170 resultaten
Filteren
van 17
Met het oog op Jezus' komst

Met het oog op Jezus' komst

MEDITATIEdoor J.C. Schuurman, RidderkerkDie onrecht doet, dat hij nog onrecht doe; en die vuil is, dat hij nog vuil worde; en die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worde; en die heilig is, dat hij nog geheiligd worde.Openbaring 22 : 11AN het einde van het ke ...

15 november 2002
Gereformeerd Weekblad
'• J.C. Schuurman
Ridderkerk
1793 woorden
COLOFON

COLOFON

Eind-redactie Ds W. van Gorsel te BergambachtRedactie Ds M. Goudriaan te Lunteren Drs W. Chn Hovius te Apeldoorn Ds K. ten Klooster te Ridderkerk Ds L.W.Ch. Ruijgrok te Monster Ds J.C. Schuurman te Ridderkerk Dr P. Vermeer te EpeUitgave van Drukkerij-Uitgeverij J. Bout & Zonen P ...

15 november 2002
Gereformeerd Weekblad
72 woorden
De brief aan Sadoletus (2)

De brief aan Sadoletus (2)

UIT DE SCHAT VAN DE KERKdoor M. Goudriaan, LunterenE zagen dat Sadoletus Calvijn en de zijnen beschuldigde van het zoeken van eigen eer en voordeel. Nadat Calvijn op deze beschuldiging is ingegaan in zijn brief stelt hij een aantal meer inhoudelijke, theologische verschilpunten aan ...

15 november 2002
Gereformeerd Weekblad
door M. Goudriaan
Lunteren
1367 woorden
Een laatste mededeling en een laatste groet

Een laatste mededeling en een laatste groet

BIJBELSTUDIEdoor L. W.Ch. Ruijgrok, Monster'En opdat ook gij moogt weten hetgeen mij aangaat; en wat ik doe, dat alles zal u Tychikus, de geliefde broeder en getrouwe dienaar in de Heere bekend maken; Die ik tot datzelve einde tot u gezonden heb, opdat gij onze zaken zoudt weten, en ...

15 november 2002
Gereformeerd Weekblad
door L. W.Ch. Ruijgrok
Monster
1390 woorden
Psalmen in de nacht

Psalmen in de nacht

Leer mij psalmen zingen, Heere, niet alleen als 't voorspoed is. Leer mij zingen, U ter ere, ook in dikke duisternis. Geef, al ga ik door een dal, dat mijn tong U loven zal.Laat m' U prijzen in verlangen, ook al wankelt mijne voet. Laat in smart mijn lofgezangen rijzen uit een stil gemoed. ...

15 november 2002
Gereformeerd Weekblad
74 woorden
Elke dienst is een themadienst

Elke dienst is een themadienst

Verschijnsel
Het verschijnsel themadiensten is voorzover ik het overzie een verschijnsel dat vanaf de jaren zestig - en in onze kerken nog wel wat later - sterk is opgekomen. Vermoedelijk zullen de oudere predikanten zich niet zo veel bijzondere themadiensten uit de beg ...

15 november 2002
De Wekker
Ds. J. Jonkman
1616 woorden
DJW ook naar Tsjechië in 2003

DJW ook naar Tsjechië in 2003

Tsjechië staat dit jaar voor het eerst op het programma van Dienstverlening Jongeren Wereldwijd, de jongerenreisorganisatie die net even anders is.
In Tsjechië is namelijk veel hulp nodig om de gevolgen van de grote wateroverlast aan te pakken. In Zuid-Afrika (Venda, KwaNdebele) zijn jongeren ...

15 november 2002
De Wekker
230 woorden
Sliedrecht-Bethel

Sliedrecht-Bethel

De bevestigings- en intrededienst van drs. A. van der Zwan zal plaatsvinden op D.V. zaterdag 23 november 2002 om 14.30 uur in het kerkgebouw Kerkbuurt 72 te Sliedrecht.
Bevestiger is ds. J.P. Boiten.
Het adres van de fam. Van der Zwan is:
Goeman Borgesiusweg 17
3362 CR Sliedrecht ...

15 november 2002
De Wekker
51 woorden
Beroepingswerk

Beroepingswerk

Tweetal
te Bunschoten: ds. P.D J. Buijs te Veenendaal en dr. J.W. van Pelt te Zwijndrecht. ...

15 november 2002
De Wekker
17 woorden
'Wanneer de grondslagen vernield zijn...' (2)

'Wanneer de grondslagen vernield zijn...' (2)

Over één ding zullen we het snel eens zijn: er is vandaag waarlijk wel iets aan de hand. De roep om een debat over normen en waarden komt niet uit de lucht vallen. De bouwfraude staat niet op zichzelf, verzekert men ons. Het komt dus meer voor, dat mensen anderen proberen te paaien, door wel eens ...

15 november 2002
De Wekker
Prof. dr. G.C. den Hertog
1548 woorden
van 17