 1950. Geref. Pred. Vlaardingen 1 maart 1950. Emeritus 1 dec. 1972.

Oo ...

1 oktober 2002
Historisch Tijdschrift GKN
H.J. Kouwenhoven
981 woorden
Vernieuwing dienstenorganisatie nadert voltooiing

Vernieuwing dienstenorganisatie nadert voltooiing

Aanleiding voor de reorganisatie in het afgelopen Jaar was een aanzienlijk begrotingstekort, dat dreigde op te lopen tot 9,1 miljoen euro in 2007. Gedwongen ontslag voor 1 20 mensen leek onafwendbaar. In een laatste poging de reorganisatie evenwichtig te laten verlopen besloot de triosynode ...

1 oktober 2002
Kerkinformatie
Klaas van der Kamp
625 woorden
Lutherse Wereldfederatie bezorgd over aanval op Irak

Lutherse Wereldfederatie bezorgd over aanval op Irak

De Lutherse Wereld Federatie (LWF) heeft in een open brief aan het Britse House of Commons haar bezorgdheid geuit over een mogelijke aanval van de Verenigde Staten op Irak. Op z'n minst moeten alle voors en tegen worden afgewogen in een brede, democratische discussie, zo bepleitte LWF-se ...

1 oktober 2002
Kerkinformatie
181 woorden
van 28