157 resultaten
Filteren
van 16
NEWS, ANNOUNCEMENTS, & EVENTS

NEWS, ANNOUNCEMENTS, & EVENTS

CHURCH NEWS MINISTERIAL CALLS Extended: To Rev. G. J. N. Moens of Goes, the Netherlands, by the congregation of Kalamazoo, Michigan. To Rev. P. van Ruitenburg of Chilliwack, British Columbia, by the congregation of Rotterdam-Zuidwijk, the Netherlands. ...

1 april 2003
The Banner of Truth
901 woorden
Dienstenorganisatie SoW onderzoekt samenwerking met ICCO

Dienstenorganisatie SoW onderzoekt samenwerking met ICCO

Opkomen voor zwakken in de samenleving heeft vanouds specifieke aandacht van de kerken. Toen in de jaren vijftig van de vorige eeuw de grote achterstandspositie van de Derde Wereld duidelijk werd, namen kerken het voortouw om te proberen een einde aan dat onrecht te maken. Zo ontstond het We ...

1 april 2003
Kerkinformatie
Ronald Bolwijn
589 woorden
Nieuwe opleiding voor docent godsdienst op openbare school

Nieuwe opleiding voor docent godsdienst op openbare school

Speciaal voor dit godsdienstonderwijs is er nu een opleiding van een jaar voor docenten opgezet. Wie de opleiding met het succes heeft gevolgd ontvangt van de Samen op Weg-kerken en het Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken (Ikos) een certificaat en kan daarmee als docent aangesteld worden. ...

1 april 2003
Kerkinformatie
Hans Spinder
555 woorden
Vereniging op plaatselijk niveau

Vereniging op plaatselijk niveau

Bij het dichterbij komen van mei 2004 stellen steeds meer kerkenraden zich de vraag wat deze vereniging betekent voor hun plaatselijke situatie. Dat blijkt uit de vragen die bij de dienstencentra binnenkomen. Het is niet mogelijk op deze vraag maar één antwoord te geven: Of gemeenten ook pla ...

1 april 2003
Kerkinformatie
Margreet Willemze
601 woorden
Kerken zijn nauw betrokken bij het werk van Exodus

Kerken zijn nauw betrokken bij het werk van Exodus

De stichting Exodus is ongeveer twintig jaar geleden opgericht in Den Haag. Een justitie- predikant merkte in zijn dagelijkse omgang met gedetineerden dat een aantal hun leven best wilde veranderen, maar daartoe niet in staat bleek na ontslag uit het gevang.
Dat bracht hem tot het initi ...

1 april 2003
Kerkinformatie
Marc Groenendijk
488 woorden
Paranormaal en gelovig

Paranormaal en gelovig

Eind 1997 werd vanuit het Bureau Pastoraat het Pastoraal Netwerk opgericht voor mensen met paranormale ervaringen en gaven. Mensen met bijzondere ervaringen kunnen bellen naarde meldpunten van dit netwerk. Zij kunnen er zeker van zijn dat zij serieus worden genomen. In dit netwerk zijn een t ...

1 april 2003
Kerkinformatie
Daisy Smith
546 woorden
Christenen, joden en moslims benadrukken verbondenheid

Christenen, joden en moslims benadrukken verbondenheid

In deze periode van oorlog tegen Irak komen de relaties tussen verschillende bevolkingsgroepen onder druk te staan. Joden en moslims voelen zich bedreigd, gediscrimineerd en gemarginaliseerd door elkaar en door de Nederlandse samenleving. De conflicten in het Midden- Oosten beïnvloeden de op ...

1 april 2003
Kerkinformatie
Josien Folbert
585 woorden
Barsten; de pijn van een massa-ontslag

Barsten; de pijn van een massa-ontslag

In de interviews komen de mensen zoveel mogelijk letterlijk aan het woord.
Hun eigen beleving en het onder woorden brengen van wat zij zelf belangrijk vinden, staat centraal. Het boekje is in de eerste plaats bedoeld voor de (ex)werknemers van de Enka-fabriek in Ede. Het is een document ...

1 april 2003
Kerkinformatie
Ad van Oost
396 woorden
Predikantswisselingen april 2003

Predikantswisselingen april 2003

NHK

Beroepen
door de classis Dordrecht, als predikant met bijzondere opdracht (geestelijk verzorger Crabbehoff te Dordrecht), T. Meijer, kandidaat te Puttershoek; te Ferwerd, A. Slingerland te Sebaldeburen; te Cenderen,J. Prosman, kandidaat uit Lopikerkapel; ...

1 april 2003
Kerkinformatie
462 woorden
Heldendaden; vrijwilligerswerk-motiveringsproject voor jongeren vanaf 13 jaar

Heldendaden; vrijwilligerswerk-motiveringsproject voor jongeren vanaf 13 jaar

Het Samen op Weg Jeugdwerk heeft een methodiek ontwikkeld die gemeenten in staat stelt om jongeren te motiveren voor vrijwilligerswerk, als opstapje naar een verantwoorde rol in de maatschappij.
De methode is ontwikkeld samen met de Regionale Dienstencentra Zuid-Holland en Croningen-Dre ...

1 april 2003
Kerkinformatie
225 woorden
van 16