116 resultaten
Filteren
van 12
Aankondigingen

Aankondigingen

A. Dingemanse (eindred.), Om het Woord. Christelijke feestdagen. Uitg. Groen, Heerenveen; 160 blz.; € 10, 95, Deze uitgave is een uitstekend instrument om als gezin Gods Woord te bestuderen, om spontaan met de kinderen, van vier tot twaalf jaar door te praten. Naast de delen over het Oude ...

14 november 2002
De Waarheidsvriend
PJV
773 woorden
Waar liefde woont

Waar liefde woont

Een vak apart Voor veel broeders was het de eerste kennismaking met Hydepark. Predikanten kennen dit gebouw allemaal wel van de weken die zij er in hun studietijd en daarna hebben doorgebracht. Maar de predikanten waren deze keer in de minderheid. De studiedag over ...

14 november 2002
De Waarheidsvriend
H. VAN GINKEL
1368 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

Dr. W. J. Lamfers, Bonhoeffer, Havel en Plesu. Drie dissidente denkers over vrijheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer; 179 blz.; € 19, 50.Een greöcfige ipfornjereode studie, over een apdëiwerp datujet in het middelpunt vanjide hedendaagse theologisc ...

14 november 2002
De Waarheidsvriend
S. MEIJERS
1143 woorden
In onmacht, met lege handen

In onmacht, met lege handen

Het gevleugelde woord Gebeurde 't in Putten (1992) of was het begrip al eerder geïntroduceerd? Mijn geheugen laat mij hier in de steek. Zeker is echter dat het een gevleugeld woord is geworden: 'Wij kunnen niet weg en wij kunnen niet mee'. Ieder meelevend hervormd ...

14 november 2002
De Waarheidsvriend
A. BEENS
1468 woorden
Petrus, Jakobus, Johannes

Petrus, Jakobus, Johannes

Een drietal In de evangeliën en in de Handelingen der Apostelen worden drie personen vaak samen genoemd: Petrus, Jakobus en Johannes. Deze volgorde wordt steeds vastgehouden, behalve in Luk. 9 : 28. Daar staat Johannes vóór Jakobus. Johannes vermeldt zelf het driet ...

14 november 2002
De Waarheidsvriend
J. C. Schuurman sr.
DR. J. VAN BEELEN
2604 woorden
Plalmen in de nacht (81)

Plalmen in de nacht (81)

HET AANBREKEN VAN DE DAG ”Totdat de dag aankomt, en de schaduwen vlieden, zal Ik gaan tot de mirreberg en tot de wierookheuvel.”Hooglied 4:6Alles was nodig. En nu kan ik zeggen, als ik in geloof terugzie en het verleden overzie, met welk een oneindige ...

14 november 2002
De Wachter Sions
Octavius Winslow
509 woorden
Onze jeugd in de branding (1)

Onze jeugd in de branding (1)

Menig ouder en kerkenraadslid is met zorg vervuld over de jeugd. De meeste zorg betreft de jeugd die van thuis en van de kerk vervreemd. Hoe pijnlijk is het niet voor serieuze ouders dat de kerkgang vermindert, de catechisatie niet zinvol geacht wordt en plaatsen bezocht worden waar onze jeugd ni ...

14 november 2002
De Wachter Sions
V.
1043 woorden
Antwoord per brief

Antwoord per brief

Geachte mevrouw N.N. te N, Met mijn verjaardag mocht ik van u een briefje ontvangen met een vraag daarin. U hebt me niet doen weten waarom u me die vraag hebt gesteld, maar u zult er wel een bedoeling mee hebben. In Psalm 16 : 10 lezen we: "Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten; ...

14 november 2002
De Wachter Sions
Geachte mevrouw N.N. te N.
2933 woorden
Terzijde

Terzijde

De eeuwige Wijsheid Zoals we vorige week bezagen, stond in de begrafenistoespraak van H. Oosterhuis Johannes 1:1 centraal, maar wel op een heel aparte wijze. Hij zei letterlijk:"In den beginne was het Woord", werd ons voorgelezen. Welk woord was in den begin ...

14 november 2002
De Wachter Sions
Sch.
1375 woorden
Kerkportaal

Kerkportaal

Achter de kerkdeuren ligt het kerkportaal. Wat in de tent ooit de voorhof was, is in de kerk het portaal. Ruimte tussen kerk en wereld, ruimte van waaruit de mens de kerk betreedt, ruimte van waaruit de kerk de mens ontmoet, ruimte waarin de wereld aan de kerk kan vragen: "Wat nut het u dat gij ...

14 november 2002
Reformatorisch Dagblad
69 woorden
van 12