254 resultaten
Filteren
van 26
lichamelijkheid, antropologie en ethiek

lichamelijkheid, antropologie en ethiek

In dit artikel besteden we aandacht aan de lichamelijkheid van mensen met een verstandelijke handicap. Het is ons niet alleen opgevallen dat de lichamelijkheid in de ethiek niet is gethematiseerd, maar ook dat we zelfs - mede gelet op de dominante opvattingen over het ‘niet persoon-zijn’ van ...

1 maart 2003
Radix
Anthonij Rietman
Ruth Seldenrijk
8069 woorden
KLEINE ZELFSTANDIGEN?

KLEINE ZELFSTANDIGEN?

1. Inleiding In het vorige nummer van Radix (28,4) reageerden verschillende scribenten op mijn artikel over christelijke ethiek in Radix (27,2/3).1 In dat artikel presenteerde ik een oplossing voor een exegetisch probleem in Romeinen 12,1-2 en liet ik zien dat deze op ...

1 maart 2003
Radix
Ad de Bruijne
5518 woorden
Liedboekdag 2003 'Pasen met passie'

Liedboekdag 2003 'Pasen met passie'

Op zaterdag 24 mei wordt in de Grote of Michaëlskerk te Zwolle de jaarlijkse Liedboekdag gehouden. Dit jaar staat het grootste feest van de kerk, het Paasfeest, centraal. Op de Liedboekdag is enige beperking noodzakelijk. Gekozen is voor de Palmzondag, die ook Passiezondag is.
Deze twee ...

1 maart 2003
Kerkinformatie
170 woorden
Gereformeerd Heteren weer zelfstandig

Gereformeerd Heteren weer zelfstandig

Vanaf 1971 behoorde de Gereformeerde Kerk in Heteren bij de Streekgemeente Midden-Betuwe. Voor die tijd was het vanaf 1890 een zelfstandige kerkelijke gemeente. In 1970 verkeerde het oude kerkgebouw in zo'n slechte staat, dat er met behulp van Stichting Steun Kerkbouw een houten noodkerk ...

1 maart 2003
Kerkinformatie
Marry de Bruin
470 woorden
Conferentie: Joods-christelijke betrekkingen onder druk

Conferentie: Joods-christelijke betrekkingen onder druk

Het Overlegorgaan van Joden en Christenen houdt op woensdag 1 2 maart een conferentie over de invloed die de politieke situatie in het Midden-Oosten heeft op de joods-christelijke verhoudingen in Nederland. Inleiders zijn mgr. A.H. van Luyn, dr. Bas Plaisier en C. Philip Mok. De conferentie ...

1 maart 2003
Kerkinformatie
96 woorden
Kerkbalans zoekt opening naar jeugd

Kerkbalans zoekt opening naar jeugd

De achterliggende gedachte bij het symposium was, dat jongeren straks de fakkel in de kerk moeten overnemen - ook op het gebied van de financiën!
Daarbij kwamen vragen op als: Hoe betrek je jongeren bij het instituut kerk?
De rode draad in verschillende bijdragen was: neem bij Kerk ...

1 maart 2003
Kerkinformatie
Mieke Brak
442 woorden
Jan-Gerd Heetderks nieuwe preses gereformeerde synode

Jan-Gerd Heetderks nieuwe preses gereformeerde synode

Wie met hem spreekt, ontgaat het dat het Nederlands voor Jan-Gerd Heetderks niet zijn moedertaal is. Heetderks is geboren en opgegroeid in Duitsland - pas in 1 976 kwam hij naar Nederland om in Kampen theologie te gaan studeren. Al was dat geen toeval, want Heetderks is afkomstig uit de klei ...

1 maart 2003
Kerkinformatie
Ronald Bolwijn
1042 woorden
Algemene Ledenvergadering Federatie van Diaconieën verzet naar 12 april 2003

Algemene Ledenvergadering Federatie van Diaconieën verzet naar 12 april 2003

Het bestuur van de Federatie van Diaconieën heeft besloten de Algemene Ledenvergadering te verplaatsen van 22 maart naar 12 april 2003. Hiermee stelt het bestuur ir. W. van Santen, directeur van het Landelijk Dienstencentrum (LDC) te Utrecht, in de gelegenheid om een inleiding te houden over ...

1 maart 2003
Kerkinformatie
134 woorden
'Een ramp raakt ons allemaal'

'Een ramp raakt ons allemaal'

De Kerkinactie-campagne 'Een ramp raakt ons allemaal' loopt van 28 januari tot 20 april 2003. Namens de Samen op Weg-kerken en een aantal kleinere kerken en organisaties vraagt Kerkinactie daarvoor aandacht en steun; voor partnerorganisaties die slachtoffers van ernstige natuurrampen ...

1 maart 2003
Kerkinformatie
108 woorden
Beeldcatechese bij Samen op Weg Jeugdwerk

Beeldcatechese bij Samen op Weg Jeugdwerk

Samen op Weg jeugdwerk begint met beeldcatechese. Het gaat hierbij om een diaset van kunstwerken, met teksten in een brochure, die op de tijd vóór Pasen zijn geïnspireerd.
Het beeldcatechesemateriaal "De 8 dagen van Pasen" bestaat uit acht schilderijen van Eric Wijnands. Deze ...

1 maart 2003
Kerkinformatie
106 woorden
van 26